Nieuwsbrief van kanker-actueel van 7 april 2014

Beste mensen,

Om maar met het mooiste nieuws te beginnen:

Het is inmiddels officieel bevestigd en 4 april jl. is de eerste aanvraag de deur uitgegaan. U kunt als patient nu zelf een compleet biomoleculair profielen onderzoek aanvragen bij een bedrijf - Caris - dat wereldleider is op dit gebied om te zien of u in aanmerking komt voor een behandeling binnen een personalised medicine programma. Een mooie stap voorwaarts als uitvloeisel van mijn bezoeken aan Brussel en via mijn daar...

Lees verder ...

PTEN verlies en PIK3CA overexpressie zijn dominant bij AR positieve borstkanker en geeft sterke indicatie voor succesvolle behandeling van triple negatieve borstkanker

30 april:

Een studie bij borstkankerpatiënten waarin een biomoleculair onderzoek het verschil laat zien in mutaties tussen triple negatief en niet triple negatieve vormen van borstkanker heeft aangetoond dat met name twee te meten mutaties, PTEN verlies (tumorcellen met verstoorde anti PD functie in het zogeheten P53 gen / pathway) en overexpressie van PIK3CA zeer dominant zijn bij AR positieve vormen van borstkanker welke vorm van borstkanker (triple negatief) een slechte prognose heeft op de overleving. De EGFR mutatie doet...

Lees verder ...

Biomoleculair profile onderzoek bij hersentumoren - glioblastoma multiforme maakt wezenlijk verschil in behandelingsresultaten blijkt uit twee studies copy 1

9 april 2014: Bron: Jefforson Hospital

Twee studies hebben recent aangetoond dat bepaalde receptorenexpressies en genenmutaties een rol spelen bij patiënten met hersentumoren glioblastoma die behandeld worden met temodal en bestraling - radiotherapie, de standaard behandeling voor hersentumoren - glioblastoma's na een gehele of gedeeltelijke operatie. En ook de behandelingen van hersentumoren kunnen dus vallen binnen een personalised medicine programma. Deze twee studies zijn uitgevoerd in opdracht van het bedrijf waarvoor wij onze hulp aanbieden voor een...

Lees verder ...