Camoustine wafers, time released chemo, aanvullend op temodal en bestraling, geeft significant langere overlevingstijd bij oudere mensen met een hersentumor glioblastoom multiforme. Mediane overleving stijgt van 5,5 maand naar 8,9 maanden.

20 juli 2011: Bron: Neurol Res. 2011 Sep;33(7):759-64.

Camoustine wafers, een vorm van time released chemo via een inwendig ingebrachte "ballon", zorgt voor een significant langere overleving bij oudere mensen (65 jaar of ouder) met een hersentumor, glioblastoom multiforme. Dit blijkt uit een vergelijkende studie bij 90 patienten met een glioblastoom multiforme. De mediane overleviong steeg van 5,5 maand naar 8,9 maanden. Dus bijna een verdubbeling van de overlevingstijd, al blijft die nog steeds dramatisch kort. Al eerder werden...

Lees verder ...