Zoledronic Acid - Zometa verlengt significant leven van patienten met botkanker, Kahler (Multiple Myeloma).

17 december 2010: Bron: Medscape

Een nieuwe grote gerandomiseerde fase III studie heeft aangetoond dat Zometa - Zoledronic Acid als aanvulling op chemo, naast het voorkomen van botproblemen, ook de levensduur significant positief beïnvloed van patienten met botkanker, (Kahler - Multiple Myeloma). Ook The Lancet publiceerde het studierapport met bijbehorend artikel maar voor het volledige studierapport moet betaald worden.  Hier het abstract van de studie waarover Medscape ook een artikel schreef.