21 november: Bron: Journal of Neuro-Oncology DOI: 10.1007/s11060-011-0749-4

Vanaf 2005 werd voor een behandeling van hersentumoren - glioblastoom de chemo temozolomide - temodal ingezet naast de tot dan toe eerste lijns behandelingen operatie waar mogelijk en bestraling. En algemeen werd aangenomen dat temodal - temozolomide een significant mediaan langere overlevingstijd zou geven. Vele individuele studies zouden de meerwaarde van temodal ook hebben aangetoond. Zie ook in linkerkolom een aantal artikelen daarover. In Amerika is daar nu onderzoek naar gedaan en de resultaten vallen tegen. waarschijnlijk omdat bij de oudere patiënt de mediane overlevingstijd slechts kort is (5,6 maanden)

Resultaten uit de SEER studie:

Gegevens van patienten met de diagnose glioblastoom uit de SEER (Surveillance, Epidemiology, en End Results, een Amerikaans bevolkingsonderzoek) uit de periode 2000 tot 2003 werden geanalyseerd op overleving en vergeleken met de gegevens uit de periode 2005 tot 2008.  Samengevat de pre-en post-temozolomide periode. 6.673 patiënten met een glioblastoom diagnose uit de periode 2,000 tot 2003 en 7259 patiënten uit de periode 2,005 tot 2.008 werden met elkaar vergeleken..
Mediane overlevingsduur van alle patiënten gediagnosticeerd in de periode 2000-2003 en 2005-2008 waren respectievelijk 8,1 en 9,7 maanden. Een winst dus van slechts 1,6 maanden.
Onder patiënten die werden behandeld met chirurgie en bestraling, was de mediane overleving 12,0 maanden in de periode 2000-2003 en 14,2 maanden in de periode 2005-2008 toen ook temodal - temozolomide werd toegevoegd aan de behandeling. 
In het temozolomide tijdperk, varieerde de mediane overlevingstijd sterk van 31,9 maanden bij patiënten in de leeftijd van 20-29 jaar tot 5,6 maanden voor patiënten vanaf 80 jaar en ouder. De overleving van patiënten met nieuw gediagnosticeerde glioblastoma verbeterde van 2000-2003 tot 2005-2008, waarschijnlijk als gevolg van de temodal - temozolomide. Echter, mediane overlevingsduur na de diagnose glioblastoma in de totale bevolking blijft beperkt, grotendeels beïnvloed door een slechte prognose bij oudere patiënten. Aldus de onderzoekers. Hier het korte abstract van de studie. Het volledige studierapport met statistieken enz. kunt u tegen betaling inzien als u hier klikt.

Glioblastoma survival in the United States before and during the temozolomide era.

Glioblastoma survival in the United States before and during the temozolomide era

Derek R. Johnson and Brian Patrick O’Neill

Abstract

The standard-of-care treatment for newly diagnosed glioblastoma changed in 2005, when radiation therapy plus temozolomide chemotherapy replaced radiation therapy alone. It is not yet clear how this change in treatment has influenced patient survival in routine clinical practice, or if a survival benefit extends to patients older than those enrolled in the trial. Data from the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program was analyzed to compare survival of adult glioblastoma patients diagnosed from 2000–2003 to patients diagnosed from 2005–2008, in order to evaluate pre-temozolomide and post-temozolomide periods. The Kaplan–Meier method and Cox proportional hazards models were used. 6,673 patients with glioblastoma diagnosed from 2000–2003 and 7,259 patients diagnosed from 2005–2008 were identified. Median survival times of all patients diagnosed in the 2000–2003 and 2005–2008 periods were 8.1 and 9.7 months, respectively. Amongst patients treated with surgery and a radiation-containing regimen, median survival was 12.0 months in 2000–2003 and 14.2 months in 2005–2008. In the temozolomide era, median survival times ranged from a high of 31.9 months in patients age 20–29 to a low of 5.6 months in patients age 80 and older. The survival of patients with newly diagnosed glioblastoma improved from 2000–2003 to 2005–2008, likely due to temozolomide use. However, median survival time after glioblastoma diagnosis in the SEER population remains well under one year, largely driven by poor prognosis in elderly patients.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Temozolomide - temodal geeft gemiddeld slechts 2 maanden verschil in overlevingstijd voor hersentumoren - Glioblastoom - in vergelijking met periode voordat temodal werd ingezet"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Temodal - temozolomide naast >> Temodal - temozolomide naast >> Chemo bij hersentumoren: Temozolomide >> Temozolomide - Temodal bij >> Temozolomide - temodal geeft >> Temodal - temozolomide verbetert >> Chemo bij hersentumoren: wanneer >> Chemo bij hersentumoren: Enzastaurine, >> Chemo bij hersentumoren: Gliadel >> Chemo bij hersentumoren: Gliadel® >>