Bestraling - radiotherapie na borstbesparende operatie bij borstkanker reduceert significant de kans op een recidief en geeft grotere kans op overall overleving, aldus grote EBCTCG studie bij 10800 borstkankerpatienten

21 oktober 2011: Bron: The Lancet

Wanneer na een borstbesparende operatie bij borstkanker stadium I en II nog bestraald wordt dan blijkt de kans op een recidief (terugkeer van de kanker) beduidend kleiner (statistisch significant - 15.7% (P < .0001).dan zonder bestraling. Ook de kans de 10 jaar te overleven is iets groter dan zonder bestraling, al is die kans voor vrouwen na de overgang miniem in vergelijking met hormoontherapie na een operatie en het verschil, is niet statistisch significant. Dit blijkt...

Lees verder ...