Herceptin - Trastuzumab naast niet op anthracycline gebaseerde chemo bij borstkanker geeft ook zelfde positieve effect op ziektevrije tijd en overall overleving, maar minder risico op hartfalen en andere bijwerkingen dan met anthracycline chemo

7 oktober 2011: bron: N Engl J Med 2011; 365:1273-1283

Een grote gerandomiseerde fase III studie heeft uitgewezen dat het niet perse noodzakelijk is om naast herceptin - trastuzumab ook de zogeheten antracycline chemo te gebruiken die vaak ernstige bijwerkingen geeft. Ook chemo niet gebaseerd op antracycline geeft naast herceptin - trastuzumab een significant verschil in ziektevrije tijd, 5-jaars overleving en overall overleving. Daarmee worden de risico's van hartfalen en kans op leukemie door de chemo vermeden. De resultaten uit...

Lees verder ...