30 oktober 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/interstitiele-fotodynamische-therapie-ipdt-met-5-aminolevulinezuur-aanvullend-aan-standaard-behandeling-geeft-bij-operabele-glioblastoma-langere-progressievrije-ziekte-en-overall-overleving-in-vergelijking-met-operatie-plus-alleen-chemo-en-bestraling.html

17 juni 2005: Bron: J Clin Neurosci. 2005 May;12(4):389-98.

Een analyse van 136 patiënten met hersentumoren geeft opmerkelijke positieve resultaten op overlevingstijd nadat zij jarenlang gevolgd zijn nadat zij vooraf op een operatie een PDT behandeling hadden gekregen met een haemetaporphyrin derivaat (HpD) als fotosensitizer (lees onder PDT informatie over de verschillende soorten fotosensitizers die bij PDT worden gebruikt). zowel bij primaire tumoren als bij een recidief van de tumoren. Meer dan de helft leefde langer dan 36 maanden na operatie en PDT behandeling, wat afgezet tegen statistische cijfers heel opmerkelijk is te noemen. Hier een zo goed als letterlijk vertaald abstract van de studie, waaronder het originele abstract in het Engels ter controle.

Haemetaporphyrin derivative (HpD) gestuurde photodynamische therapie (PDT) is onderzocht als een aanvullende behandleing voor cerebrale glioma (= hersentumor) Deze studie registreerde de overleving van patiënten van het Royal Melbourne Hospital met afdelingen in de State of Victoria, gebruikmakend van de database van het Victorian Kanker Register van patiënten behandeld met aanvullend PDT gevolgd door operatieve verwijdeirng van de tumor. Voor primaire (nieuw gediagnosteerd) tumoren, mediane overleving vanaf eerste diagnose was 76.5 maanden (6,4 jaar) voor anaplastische astrocytoma (AA) en 14.3 maanden voor glioblastoma multiforme (GBM). 73% procent van de patiënten met AA en 25% met GBM overleefde langer dan 36 maanden. Voor terugkerende tumoren, mediane overleving vanaf het moment van operatie was 66.6 maanden voor AA en 13.5 maanden voor GBM. 57% van de patiënten met recidief van AA en 41% van de patiënten met recidief van GBM overleefde langer dan 36 maanden. Oudere leeftijd op moment van diagnose wordt geassocieerd met slechte prognose. Laser licht dosis boven de gemiddelde kracht van 230 J/cm(2) werden geassocieerd met betere prognoses voor de 136 patiënten die werden gevolgd en geregistreerd (primaire tumor patiënten - (HR=0.50[0.27,0.95],p=0.033); patiënten met recidief van tumor (HR=0.75[0.42,1.31],p=0.312). er was geen sterfte geregistreerd direct gerelateerd aan de PDT behandeling, drie patiënten hadden toegenomen cerebraal oedeem waarschijnlijk gerelateerd aan de photodynamische therapie welke werd gecontroleerd door conservatieve medicijnen en behandelingen.

J Clin Neurosci. 2005 May;12(4):389-98 Photodynamic therapy of high grade glioma - long term survival. Stylli SS, Kaye AH, Macgregor L, Howes M, Rajendra P. Department of Neurosurgery and Department of Surgery, Royal Melbourne Hospital, University of Melbourne, Melbourne. Haemetaporphyrin derivative (HpD) mediated photodynamic therapy (PDT) has been investigated as an adjuvant treatment for cerebral glioma. This study records the survival of patients at the Royal Melbourne Hospital with residences in the State of Victoria, utilizing the Victorian Cancer Registry database for patients treated with adjuvant PDT following surgical resection of the tumour. For primary (newly diagnosed) tumours, median survival from initial diagnosis was 76.5 months for anaplastic astrocytoma (AA) and 14.3 months for glioblastoma multiforme (GBM). Seventy-three percent of patients with AA and 25% with GBM survived longer than 36 months. For recurrent tumour, median survival from the time of surgery was 66.6 months for AA and 13.5 months for GBM. Fifty-seven percent of patients with recurrent AA and 41% of patients with recurrent GBM survived longer than 36 months. Older age at the time of diagnosis was associated with poorer prognosis. Laser light doses above the sample median of 230 J/cm(2) were associated with better prognosis in the 136 patients studied (primary tumour patients - (HR=0.50[0.27,0.95],p=0.033); recurrent tumour patients (HR=0.75[0.42,1.31],p=0.312). There was no mortality directly associated with the therapy, three patients had increased cerebral oedema thought to be related to photodynamic therapy that was controlled with conventional therapies. PMID: 15925768 [PubMed - in process]


Plaats een reactie ...

Reageer op "PDT - Photo Dynamische Therapie vooraf aan operatie geeft opmerkelijk goede resultaten op langdurige overleving bij hersentumoren (anaplastische astrocytoma (AA) en glioblastoma multiforme - GBM"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Interstitiële fotodynamische >> PDT - Photo Dynamische Therapie >> PDT - Photo Dynamische Therapie: >> PDT - Foto Dynamische Therapie >>