PDT - Photo Dynamische Therapie vooraf aan operatie geeft opmerkelijk goede resultaten op langdurige overleving bij hersentumoren (anaplastische astrocytoma (AA) en glioblastoma multiforme - GBM

30 oktober 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/interstitiele-fotodynamische-therapie-ipdt-met-5-aminolevulinezuur-aanvullend-aan-standaard-behandeling-geeft-bij-operabele-glioblastoma-langere-progressievrije-ziekte-en-overall-overleving-in-vergelijking-met-operatie-plus-alleen-chemo-en-bestraling.html

17 juni 2005: Bron: J Clin Neurosci. 2005 May;12(4):389-98.

Een analyse van 136 patiënten met hersentumoren geeft opmerkelijke positieve resultaten op overlevingstijd nadat zij jarenlang gevolgd zijn nadat zij vooraf op een operatie een PDT behandeling hadden gekregen met een haemetaporphyrin derivaat (HpD) als fotosensitizer (lees onder PDT informatie over de verschillende soorten fotosensitizers die bij PDT worden gebruikt). zowel bij primaire tumoren als bij...

Lees verder ...

Complementaire - niet toxische behandelingen en middelen bij hersentumoren: een overzicht van recente ontwikkelingen en experimentele behandelingen en middelen alleen nog in studieverband beschikbaar

In gerelateerde artikelen vindt u een aantal artikelen over aanvullende niet-toxische stoffen en behandelingen bij vormen van hersentumoren.

Avastin - Bevacizumab en hersentumoren: Europese Commissie weigert toestemming aan Roche voor gebruik van Avastin - Bevacizumab bij hersentumoren - Glioblastomen Multiforme. Terechte beslissing meent prof. dr. van den Bent van Erasmus Medisch Centrum

Helpt u ons aan 500 donateurs?

27 augustus 2018: Zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/avastin-bevacizumab-toegevoegd-aan-chemo-temozolomide-temodal-faalt-en-geeft-zelfs-slechtere-overall-overleving-op-1-jaar-bij-een-behandeling-van-een-hersentumor-glioblastoma.html

28 april 2018: Bron: Annals of Onology

Nieuwste studie bevestigt dat toevoeging van Avastin - bevacizumab aan streotactische bestraling of aan hele hoofd bestraling geen enkel effect heeft op de overall overleving bij oudere patiënten met een hersentumor van het type Glioblastoma. In beide groepen was de mediane overall overleving 12,1 resp 12,2 maanden. Wederom faalt dus het marketing medicijn Avastin -...


Lees verder ...

Avastin - bevacicumab toegevoegd aan Temodal en irinitocan geeft nagnoeg zelfde resultaten en zelfde toxiciteitspatroon van nieuw gediagnosteerde hersentumoren, glioblastoom multiforme dan zonder avastin

27 augustus 2018: Zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/avastin-bevacizumab-toegevoegd-aan-chemo-temozolomide-temodal-faalt-en-geeft-zelfs-slechtere-overall-overleving-op-1-jaar-bij-een-behandeling-van-een-hersentumor-glioblastoma.html

16 mei 2011: Bron: Clin Cancer Res. 2011 Apr 29. [Epub ahead of print]

Een nieuwe fase II studie heeft uitgewezen dat wanneer Avastin - bevacicumab post operatief en na bestraling aanvullend op temodal - temolozomide en irinitocan wordt gegeven bij nieuw gediagnosteerde hersentumoren (glioblastoom), het min of meer zelfde toxiciteitspatroon optreedt en ook de resultaten nagenoeg hetzelfde zijn op overlevingstijd en ziektevrije tijd. Vergeleken met wat statistisch mocht worden verwacht...

Lees verder ...

Intra-operatieve fluorescerend geleide verwijdering van hooggradige hersentumoren - glioma blastoma waarbij 5-aminolevulinic acid wordt gebruikt geeft significant betere resultaten dan met conventionele geleide operatie

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Video (Nederlands) Denny kwam in totale remissie van een hersentumor Glioblastoom graad IV door dendritische celtherapie plus hyperthermie, maar overleed oktober 2012

U hoeft niet meer naar dr. Robert Gorter voor een immuuntherapeutische aanpak, want ook bij vele andere vormen kanker lopen studies met immuuntherapie in academische ziekenhuizen, lees ook verder waarschuwing over dr. Robert Gorter 

12 oktober 2012: ik krijg net te horen dat Denny is overleden en vandaag is begraven. Ik heb het laatste jaar niets meer van hem gehoord dus weet niet hoe dit allemaal zo is gekomen. Maar wat een verdrietig bericht. Echt heel verdrietig ook voor zijn...

Lees verder ...

Dendritische celtherapie met autoloog vaccin gebaseerd op antigenen geeft significant langere ziektevrije tijd en overall overleving bij patiënten met een hersentumor - glioblastoom

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

Lees ook het artikeldendritische-celtherapie-gecombineerd-met-een-vaccin-gericht-op-cd-133-eiwitexpressie-voor-patienten-met-een-hersentumor-glioblastoma-multiforme-wordt-in-fase-iii-studie-onderzocht

13 december 2013: Bron: 4th Quadrennial Meeting of the World Federation of Neuro-Oncology. Presented November 23, 2013

...

Lees verder ...

Video-film (Nederlands): Denny overleefde ruim drie jaar een hersentumor - Glioblastoom (Graad IV) door combinatiebehandeling van hyperthermie en dendritische celtherapie, maar overleed oktober 2012

Lees aub de waarschuwing voor dr. Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Dr. Robert Gorter is in opspraak geraakt in Duitsland en Egypte en ook wij distantiëren ons van dr. Robert Gorter. Klik hier of onder vragen voor uitvoerige uitleg waarom wij dr. Robert Gorter geen betrouwbare arts meer vinden.

12 oktober 2012: ik krijg net te horen dat Denny is overleden en vandaag is begraven. Ik heb het laatste jaar niets meer van hem gehoord dus weet niet hoe dit allemaal...

Lees verder ...

Videofilm (Nederlands): Meneer R. overwon na een gedeeltelijke operatie zijn hersentumor, een anaplastisch oligodendroglioom met hyperthermie en dendritische celtherapie en het Houtsmullerdieet. R. overleed dec. 2010

14 december 2010: Meneer R. zijn vrouw liet ons weten dat R. afgelopen week is overleden. De behandelingen in Brussel/Leuven met dendritische celtherapie maar zonder hyperthermie zijn helaas niet aangeslagen.

Meneer R. liet ons augustus 2009 weten dat er een recidief was ontstaan. Hij ging daarvoor nu naar Brussel/Leuven voor een operatie en voor dendritische celtherapie. Helaas is deze behandeling daar niet aangeslagen. Meneer R. overleed afgelopen week.

Meneer R.  werd in 2005 geopereerd middels een zogenaamde "wakkere operatie" aan een

Temozolomide - temodal geeft gemiddeld slechts 2 maanden verschil in overlevingstijd voor hersentumoren - Glioblastoom - in vergelijking met periode voordat temodal werd ingezet

21 november: Bron: Journal of Neuro-Oncology DOI: 10.1007/s11060-011-0749-4

Vanaf 2005 werd voor een behandeling van hersentumoren - glioblastoom de chemo temozolomide - temodal ingezet naast de tot dan toe eerste lijns behandelingen operatie waar mogelijk en bestraling. En algemeen werd aangenomen dat temodal - temozolomide een significant mediaan langere overlevingstijd zou geven. Vele individuele studies zouden de meerwaarde van temodal ook hebben aangetoond. Zie ook in linkerkolom een aantal artikelen daarover....

Lees verder ...