Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/dcvax-l-verbetert-overall-overleving-en-vermindert-kans-op-recidief-bij-patienten-met-nieuw-gediagnosticeerd-glioblastoom-en-recidiverend-glioblastoom-in-vergelijking-met-beste-standaardzorg.html

30 oktober 2023: Bron:  2023; 162(1): 217–223. Published online 2023 Mar 16. Met dank aan Clemens Löwik (onderzoeker in Erasmus MC) die mij op deze studie wees.

Uit een kleinschalige (N = 16) maar wel langjarige studie (studie follow-up van 113 maanden) bij 16 patiënten met een beginnende operabele hersentumor van het type glioblastoma blijkt dat wanneer de patiënten iPDT = Interstitiële Fotodynamische Therapie kregen vooraf naast de standaardbehandeling van chemo met temodal - temozolomide  en radiotherapie de ziekteprogressievrije tijd sterk verbeterde, te weten 43.8% vs. 8.9%. 
In vergelijking met 110 patiënten in een controlegroep die een maximaal mogelijke operatie kregen plus standaard behandeling met temodal - temozolomide  en radiotherapie / bestraling. 

En ook de overall overleving was veel beter. Vooral de 8 patiënten met een zogeheten MGMT-promotermethylering overleefden langer dan >24 maanden. Als fotosensitizer (lichtgevoelige stof) werd 5-aminolevulinezuur (5-ALA) gebruikt bij de iPDT = Interstitiële Fotodynamische Therapie.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 11060_2023_4284_Fig2_HTML.jpg

Fig. 2

Progression-free survival and overall survival were significantly longer in the interstitial photodynamic therapy (iPDT) cohort compared to the reference cohortiPDT = Interstitiële Fotodynamische Therapie wordt ook al jaren toegepast bij andere vormen van kanker waaronder mond- en keelkanker, alvleesklierkanker en prostaatkanker en dus ook bij hersentumoren

Glioblastoom (GBM) is de meest voorkomende vorm van een hersentumor bij volwassenen [,,,]. Ondanks maximale chirurgische resectie en adjuvante chemotherapie plus radiotherapie / bestraling keren alle tumoren uiteindelijk terug en bedraagt de mediane overleving 14-18 maanden, ook als het beginnende glioblastoma is. []. 

Innovatieve, efficiënte behandelingen zijn dus hard nodig voor mensen met een glioblastoom (GBM). Al is immuuntherapie met DCVax-L plus temodal - temozolomide ook een veelbelovende behandeling. (zie o.a. dit artikel. 

Het volledige studierapport is gratis in te zien en ik heb het abstract vertaald in het Nederlands, maar zie ook deze reviewstudie.

Vertaling van abstract van Interstitial photodynamic therapy for newly diagnosed glioblastoma

Doel:

Innovatieve, efficiënte behandelingen zijn hard nodig voor mensen met glioblastoom (GBM).

Methoden:
Zestien patiënten (mediane leeftijd 65,8 jaar) met nieuw gediagnosticeerde, kleine, niet veilig operabele supratentoriale GBM ondergingen iPDT = Interstitiële Fotodynamische Therapie als voorafgaande behandeling van lokale therapie in de vorm van een operatie, gevolgd door standaard chemoradiatie. Door 5-aminolevulinezuur (5-ALA) geïnduceerd protoporfyrine IX werd als lichtgevoelige stof (fotosensibilisator) gebruikt.
De tumoren werden bestraald met licht met een golflengte van 635 nm via stereotactisch geïmplanteerde cilindrische diffusorvezels. De uitkomst na iPDT = Interstitiële Fotodynamische Therapie werd retrospectief vergeleken met een positief geselecteerd intern patiëntengroep (n = 110) die allemaal een volledige tumorresectie ondergingen gevolgd door chemoradiatie.

Resultaten:
  • De mediane progressievrije overleving (PFS) was 16,4 maanden en de mediane totale overleving (OS) was 28,0 maanden. Zeven patiënten (43,8%) ondervonden een langdurige ziekteprogressievrije tijd (PFS) van > 24 maanden. De mediane follow-up voor de overlevenden was 113,9 maanden.
  • Univariate regressie liet zien dat MGMT-promotermethylering, maar niet leeftijd als prognostische factor voor zowel OS (p = 0,04 en p = 0,07) als PFS (p = 0,04 en p = 0,67) belangrijk was.
  • Permanente iPDT-geassocieerde morbiditeit werd waargenomen bij één iPDT-patiënt (6,3%).
  • Patiënten die met iPDT werden behandeld, ervaarden een superieure PFS en OS vergeleken met patiënten die een volledige tumorverwijdering ondergingen (respectievelijk p < 0,01 en p = 0,01).
  • Het percentage langdurige PFS was hoger bij met iPDT behandelde patiënten (43,8% vs. 8,9%, p < 0,01).

Conclusie:
iPDT = Interstitiële Fotodynamische Therapie is een haalbaar behandelconcept en zou geassocieerd kunnen worden met langdurige progressievrije overleving (PFS) in een subgroep van GBM-patiënten, mogelijk via inductie van tot nu toe onbekende immunologische tumorcontrolerende processen.

Het volledige studierapport is gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract:

Abstract

Purpose

Innovative, efficient treatments are desperately needed for people with glioblastoma (GBM).

Methods

Sixteen patients (median age 65.8 years) with newly diagnosed, small-sized, not safely resectable supratentorial GBM underwent interstitial photodynamic therapy (iPDT) as upfront eradicating local therapy followed by standard chemoradiation. 5-aminolevulinic acid (5-ALA) induced protoporphyrin IX was used as the photosensitizer. The tumors were irradiated with light at 635 nm wavelength via stereotactically implanted cylindrical diffuser fibers. Outcome after iPDT was retrospectively compared with a positively-selected in-house patient cohort (n = 110) who underwent complete tumor resection followed by chemoradiation.

Results

Median progression-free survival (PFS) was 16.4 months, and median overall survival (OS) was 28.0 months. Seven patients (43.8%) experienced long-term PFS > 24 months. Median follow-up was 113.9 months for the survivors. Univariate regression revealed MGMT-promoter methylation but not age as a prognostic factor for both OS (p = 0.04 and p = 0.07) and PFS (p = 0.04 and p = 0.67). Permanent iPDT-associated morbidity was seen in one iPDT patient (6.3%). Patients treated with iPDT experienced superior PFS and OS compared to patients who underwent complete tumor removal (p < 0.01 and p = 0.01, respectively). The rate of long-term PFS was higher in iPDT-treated patients (43.8% vs. 8.9%, p < 0.01).

Conclusion

iPDT is a feasible treatment concept and might be associated with long-term PFS in a subgroup of GBM patients, potentially via induction of so far unknown immunological tumor-controlling processes.

Conclusion

We here show that iPDT is a promising local treatment concept for patients with newly diagnosed small-sized GBMs. Notably, despite eloquent tumor localizations, a tolerable risk profile was seen. A considerable proportion of patients, especially those with methylated MGMT-promoter status, experienced long-term PFS after iPDT. This might point to the induction of so far, at least in detail, unknown tumor-controlling processes, e.g. inflammatory/immunological responses. Patients treated by iPDT compared favorably in terms of PFS and OS to the cohort of patients who received the optimal conventional treatment, which is an especially impressive finding as the iPDT-treated tumors were not safely resectable. Future clinical and experimental studies should be performed to improve the understanding of the underlying cellular and serological mechanisms and, consequently, to help to identify the subset of patients most suitable for iPDT.

Author contributions

SQ, RS, HS, AR, and NT conceptualized the study; CS, MA, MS, SK, RE, RS, and AR investigated the data; SQ, CS, MF, and ME curated the data and aided with methodology; SQ, CS, MA, MF performed the formal analysis; RF, KB, and RE added resources; MF and AR validated the results; SQ and AR visualized the data; SQ and CS wrote the original draft; RS, HS, AR, and NT edited the draft; AR and NT supervised and administered the project; all authors reviewed the manuscript.

Funding

Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL. This study received no external funding. Maximilian Aumiller, Marco Foglar and Mohamed El Fahim have received funding by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (GRK2274).

Data Availability

Clinical and molecular data on all patients are anonymized and stored in local data bases secured by passwords.

Code Availability

Not applicable.

Declarations

Conflicts of interest/Competing interests

Stefanie Quach - No disclosures. Christoph Schwartz - No disclosures. Maximilian Aumiller - No disclosures. Marco Foglar - No disclosures. Michael Schmutzer - No disclosures. Sophie Katzendobler - No disclosures. Mohamed El Fahim - No disclosures. Robert Forbrig - No disclosures. Katja Bochmann - No disclosures. Rubert Egensperger - No disclosures. Ronald Sroka - No disclosures. Herbert Stepp - No disclosures. Adrian Rühm - No disclosures. Niklas Thon - No disclosures.

Consent to participate

Consent to participate in retrospective studies is given prospectively by all patients treated at the Department of Neurosurgery of the Ludwig Maximilian University of Munich through a local prospective tumor registry.

Additional declarations for articles in life science journals that report the results of studies involving humans and/or animals

The present study was conducted retrospectively.

Ethics approval

Ethics approval was obtained by the ethics committee of the Ludwig Maximilian University of Munich (project number 335-16).

Consent for publication

All authors have consented in submitting this manuscript for publication in the Journal of Neuro-Oncology.

Footnotes

Adrian Rühm and Niklas Thon shared last authorship

Publisher’s Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

References

1. Ostrom QT, et al. CBTRUS Statistical Report: primary brain and other Central Nervous System Tumors diagnosed in the United States in 2015–2019. Neuro Oncol. 2022;24(Suppl 5):v1–v95. doi: 10.1093/neuonc/noac202. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
2. Stupp R, et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352(10):987–996. doi: 10.1056/NEJMoa043330. [PubMed] [CrossRef] []
3. Stupp R, et al. Effect of Tumor-Treating Fields Plus maintenance temozolomide vs maintenance temozolomide alone on survival in patients with glioblastoma: a Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;318(23):2306–2316. doi: 10.1001/jama.2017.18718. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
4. Chinot OL, et al. Bevacizumab plus radiotherapy-temozolomide for newly diagnosed glioblastoma. N Engl J Med. 2014;370(8):709–722. doi: 10.1056/NEJMoa1308345. [PubMed] [CrossRef] []
5. Thon N, Tonn JC, Kreth FW. The surgical perspective in precision treatment of diffuse gliomas. Onco Targets Ther. 2019;12:1497–1508. doi: 10.2147/OTT.S174316. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
6. Stummer W, van den Bent MJ, Westphal M. Cytoreductive surgery of glioblastoma as the key to successful adjuvant therapies: new arguments in an old discussion. Acta Neurochir (Wien) 2011;153(6):1211–1218. doi: 10.1007/s00701-011-1001-x. [PubMed] [CrossRef] []
7. Thon N, et al. Outcome in unresectable glioblastoma: MGMT promoter methylation makes the difference. J Neurol. 2017;264(2):350–358. doi: 10.1007/s00415-016-8355-1. [PubMed] [CrossRef] []
8. Li X, et al. Clinical development and potential of photothermal and photodynamic therapies for cancer. Nat Reviews Clin Oncol. 2020;17(11):657–674. doi: 10.1038/s41571-020-0410-2. [PubMed] [CrossRef] []
9. Shafirstein G et al (2017)Interstitial Photodynamic Therapy-A Focused Review. Cancers (Basel), 9(2) [PMC free article] [PubMed]
10. Pérez C, Zúñiga T, Palavecino CE. Photodynamic therapy for treatment of Staphylococcus aureus infections. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2021;34:102285. doi: 10.1016/j.pdpdt.2021.102285. [PubMed] [CrossRef] []
11. Castano AP, Mroz P, Hamblin MR. Photodynamic therapy and anti-tumour immunity. Nat Rev Cancer. 2006;6(7):535–545. doi: 10.1038/nrc1894. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
12. Stepp H, Stummer W. 5-ALA in the management of malignant glioma. Lasers Surg Med. 2018;50(5):399–419. doi: 10.1002/lsm.22933. [PubMed] [CrossRef] []
13. Stummer W, et al. Fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid for resection of malignant glioma: a randomised controlled multicentre phase III trial. Lancet Oncol. 2006;7(5):392–401. doi: 10.1016/S1470-2045(06)70665-9. [PubMed] [CrossRef] []
14. Beck TJ, et al. Interstitial photodynamic therapy of nonresectable malignant glioma recurrences using 5-aminolevulinic acid induced protoporphyrin IX. Lasers Surg Med. 2007;39(5):386–393. doi: 10.1002/lsm.20507. [PubMed] [CrossRef] []
15. Stummer W, et al. Long-sustaining response in a patient with non-resectable, distant recurrence of glioblastoma multiforme treated by interstitial photodynamic therapy using 5-ALA: case report. J Neurooncol. 2008;87(1):103–109. doi: 10.1007/s11060-007-9497-x. [PubMed] [CrossRef] []
16. Johansson A, et al. Protoporphyrin IX fluorescence and photobleaching during interstitial photodynamic therapy of malignant gliomas for early treatment prognosis. Lasers Surg Med. 2013;45(4):225–234. doi: 10.1002/lsm.22126. [PubMed] [CrossRef] []
17. Lietke S, et al. Interstitial photodynamic therapy using 5-ALA for malignant glioma recurrences. Cancers. 2021;13(8):1767. doi: 10.3390/cancers13081767. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
18. Louis DN, et al. The 2007 WHO classification of Tumours of the Central Nervous System. Acta Neuropathol. 2007;114(2):97–109. doi: 10.1007/s00401-007-0243-4. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
19. Katzendobler S et al (2022) Diagnostic yield and complication rate of stereotactic biopsies in Precision Medicine of Gliomas. Frontiers in Neurology, 13 [PMC free article] [PubMed]
20. Heckl C, et al. Fluorescence and treatment light monitoring for interstitial photodynamic therapy. Photochem Photobiol. 2020;96(2):388–396. doi: 10.1111/php.13203. [PubMed] [CrossRef] []
21. Aumiller M et al (2021) Interrelation between Spectral Online monitoring and postoperative T1-Weighted MRI in interstitial photodynamic therapy of malignant gliomas. Cancers (Basel), 14(1) [PMC free article] [PubMed]
22. Eigenbrod S, et al. Molecular stereotactic biopsy technique improves diagnostic accuracy and enables personalized treatment strategies in glioma patients. Acta Neurochir (Wien) 2014;156(8):1427–1440. doi: 10.1007/s00701-014-2073-1. [PubMed] [CrossRef] []
23. McFaline-Figueroa JR, Wen PY. Negative trials over and over again: how can we do better? Neurooncology. 2023;25(1):1–3. [PMC free article] [PubMed] []
24. Louis DN, et al. The 2021 WHO classification of tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021;23(8):1231–1251. doi: 10.1093/neuonc/noab106. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
25. Weller M, et al. MGMT promoter methylation is a strong prognostic biomarker for benefit from dose-intensified Temozolomide Rechallenge in Progressive Glioblastoma: the DIRECTOR trial. Clin Cancer Res. 2015;21(9):2057–2064. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-2737. [PubMed] [CrossRef] []
26. Madsen SJ, et al. Photodynamic therapy of human glioma spheroids using 5-aminolevulinic acid. Photochem Photobiol. 2000;72(1):128–134. doi: 10.1562/0031-8655(2000)072<0128:PTOHGS>2.0.CO;2. [PubMed] [CrossRef] []
27. Wachowska M, Muchowicz A, Demkow U. Immunological aspects of antitumor photodynamic therapy outcome. Cent Eur J Immunol. 2015;40(4):481–485. doi: 10.5114/ceji.2015.56974. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
28. Krosl G, Korbelik M, Dougherty GJ. Induction of immune cell infiltration into murine SCCVII tumour by photofrin-based photodynamic therapy. Br J Cancer. 1995;71(3):549–555. doi: 10.1038/bjc.1995.108. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] []
29. Hübner M, et al. IMPS-15PDT-TREATED GBM CELLS INCREASE EFFECTOR FUNCTIONS OF HUMAN CD8 + T-CELLS. Neurooncology. 2015;17(suppl5):v116–v116. []

Articles from Journal of Neuro-Oncology are provided here courtesy of Springer
Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Interstitiële fotodynamische >> PDT - Photo Dynamische Therapie >> PDT - Photo Dynamische Therapie: >> PDT - Foto Dynamische Therapie >>