Clolar - clofarabine plus busulfan geeft uitstekende resultaten bij ALL - Acute lymfatische Leukemie en stamceltransplantatie

11 juli 2012: recente publicatie over Clolar - clofarabine bij ALL - acute lymfatische leukemie staat onderaan dit artikel. Het volledige studierapport: Clofarabine Combined with Busulfan Provides Excellent Disease Control in Adult Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation  is tegen betaling op de website van Elsevier in te zien.

30 december 2004: Bron: DOWnews and Wallstreet Journal

De Europese Commissie heeft in navolging van de FDA clofarabine officieel goedgekeurd als...Lees verder ...