5 november 2016: het laatste half jaar heb ik enkele keren weer met Robert Gorter contact gehad. Via patiënten van hem en ook door hemzelf bevestigd zit hij al een tijdje in India waar hij naar eigen zeggen een nieuwe kliniek aan het opzetten is. In Duitsland mag hij zover wij goed zijn geïnformeerd niet meer werken.

Een klein gedeelte van de voormalige kliniek, o.a. enkele hyperthermie machines zijn overgenomen door de bij Robert werkzame arts Pulido. Pulido is zover wij weten geen medisch doctor maar alleen basisarts hoewel op zijn website staat dat hij MD = Medical Doctor is: http://medicolonia.com/about

Of Robert Gorter zelf ook nog patiënten in Turkije behandelt weet ik niet. Zie tekst verder onder foto.

Robert Gorter

Foto: Robert Gorter. Welke smearcampaign hij bedoelt durf ik niet te zeggen, maar foto is van You Tube gehaald.

Enkele medewerkers bij de nieuwe kliniek van arts Pulido zijn van Turkse afkomst want Robert Gorter zelf behandelde ook nog wel patiënten in Turkije.

Arts Pulido biedt nu ook immuuntherapeutische behandelingen aan en zegt aan patiënten dat hij daarin wordt bijgestaan door dr. Robert Gorter. Pulido zegt ook te werken met het Newcastle Disease Virus maar dat is zover mij bekend een leugen. Alleen het IOZK heeft toestemming dit NDV virus te gebruiken. En ik weet dus niet of het IOZK in het geheim samenwerkt met Pulido maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het IOZK dit doet want is wettelijk niet toegestaan en bovendien waarom zou het IOZK een concurrent toestaan hun methode te gebruiken? Dat kost hun alleen maar klanten. 

Van enkele patiënten hoor ik ook nou niet bepaald positieve verhalen over de aanpak en de gehanteerde prijzen van Pulido maar is uiteraard aan ieder zelf of u in zee wilt gaan met hem. Ik heb er verder geen enkel belang bij om wie dan ook in diskrediet te stellen maar geef alleen maar de informatie door zoals ik die ken en ook feitelijk altijd scheck.

Ik wil er nog eens nadrukkelijk aan toevoegen dat ik behandelingen als hyperthermie en dendritische celtherapie  uitstekende behandelingen vindt, mits goed uitgevoerd. Alleen ik heb grote moeite met de persoon Robert Gorter en hoe hij met patiënten en ook financieel met toeleverende bedrijven omgaat. Ook het feit dat hij zonder toestemming van mij en zonder copyright te betalen en zonder toestemming van een aantal patiënten toch de video's die ik persoonlijk heb gemaakt op You Tube heeft gezet en het idee laat bestaan dat reeds lang overleden patiënten nog steeds leven vind ik misleidend en crimineel. Maar goed het zij zo.

Zie verder hieronder hoe ik over dr. Robert Gorter dacht en denk.

Update 27 februari 2014:

Andere adressen voor dendritische celtherapie plus hyperthermie plus newcastle disease virus vindt u onder deze vraag. klik hier voor waar in Europa wordt nog meer dendritische celtherapie gegeven? 

Bovendien lopen in heel veel academische ziekenhuizen bij veel verschillende vormen van kanker studies met immuuntherapeutische aanpak al of niet in combinatie met dendritische celtherapie. U hoeft niet meer naar een prive kliniek in principe. En ook zijn de meeste vormen van gerichte behandelingen die onder personalised medicin  vallen, vormen van immuuntherapie.

Dat dr. Robert Gorter een onbetrouwbaar arts is toont hij weer eens des te meer door de video's  die ik jaren geleden persoonlijk heb gemaakt van verschillende van zijn patiënten tegen alle afspraken in en zonder toestemming van mij en ook zonder toestemming van de patiënten en/of hun nabestaanden op een You Tube achtig videokanaal te plaatsen, zie http://vimeo.com/search?q=Robert+Gorter  zonder toelichting hoe het nu met de patiënten gaat. Er staan video's op waarvan de patiënten al jaren geleden zijn overleden terwijl de video suggereert dat deze patiënten door dr. Robert Gorter zijn genezen. Ik vind dit grof schandalig dat hij op die manier probeert klanten uit de hele wereld naar zijn kliniek te lokken en zal dan ook proberen hier actie tegen te ondernemen. Lees verder ook hieronder waarom ik Robert Gorter onbetrouwbaar vind. Video's met een toelichting erbij over vervolg situatie na publicatie van de video's staan hier vermeld onder patiëntenverhalen op video en zijn voor iedereen te bekijken:  

18 januari 2013: Uitgeverij Ankh-Hermes  heeft het Nederlandse boek van Robert Gorter uit de handel genomen en is niet meer verkrijgbaar nadat zij hebben geconstateerd dat hij geen schriftelijk bewijs van toestemming kon overleggen. Noch van mij als maker van de video's, noch van een aantal patiënten vermeld in het boek of via een video verhaal. Ik ben nog bezig met de andere talen maar daarover later meer.

3 december 2012

Vorig jaar heb ik onderstaande geschreven over dr. Robert Gorter. daarna heb ik me afzijdig gehouden hoewel ik soms schrijnende verhalen kreeg te horen over de manier waarop dr. Gorter omging met zijn patiënten. Maar nu wil ik toch nog een en ander toevoegen aan onderstaande informatie omdat het echt te gek wordt wat hij nu doet naar mijn mening.

Op mijn herhaalde verzoek of op verzoek van nabestaanden heeft dr. Gorter nooit de video's  die ik heb gemaakt van patiënten aan willen passen of weg willen halen van zijn website nadat sommige patiënten toch een recidief kregen en/of overleden. Maar sinds kort zijn ze er nu dan toch van verdwenen. Wat rest is een korte introductie video en er zijn nog enkele testimonials. Ik vermoed dat de inspectie dr. Gorter hiertoe heeft gedwongen of het werd hem te vaak voor de voeten geworpen dat de meeste van zijn "succes video's" achterhaald waren. En ondanks dat veel patiënten en ook ik zelf als producent daarvan GEEN toestemming hebben gegeven voor de DVD met video's bij zijn boek heeft hij dit wel zo uitgebracht. Zelfs zijn mede auteur prof. dr. Erik Peper wist hier niets van af:

HI Kees,

Thanks so much for the updates. I do not know anything about the permission stuff as Robert said the patients had given permission.

Best,

Erik

Erik Peper, Ph.D. Professor
Institute for Holistic Health Studies
Department of Health Education
San Francisco State University
1600 Holloway Avenue
San Francisco, CA 94132

Wat nog schrijnender is dat het laatste half jaar Dr. Robert Gorter blijkbaar geld problemen heeft en meent om dan nog maar meer geld te innen van zijn vroegere patiënten of nabestaanden die eerder behandelingen contant hebben betaald. Hij stuurt aanmaningen via een weer nieuwe advocaat (hij heeft elk jaar een andere geloof ik). En daarin gaat hij zover dat hij in zijn administratie facturen uit bv. 2009 van een andere datum en factuurnummer voorziet. Hij gokt er waarschijnlijk op dat nabestaanden met name niet meer alle bewijzen hebben. Inmiddels zijn er al een aantal mensen die contact met elkaar hierover hebben en deze groep is van plan een proces tegen dr. Gorter te beginnen. Zij hebben hierover al contact met de Duitse inspectie enz. Wie zich nog niet hierbij heeft aangesloten en ook is geconfronteerd met aanmaningen enz. van dr. Gorter kan via ons de adresgegevens krijgen van de woordvoerder van deze groep mensen. Mail maar uw adregegevens naar redactie@kanker-actueel en we zullen dit in vertrouwen doorsturen naar de betreffende woordvoerder.

Het spijt mij nog steeds dat het zo is gelopen en dat ik nooit heb door gehad hoe geraffineerd dr. Gorter te werk is gegaan. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat ik nog steeds voor 100 procent geloof in de behandelingen als dendritische celtherapie, Newcastle Disease Virus, maretak injecties  enz. maar dat dr. Gorter schaamteloos misbruik maakt van de kwetsbare positie van kankerpatiënten gaat me echt veel en veel te ver. Zie ook mijn eerdere schrijven hieronder.

17 april 2012

 

We krijgen heel vaak de vraag voorgelegd of dr. Robert Gorter een betrouwbare arts is. Eerder antwoordde ik altijd ja maar zei ik er ook altijd bij: hij is een wat apart type arts, hij is nogal excentriek maar als je daar doorheen kijkt dan is het een betrouwbare, betrokken en deskundig arts. Maar mijn ervaringen en vooral de ervaringen van veel patienten met hem zijn nu ronduit negatief de laatste tijd.   En op dit moment moet ik die vraag dus helaas beantwoorden met nee, dr. Robert Gorter is geen betrouwbare arts.

Ik zal proberen kort toe te lichten waarom mijn mening over de persoon Robert Gorter veranderd is van positief naar negatief. Over de belangrijkste behandelingen die in het Medisch Centrum Keulen  worden toegepast ben ik onveranderd positief. Want zowel dendritische celtherapie, hyperthermie, zowel lokaal als total body hyperthermie, het Newcastle Disease Virus, injecties met de maretak en infusen met o.a. vitamine C en thymus, blijken ook wereldwijd te worden toegepast met goede resultaten en er wordt ook veel nieuw onderzoek naar deze behandelingen gedaan naast de al bestaande studieresultaten.
Ook over de verpleegkundigen en de andere artsen werkzaam in het MCC blijf ik positief. Echter de eerst verantwoordelijke voor de behandelingen in het MCC, directeur en eigenaar dr. Robert Gorter, is nu dusdanig in opspraak door Duits justitieel onderzoek, zie verderop in dit artikel, als ook heb ik afgelopen half jaar teveel klachten van patienten gekregen en ik heb ook zelf enkele minder prettige ervaringen met hem, dat we vanuit kanker-actueel een waarschuwing willen geven heel voorzichtig en met de nodige scepsis deze arts te benaderen als u toch in het MCC een behandeling wilt.
Ik distantieer me wel van de misselijk makende manier met halve waarheden en soms pure leugen, waarmee de Vereniging tegen de Kwakzalverij en hun zuster organisatie SKEPP zich uitlaten over dr. Robert Gorter en de behandelingen die in het MCC plaatsvinden. Want alle credits voor dr. Robert Gorter dat hij de combinatie behandeling van hyperthermie met andere behandelingen, zoals met name dendritische celtherapie  als eerste ter wereld heeft toegepast en met goede resultaten. 

Waarom dan nu toch negatief over hem geoordeeld? 

Dr. Robert Gorter communiceert slecht en laat patienten in de steek, juist als zij behoefte hebben aan ondersteuning

De belangrijkste reden voor een negatief oordeel is dat ik steeds vaker van patienten te horen krijg dat dr. Robert Gorter hun in de steek laat. Als het goed gaat met zijn patienten dan is er niets aan de hand en wil hij pronken met "zijn" resultaat. Maar als een patient een mindere of ronduit slechte scan uitslag krijgt dan laat hij het heel vaak afweten. Hij reageert gewoon niet op telefoontjes, niet op sms-tjes, niet op e-mails. Of zegt terug te bellen maar doet dat niet. Ook heeft hij verschillende malen een afspraak laten lopen als patienten zaten te wachten in zijn kliniek, speciaal voor een consult met hem uit Nederland gekomen, maar hij laat dan simpelweg verstek gaan en laat het opknappen door of de verpleegkundigen of door zijn andere artsen. Altijd zegt hij dan , ik ben zo druk en er is iets tussen gekomen. Ik heb afgelopen jaren vele malen "bemiddeld" tussen patienten en hem om maar een afspraak te maken of een reactie op een scan uitslag bv. Als ik dan mailde of belde werd uiteindelijk wel een afspraak gemaakt. Afgelopen 2 maanden heeft hij bij drie patienten waarmee ook ik contact had het volledig af laten weten. Bij alledrie de patienten zijn de behandelingen uiteindelijk niet genoeg aangeslagen en was er weer sprake van ziekteprogressie. Op de vraag hoe nu verder kan en wil hij dan blijkbaar geen antwoord meer geven. Als dit 1x keer gebeurt, ok begrijp ik, maar het is te vaak gebeurt om dit nog af te doen als een incident. Het lijkt structureel en ook bewust gedrag, een arts onwaardig naar mijn mening. Overigens krijg ik over regulier werkende artsen en oncologen ook vaak onthutsende verhalen te horen, van bewust verkeerde interpretaties van scans tot dreigementen de behandeling af te breken als ze naar het buitenland gaan. Maar hun gedrag doet niets af aan het feit dat ook dr. Robert Gorter zich schuldig maakt aan onacceptabel gedrag jegens zijn patienten.   

Dr. Robert Gorter belooft teveel, is vaak te optimistisch

Wie een consult doet bij dr. Robert Gorter krijgt standaard een gesprek van ca. 1,5 uur. Een vast onderdeel is zijn opmerking: we zullen samen je 88e verjaardag vieren. Ik heb wel eens gevraagd waarom hij dit eigenlijk tegen elke patient zegt. En hij zegt dan deze opmerking min of meer als een grapje te zien, als een manier om een optimistische sfeer te creeeren, maar toch ook als een moment van hoop geven. Maar als je als patient van je arts daarvoor te horen hebt gekregen dat je ongeneeslijk en vaak onbehandelbaar bent met veelal een levensverwachting van maximaal een jaar dan kan zo'n opmerking verkeerde hoop geven.
Zeker ook als er aan wordt toegevoegd wie het allemaal zo goed doen door de behandelingen in het MCC.  Nu geloof ik niet dat Robert Gorter ooit letterlijk zal zeggen we maken je beter, althans dat hoor ik nooit terug van patienten, maar met het verwijzen naar wel genezen patienten en met een opmerking als over de 88e verjaardag wordt wel gesuggereerd dat mensen echt veel kans maken alsnog van hun kanker af te raken. De realiteit is helaas dat slechts enkelen alsnog in een totale remissie komen, ook omdat 95% van de patienten die naar het MCC komen in een eindstadium verkeren, dus niet alleen dr. Robert Gorter te verwijten. 
Wel verbetert de levenskwaliteit heel vaak bij mensen maar dat zou het waarschijnlijk ook doen als zij hun levensstijl zouden aanpassen met een gezondere leefwijze en bv. de vitamine infusen en de hyperthermie ergens anders zouden halen. Dat is dus niet altijd alleen de verdienste van de specifieke aanpak in het MCC. Ook ken ik veel patienten die het goed doen op alleen het Houtsmullerdieet  naast soms reguliere palliatieve behandelingen of gewoon niets meer doen.

Dr. Robert Gorter schermt met oncontroleerbare resultaten

Steevast vertelt dr. Robert Gorter aan patienten dat hij zulke goede resultaten heeft bij met name mensen met een hersentumor en bij vrouwen met borstkanker. Hij verwijst dan naar zijn zeggen naar twee uitgevoerde post prospectieve studies. En vorig jaar kreeg ik een proef van een studieverslag over de studie met hersentumoren die er zeer spectaculair uitzag. 44% van de patienten die de behandelingen in het MCC drie maanden of langer hadden volgehouden, (12 patienten van de 44 hielden de behandelingen drie maanden vol), 5  waren alsnog in een totale remissie gekomen. (Totale remissie betekent klinisch kankervrij.). Echter bij dat proefverslag is het gebleven. Want in september 2010 heb ik nog met de arts in opleiding gesproken die de studie over hersentumoren heeft uitgevoerd en toen vertelde zij mij dat zij nog enkele weken nodig had om het definitieve studieverslag af te maken en daarmee te promoveren. Maar ondanks herhaald vragen heb ik het definitieve studieverslag nooit meer gekregen of gezien dat het ergens gepubliceerd is. Volgens dr. Robert Gorter had de arts in opleiding meer interesse in haar nieuwe liefde dan de studie af te maken.  Dit gecombineerd met andere voorvallen is m.i. een leugen en blijkbaar zijn de studieresultaten toch niet zo goed als gesuggereerd. Ik weet bv. dat van de 5 mensen die in een totale remissie kwamen er inmiddels 2 alsnog zijn overleden. Overigens zou bij met name inoperabele hersentumoren 10% totale remissie al een spectaculair resultaat zijn.

Twee jaar geleden is op mijn initiatief een contact gelegd tussen drie artsen uit het AMC en dr. Robert Gorter en het SNFK. Er zijn enkele officiele gesprekken geweest en er lag een plan tot het initieren van een studie naar het effect van dendritische celtherapie plus hyperthermie bij hersentumoren. Financiele garanties waren er nog niet maar het zag er allemaal veelbelovend uit, want de artsen uit het AMC hadden wel een ingang bij bepaalde fondsen en ook het SNFK wilde bijdragen aan financiering van zo'n onderzoek. Dr. Robert Gorter moest alleen zijn postprospectieve studie afmaken en een studie omschrijving maken voor een officiele aanvraag bij de ethische commissie en bij fondsen voor financiering. Enkele malen heeft hij ons beloofd dat alles eraan zou komen maar vorig jaar zijn we afgehaakt nadat Dr. Robert Gorter wederom zijn beloftes en afspraken niet was nagekomen. Waarom dr. Robert Gorter deze en andere afspraken niet nakomt weet ik niet, want het zou toch ook in zijn belang zijn als zo'n studie wordt uitgevoerd, zeker als hij zegt zulke goede resultaten te hebben. 

Over de studie naar effect van de behandelingen in het MCC met vrouwen met borstkanker is mij nooit een verslag gepresenteerd, noch weet ik wie dit heeft uitgevoerd. Wel vertelt Dr. Robert Gorter aan iedereen die het maar horen wilt dat hij bij deze groep vrouwen voor 17% totale remissies zorgt. Maar dit is dus niet te controleren.

Robert Gorter zijn behandelingen worden zelden vergoed en hij hanteert verschillende tarieven voor patienten

De behandelingen in het Medisch Centrum Keulen worden zelden vergoed. Hoewel een enkeling op basis van coulance wel eens iets vergoed heeft gekregen hoor ik het laatste jaar nog zelden dat iemand iets vergoed krijgt. Dr. Robert Gorter suggereert in zijn eerste consult vaak dat mensen wel het vergoed krijgen. Hij verwijst vaak dan mensen naar mij en kanker-actueel omdat wij wat documenten hebben om een vergoeding aan te vragen voor de behandelingen bij dr. Vogl die wellicht ook te gebruiken zijn voor behandelingen elders. Maar ik heb hem al enkele malen gezegd dat hij in eerste instantie moet zorgen voor publicaties en voor een officiele registratie als specialist in Nederland. Nu staat hij nog ingeschreven als basisarts terwijl hij veel meer werkervaring en opleidingen heeft gehad en ook officieel specialist is , althans naar de gegevens die hij ons heeft laten zien. Vorig jaar hebben we met enkele mensen een patientenvereniging opgericht en een van onze eerste taken was te zorgen dat hij in ieder geval zijn inschrijving in orde zou maken. Hij heeft ook beloofd dit te doen, maar tot op vandaag is dat nog steeds niet in orde. Waarom weten we niet maar hij krijgt het gewoon niet voor elkaar dit te verzorgen.

Bovendien heeft hij aan ons beloofd dat patienten van hem op gratis rechtsbijstand konden rekenen als zij een proces zouden aanspannen. Hij heeft ons daarvoor twee namen gegeven. Echter de eerste advocaat hebben we nooit gebeld en de tweede juriste laat niets meer van zich horen.  Ik vind dit persoonlijk gewoon niet kunnen en neem het hem ook kwalijk dat hij patienten iets voorschotelt dat een wassen neus blijkt te zijn.

Daarnaast wat me echt stoort is dat we inmiddels weten dat hij voor patienten uit bv. Amerika en Canada en uit Arabische landen een veel hoger tarief hanteert dan voor patienten uit Europa. Ik vind dit heel kwalijk en voedt mijn wantrouwen naar hem, want wie met zo'n mentaliteit met patienten omgaat heeft voor mij niet de juiste mentaliteit als arts. Een behandeling heeft zijn prijs maar niet dat als je uit Amerika komt je €  7.500,-- tot €  8.000,-- moet betalen en als je uit Nederland komt €  3.500,-- tot €  3.800,-- voor precies dezelfde behandeling. Ik vind dit echt een vorm van oplichting.   

Dr. Robert Gorter in opspraak in Duitsland en Egypte. De Duitse justitie doet onderzoek.

Enkele weken geleden bracht Medisch Contact het bericht dat de nabestaanden van een Egyptische patient dr. Robert Gorter hebben aangeklaagd. (klik op deze deeplink voor bericht). Hij zou doktersverklaringen hebben vervalst en de patient onder druk hebben gezet extra geld te betalen. De patient is tijdens een behandeling in Keulen onwel geworden, naar een ziekenhuis vervoerd en enkele weken later in Cairo overleden. Nu weet ik wel wat over deze zaak, ik heb deze patient en zijn begeleider ook wel enkele malen ontmoet, maar ik ken niet alle details over waar de rechtszaak over gaat. En ik weet ook niet wie waar aan schuldig is maar de kern van de klachten zoals beschreven in het bericht lijken wel waar. En daarnaast heb ik van dr. Robert Gorter nooit een reactie gehad op het artikel dat ik hem had doorgestuurd. Nu vind ik wel dat iemand pas schuldig is als bewezen is dat iemand schuldig is, maar aan iemand die 3,5 jaar voor hem heeft gewerkt zou hij toch wel een reactie kunnen geven lijkt mij.

Wie wil weten hoe een ander over dr. Robert Gorter denkt leest eens dit blog van een ex-patiente van hem. Jeannine Walston beschrijft gedetailleerd waarom ze in 2007 voor een behandeling voor haar hersentumor koos bij hem en wat er daarna is gebeurd enz. Ik heb ook in 2007 Jeannine ontmoet in het huis van Dr. Robert Gorter en toen kwam zij over als een aardige vrouw. M.i. schrijft Jannine eerlijk en gedetailleerd over hoe zij haar contact enz. met hem heeft beleefd.   Klik hier voor haar blog, onderdeel van  Healing Focus en bijgehouden tot 2010.

Zoals ik ook heb geprobeerd bovenstaand mijn oprechte mening over dr. Robert Gorter te geven, zonder ook zijn goede kanten te vergeten. Ik heb 3,5 jaar met meestal veel plezier voor hem gewerkt en heb ook echt bijna wonderbaarlijke resultaten gezien, maar de laatste maanden kan ik het niet meer opbrengen voor hem te werken. Hij werd bv. heel boos op mij toen ik hem naar aanleiding van zijn boek vroeg, waarom hij niet meer bewijzen geeft dat hij zelf kanker heeft gehad. En ook weigerde hij de teksten bij de video's op zijn website aan te passen zoals ik dat doe op kanker-actueel.
Op de website van het MCC stonden/staan nog steeds video's gepresenteerd alsof de patienten het erg goed doen of in een totale remissie zijn gekomen terwijl in de praktijk enkelen een recidief hebben of verslechtering van hun situatie. Via de technisch beheerder van zijn site heb ik ervoor gezorgd dat in ieder geval enkele video's op het Nederlandse deel zijn verwijderd. Maar als je als arts zo met je patienten omgaat en potentiele patienten in feite misleid dan ben je in mijn ogen geen goede betrouwbare arts. Op kanker-actueel staan alle patientenverhalen op video vergezeld van teksten die zover ons bekend de actuele situatie van de patienten wel weergeven.

Op basis van bovenstaande kan ik dus geen ja meer zeggen op de vraag of dr. Robert Gorter een betrouwbare arts is. We laten wel de informatie en de video's staan omdat zijn behandelingen die in het MCC worden gegeven wat ons betreft niet ter discussie staan. Voor wie meer wil weten of alternatieven, bv. andere klinieken voor de behandelingen die in het Medisch Centrum Keulen worden aangeboden kan via redactie@kanker-actueel.nl  nog meer informatie vragen.


Plaats een reactie ...

8 Reacties op "Mijn ervaringen met dr. Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Een waarschuwing"

 • Jeannet :
  Goedendag,

  Veel informatie over de heren Gorter en Pulido en hun kliniek. Maar is het bekend hoe en waar en in welke landen er aangifte is gedaan tegen deze heren wegens mogelijk oneigenlijk gebruik van een dokterstitel met bijbehorende valse diagnoses, welke strafbare feiten zijn. Verder zou ik ze willen aanklagen voor fraude en bedrog.

  Ik hoor graag.
  Jeannet
  • Kees :
   Beste Jeanette, zover ik weet mag Robert Gorter geen arts meer zijn in Duitsland, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Hij is overigens wel arts en MD = Medical Doctor altijd geweest. Pulido is volgens mij slechts basisarts terwijl hij zich op zijn website wel Medical Doctor noemt: http://medicolonia.com/about

   Of dat strafbaar is durf ik niet te zeggen.

   Heb je hier voldoende aan?

   Kees
 • Jack :
  De HEER Gorter heeft mijn moeder vermoord
  • Jack :
   En daarna heeft hij mijn vader de rekening gestuurd ... 25.000 euro.
   Gevolg..mijn moeder overleden en mijn vader in de schuldsanering met zijn 74 jaar.
 • Cor Vlemmix :
  Cor ik heb je reactie weggehaald bij een verhaal van een patiënte die overleden is en hier geplaatst. Omdat de strekking van je bericht geen recht doet aan het respect voor de patiënte die haar eigen keuzes maakte en ik weet dat ze ondanks dat ze is overleden dankbaar is dat ze die keuzes heeft gemaakt. De behandelingen die zij heeft ondergaan bij o.a. Robert Gorter hebben haar vele jaren levensverlenging en uitstekende kwaliteit van leven gegeven. Je hebt gelijk Gorter is onbetrouwbaar maar zijn behandelingen zijn dat niet. En veel ervan zijn elders nog steeds verkrijgbaar.

  Kees Braam
  webmaster

  Mijn vrouw is op 05-12-2010 overleden door uitgezaaide borstkanker en lever en botten. zij is ook "behandeld" door de inmiddels beruchte kwakzalver Gorter( dr. mag hij zich niet meer noemen) bij mijn vrouw was ook progressie tijden zijn behandelingen echter dat kwam doordat zij een nieuwe hoormoonblokker (Avastin) kreeg vanuit een Nederlandse oncoloog, maar Gorter vertelde dat het door zijn behandelingen kwam ,achteraf leugens. nu na 2 jaar komt deze met fake facturen om nog even de nabestaanden extra op te lichten. er lopen diverse rechtszaken en ook aangiftes bij de Duitse justitie.. graag wil ik iedereen waarschuwen voor deze oplichter die over lijken gaat..
  • V.M. Ravensbergen :
   Ongelooflijk wat de schrijver van het artikel "Mijn ervaring......Een waarschuwing "durft te beweren!! En te publiceren!!

   Het is te veel modder dat er gegooid is door de schrijver ( laten we hem maar geen naam geven , hij mag geen naam hebben!),dit commentaar zou ellenlang worden, als ik daar op in zou gaan!

   Als u het bovenstaand artikel goed leest ziet u zonder moeite de domme en onjuiste op- en aanmerkingen aan het adres van DR. Robert Gorter.Éen voorbeeld: dr.Gorter geeft 2 juristen op , die de schrijver kan raadplegen....de eerste bélt de schrijver niet eens , en de tweede geeft geen antwoord!! Dus....conclusie >>>>Dr, Gorter deugt niet als geneesheer!!

   Dat dr, Gorter zelf geen antwoorden (meer) geeft op de aantijgingen van de schrijver, kan ik me dik en heel goed indenken.Het gaat hier nauwelijks om het werk dat dr. R. Gorter doet , goed werk!!, maar alleen om de "manier waarop Dr. Gorter de mensen te woord zou staan" ....??

   De manier waarop de schrijver deze gerenommeerde arts door het slijk haalt!! en met modder gooit is is zó afkeurenswaardig, dat ik hoop dat er maar weinig mensen zijn die zijn artikel lezen! Want helaas staan deze dingen wel wereld wijd te lezen.! Zonder bewijs!!Een "ervaring"van één persoon! Want gelukkig zijn andere mensen wel-denkend!

   Heel jammer dat Kanker Actueel dit op hun website heeft gezet.

   Ik ken Dr. Gorter nog van af het begin van zijn loopbaan als arts, daarna ging hij zijn leven wijden aan mensen met kanker en met veel succes in zijn zoektocht!! Bewondering voor alle goede dingen die hij heeft gedaan en ontdekt en uitgevoerd!!

   Mij heeft hij uitstekend geholpen en genezen.Hij verdient deze behandeling , door één domme schrijver absoluut niet.

   Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen>>> de schrijver is wél beleefd en beantwoordt altijd en iedereen metéén , ook al wordt hij van onjuistheden beticht?Onjuistheden die dat eigenlijk niet zijn....??!!Want o, nee hij is zonder fouten.
   .......
   Nee, hier zijn geen woorden meer voor.

   V.M. Ravensbergen-Nieuwenhuis
   • Kees :
    Mevrouw van Ravensbergen, dat u goed geholpen bent door Robert Gorter is fijn voor u. Maar ik zou u tientallen namen kunnen geven van andere mensen, allemaal kankerpatiënten in nood, die door hem de afgelopen jaren in de steek zijn gelaten en simpelweg bedonderd. Als u mijn stuk goed leest dan zeg ik dat de behandelingen die er worden / werden toegepast in de kliniek van Robert Gorter, dendritische celtherapie ondersteund door hyperthermie, uitstekende aanvullende behandelingen zijn. Maar de persoon die leiding gaf/geeft aan die kliniek, dr. Robert Gorter is absoluut niet te vertrouwen. Ik zou u vele vele voorbeelden kunnen geven waarin hij misbruik maakte van het vertrouwen dat mensen in hem hadden. Maar die staan wel in de artikelen op onze website. Die ik probeer te schrijven vanuit een objectieve feitelijk ondersteunende doch kritische manier, zoals het een goed journalist hoort doen.

    Kees Braam
    webmaster www.kanker-actueel.nl
 • Koen de Groot :
  Héél erg waardevol, dat artikel "Mijn ervaringen met Dr Robert Gorter"! Bedankt! (Heet de schrijver van het artikel inderdaad Kees, dan leze hij, "Bedankt, Kees!" Ik zijn oordeel doorgeseind aan een vriendin in Duitsland, zodat zij hem van haar lijstje kan schrappen.

  Is het zo simpel? Ja, voor mij wel. Het vinden van goeie therapieën is belangrijk, maar nog belangrijker - als het gaat om therapieën die je niet zelfstandig kunt toepassen - is het vinden van betrouwbare therapeuten. We weten inmiddels allemaal dat diploma's en doctorsbullen geen garantie bieden van betrouwbaarheid.

  Maar wat dan wel? Voor mij is iemand betrouwbaar als hij (a) zich bewust is van zijn beperkingen en (b) in staat is zijn eigen fouten toe te geven.

  Kees heeft in zijn verslag aanvankelijk geschreven dat hij Dr Gorter betrouwbaar achtte en is daar later op teruggekomen.

  De zwartkijkende 'scepticus' zal zeggen, "Dus die Kees is niet te vertrouwen. Hij heeft mensen misleid!"

  Ik zeg, die Kees is wėl te vertrouwen. Een positief oordeel geven dat niet blijkt te kloppen is immers nog geen misleiding. Het is pas misleiding als je, nadat het fout is gebleken, er in volhardt. En dat is NIET wat Kees doet, integendeel.

  Het is wat Dr Gorter doet.

  De lezer weet dan drie dingen waar hij daarvoor slechts naar kon gissen. 1. Kees is een integere verslaggever. 2. Dr Gorter is GEEN betrouwbare arts. 3. Wat Kees is overkomen, zal mij niet gebeuren.

  En dat komt allemaal omdat Kees niet alleen zijn oordeel heeft herzien, maar ook de moeite heeft genomen om uit te leggen waarom.

  We maken allemaal fouten. De gevaarlijke mensen, de brokkenmakers, de prutsers, de knoeiers en de oplichters, zijn diegenen die zich dat NIET bewust maken.

  Bedankt, Kees!

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

FAQ - Veel gestelde vragen >> Sitehulp. Hoe vindt u informatie >> Waar in Europa wordt nog meer >> Tineke geeft haar mening over >> Crowdsurfing project: Helpen >> Mevrouw B. en haar dochter >> Wat is een darmmicrobioomtest >> Wie heeft tips voor mij over >> Een neuspray en mondspray >> Wat kun je doen na het overleven >>