Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

1 mei 2017: Wanneer kankerpatienten met lymfklierkanker (indolent non-Hodgkin's lymphoma, chronische lymfatische leukemie (CLL) of multiple myeloma (Kahler) met een te laag HB veroorzaakt door hun kanker naast hun EPO ook intraveneus ijzer krijgen toegevoegd dan stijgt hun HB sneller en blijft langer stabiel dan wanneer patienten alleen EPO krijgen. Een verschil van 40 procent tussen beide groepen: 93 procent versus 53 procent.

Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie met totaal 57 patienten. Zie grafiek hieronder. Tekst gaat verder onder grafiek

HB studie met extra ijzer

Conclusie uit deze studie:

Bij patiënten met lymfoproliferatieve maligniteiten en kankerverwante bloedarmoede bleek dat gelijktijdige toediening van subcutane epoëtine beta en intraveneuze ijzersuccrose gelijktijdig effectiever is dan alleen epoëtine beta. Gelijktijdige intraveneuze ijzertoediening verhoogde de Hb-niveaus aanzienlijk en gaf een hoger percentage Hb-responses, en leverde snellere Hb stijging op. Bovendien bleek de wekelijkse dosis epoëtine dosis met ten minste 25% verminderd. Zo tonen onze gegevens, samen met die van Auerbach et al., 12 en Henry et al., 13 (zie 12 en 13 in referentieliijst onderaan dit artikel) aan dat intraveneuze ijzersuppletie een belangrijke overweging is in de optimalisatie van de respons op een behandeling met ESA's voor kankergerelateerde bloedarmoede en moet overwogen worden voor opname in de klinische richtlijnen.

(Bovenstaande is een google vertaling van deze originele conclusie)

(iron-replete patients with lymphoproliferative malignancies and cancer-associated anemia found that concomitant once weekly administration of subcutaneous epoetin beta and intravenous iron sucrose is markedly more effective than epoetin beta alone. Concomitant intravenous iron administration significantly increased Hb levels and the proportion of Hb responders, and produced faster Hb responses. Moreover, the weekly epoetin dose requirement was decreased by at least 25%. Thus, our data, along with those of Auerbach et al.12 and Henry et al.,13 show that intravenous iron therapy is an important consideration in the optimization of response to treatment with ESAs for cancer-related anemia and should be considered for inclusion in clinical guidelines.)

HB studie met extra ijzer 2

In bovenstaande grafiek is te zien dat het verschil 40 procent bedraagt tussen wel of geen ijzersuppletie:

Ook in deze reviewstudie: Iron supplementation, response in iron-deficiency anemia: analysis of five trials. blijkt ijzersuppletie een meerwaarde te hebben.

En ook deze studie is interessant waar ijzer intraveneus vervangen is door oraal ijzer: Oral sucrosomial iron versus intravenous iron in anemic cancer patients without iron deficiency receiving darbepoetin alfa: a pilot study.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs00520-017-3690-z/MediaObjects/520_2017_3690_Fig1_HTML.gif

In het volledige studieverslag: Addition of intravenous iron to epoetin beta increases hemoglobin response and decreases epoetin dose requirement in anemic patients with lymphoproliferative malignancies: a randomized multicenter study  wordt gedetailleerd omschreven hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan. Het abstract van deze studie staat onderaan dit artikel en is een welkome aanvulling op onderstaande informatie denk ik.

6 april 2016: Bron: Can J Hosp Pharm. 2015 Jul-Aug; 68(4): 304–310.

Uit een gerandomiseerde kleinschalige studie bij patienten die een nierdialyse ondergaan en daarmee ook bloedarmoede blijkt dat 1x per week ijzersuppletie via infuus betere resultaten geeft dan bloedinfusies met EPO enz., (erythropoiesis-stimulating agents (ESAs)), zowel op opbouwen van HB als op de leverwaarden en is patiënt vriendelijker dan de bloedtransfusies.

Hier het schema zoals dat werd gehanteerd in de studie, dus als het HB en de leverwaarden binnen de voorgeschreven waarden bleven waren er geen infusen of ijzersuppletie nodig. Uit de studie bleek dat met ijzersuppletie een extra ingreep veel minder vaak nodig was dan met de bloedtransfusies.

IJzer suppletie bij bloedarmoede

Nu heb ik te weinig verstand van dit soort zaken om het studierapport ook in goed Nederlands te vertalen. Dus als u belangstelling hebt print dit studierapport uit en neem het mee naar uw behandelend arts en bespreek dit met haar/hem.

Het volledige studierapport: Outcomes Associated with Conventional Accelerated Versus Once-Weekly IV Iron Therapy in Outpatients Undergoing Hemodialysis

Onderaan het abstract van deze studie

Update 4 maart 2016: Pinowski wees me op een fout aan het eind van het artikel dat ik gecorrigeerd heb.

Update 27 april 2011: volgens mij is dit antwoord nog steeds correct. Wel lees ook hoe EPO de kans op vroegtijdig overlijden vergroot. Klik op dit artikel: EPO vergroot risico op eerder overlijden blijkt uit grote studie gepubliceerd in The Lancet

Het Hb gehalte - hemoglobine is zo laag. Hoe kan ik dat hoger krijgen?
Bij kankerpatienten en vooral bij patienten die chemokuren volgen of bestralingen ondergaan zakken de hemoglobine waarden vaak snel en vaak onder een vereist minimum. Gevolg is dat mensen zich erg snel moe gaan voelen en totaal geen energie meer hebben. Standaard wordt daarop regulier ingegrepen, als het Hb onder de 5 zakt meestal, met bv. een bloedtransfusie, maar ook krijgen sommige patiënten EPO (bekend als bloeddoping bij o.a. wielrenners, zoals 5-voudig Tourwinnaar Lance Armstrong daarvan wordt beschuldigd dit te gebruiken of gebruikt te hebben) in de vorm van bv. EPREX. Dit laatste zijn echter hele dure middelen en zowel een bloedtransfusie als Eprex heeft maar een beperkte 'houdbaarheid'. Er zijn kankerpatiënten die elke drie weken een bloedtransfusie of Eprex nodig hebben.
Ook extra voedingssupplementen worden wel gegeven maar wij horen toch niet zo vaak dat deze relatief dure middelen die je ook nog eens zelf moet betalen echt effect hebben op je Hb waarden. De beste resultaten lijken te worden verkregen met gezonde bepaalde voeding zoals drie keer per week vette vis, melkzuur gefermenteerde biologische groentensappen, vooral ook tomatensap en de middelen Flor Essence en Noni (zie wat dit voor middelen zijn onder andere alternatieve middelen) lijken ook het Hb en energie niveau goed te stimuleren. En kijk eens onder Okinawa-leefstijl. Daarin een aantal uitstekende tips o.a over voeding, Aldus verhalen en ervaringen van een aantal kankerpatiënten. Maar check dit ook bij uw (orthomoleculaire) arts-oncoloog, neem het desnoods op proef en vraag of uw arts twee tot vier weken later wilt nameten of het ook effect heeft gehad op uw Hb gehalte. Los van of u zelf verbetering voelt kan dit een bewijs of stimulans zijn deze natuurlijke aanpak te verkiezen boven epo of bloedtransfusie.

Van imand uit onze mailgroep kregen we onderstaande informatie over wat Hb waarden nu precies zijn, waarvoor dank en hier ongewijzigd geplaatst:

Hb of hemoglobine-waarden (millimol per liter bloed): vrouwen: - normale Hb-gehalte ...................... 7,3 - 10 - bloedarmoede ............................< 7,3 mannen: - normale Hb-gehalte ...................... 7,8 - 10,8 - bloed-armoede ..........................< 7,8 Deze zijn het gevolg van te veel bloed (polycytemie):

Algemene klachten voor PV, dat staat voor polyglobulie, is dus anders dan een te laag HB:

De volgende algemene klachten/symptomen komen voort uit een overvulde bloedcirculatie: Vermoeidheid, lusteloosheid, hoofdpijn, drukkend gevoel in het hoofd, kortademig bij inspanning, concentratiestoornissen en sterk verminderde levenslust, werklust en vermogen zijn meer algemene kenmerken. Een PV patiënt voelt zich mat, suf, loom, traag, slap en futloos. tekenen van overvulde bloedcirculatie : Verkleuringen - een pletorisch (overmatige roodverkleuring) gelaat, rode handen/vingers en voeten/tenen. - blauw/rood verkleuring (acrocyanose) van neuspunt/gelaat en van de handen en voeten - treedt op bij toename van de hematocriet (Ht) tot boven 0.60 door relatieve zuurstofonderverzadiging van de rode bloedcellen. Het bloed is veel te dik en stroperig, zodat niet alle rode bloedcellen voldoende zuurstof tot zich nemen in de longen. - bloeddoorlopen ogen is een versterkte vaattekening van het wit van de oogbol en zeer karakteristiek voor PV. Ernstige soms levensbedreigende trombose in de grote bloedvaten door te dik en te stroperig bloed door een verhoogd hematocriet. De stroperigheid van het te dikke bloed door toename van de Ht verergeren de microvasculaire circulatiestoornissen tot macrovasculaire afsluitingen of trombose van de hersen-, hart-en beenarteriën met als gevolg: - TIA’s - CVA (cerebrovasculaire accidenten) oftewel beroerte - hartbenauwdheidspijn (angina pectoris) en hartinfarct - pijnlijke zwerende tenen - soms plotseling weefselversterf of amputatie van een teen - pijn in de benen bij het lopen (claudicatio intermittens) door afsluiting van een been arterie in de lies - sterk verhoogde kans op aderontsteking en een trombosebeen soms gecompliceerd door longembolie - Budd-Chiari syndroom door stolsels in de lever Verhoogd urinezuur met kans op jicht en nierstenen. Jeuk, vooral na het douchen Dit is zeer typisch voor PV en moeilijk te behandelen, maar reageert vaak goed op behandeling met interferon. Nabloeden na ingrepen, operaties en verwondingen. De bloedingsneiging bij PV is het gevolg van een stolselvormingsstoornis door te weinig bloedplasma en teveel en te dik bloed en deze neiging tot bloeden verdwijnt vaak na correctie van de Ht. Lichte miltvergroting bij PV geeft meestal geen klachten. PV kan na vele jaren overgaan in myelofibrose met myeloide metaplasie met symptomen zoals bij de primaire myelofibrose met myeloide metaplasie. De klachten bestaan uit bezwaren van een te grote milt: pijn en gauw vol gevoel na eten, vermagering, nachtzweet, vermoeidheid etc. De frequentie van myelofibrose is 15% na 10 jaar en 40% na 16 jaar. De frequentie van leukemie bij hydrea behandelde PV patiënten is ongeveer 10% na 15 jaar.

The findings of this study suggest that a once-weekly iron dosing regimen may be superior to a conventional accelerated dosing regimen for managing iron deficiency anemia in patients who are undergoing hemodialysis

Outcomes Associated with Conventional Accelerated Versus Once-Weekly IV Iron Therapy in Outpatients Undergoing Hemodialysis

Marta Malkinska
Marta Malkinska, BSc, BScPhm, ACPR, is with the Department of Nephrology, Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Ontario.
Wasim S El Nekidy
Wasim S El Nekidy, PharmD, BCPS, BCACP, is with the Department of Nephrology and the Department of Pharmacy, Windsor Regional Hospital, Windsor, Ontario.
Maher M El-Masri
Maher M El-Masri, PhD, RN, is with the Department of Nursing, University of Windsor, Windsor, Ontario.
Albert Kadri
Albert Kadri, MD, FRCPC, is with the Department of Nephrology, Windsor Regional Hospital, Windsor, Ontario.
Christine Donaldson
Christine Donaldson, BScPhm, MEd, is with the Department of Pharmacy, Windsor Regional Hospital, Windsor, Ontario.
Derrick Soong
Derrick Soong, BSc, BScPhm, PharmD, is with the Department of Nephrology, Windsor Regional Hospital, Windsor, Ontario.

Abstract

Background:

Although parenteral iron replacement is a key aspect of managing anemia in patients who are undergoing hemodialysis, studies evaluating novel iron dosing regimens are scarce.

Objective:

To compare the effectiveness of a once-weekly IV iron dosing strategy with that of a conventional accelerated iron dosing regimen in patients undergoing hemodialysis.

Methods:

In this retrospective cohort study, patient-specific information was collected for individuals undergoing hemodialysis who received IV iron between June 1, 2010, and June 30, 2012, at a community hospital in southwestern Ontario. The primary outcomes were hemoglobin level and utilization of an erythropoiesis-stimulating agent for 2 groups of patients: those receiving iron according to a once-weekly IV regimen and those receiving iron by a conventional accelerated IV regimen.

Results:

Of the 148 patients who met the inclusion criteria, 99 (66.9%) received iron by a conventional accelerated regimen and 49 (33.1%) by a once-weekly IV regimen. Generalized estimating equations developed from 313 observations obtained from these 148 patients suggested that average transferrin saturation percentage and iron concentration were both significantly higher in the group that received iron once weekly than in the group that received iron by the conventional accelerated regimen (p = 0.014 and 0.008, respectively). The mean weekly dose of erythropoiesis-stimulating agent was significantly lower in the once-weekly administration group than in the conventional administration group (7419 versus 10 706 units; p = 0.041). The 2 groups did not differ significantly in terms of hemoglobin concentration (p = 0.46) or ferritin level (p = 0.13).

Conclusions:

The findings of this study suggest that a once-weekly iron dosing regimen may be superior to a conventional accelerated dosing regimen for managing iron deficiency anemia in patients who are undergoing hemodialysis.

References

1. Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, National Kidney Foundation KDOQI clinical practice guidelines and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2006;47(5 Suppl 3):S11–145. Erratum in: Am J Kidney Dis 2006;48(3)518. [PubMed]
2. Madore F, White CT, Foley RN, Barrett BJ, Moist LM, Klarenbach SW, et al. Clinical practice guidelines for assessment and management of iron deficiency. Kidney Int. 2008;74(Suppl 110):S7–11. doi: 10.1038/ki.2008.269. [PubMed] [Cross Ref]
3. National Kidney Foundation, Kidney Disease Outcomes Quality Initiative . KDOQI clinical practice guideline and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease: 2007 update of hemoglobin target. New York (NY): National Kidney Foundation; 2007. [cited 2015 Jul 29]. Available from: http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_anemiaUP/ [PubMed]
4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group KDIGO clinical practice guideline for anemia in chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2012;2(4):279–335.
5. Moist LM, Troyanov S, White CT, Wazny LD, Wilson J, McFarlane P, et al. Canadian Society of Nephrology commentary on the 2012 KDIGO clincial practice guideline for anemia in CKD. Am J Kidney Dis. 2013;62(5):860–73. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.08.001. [PubMed] [Cross Ref]
6. Drüeke TB, Locatelli F, Clyne N, Eckardt KU, Macdougall IC, Tsakiris D, et al. CREATE Investigators Normalization of hemoglobin level in patients with chronic kidney disease and anemia. N Engl J Med. 2006;355(20):2071–84. doi: 10.1056/NEJMoa062276. [PubMed] [Cross Ref]
7. Singh AK, Szczech L, Tang KL, Barnhart H, Sapp S, Wolfson M, et al. CHOIR Investigators Correction of anemia with epoetin alfa in chronic kidney disease. N Engl J Med. 2006;355(20):2085–98. doi: 10.1056/NEJMoa065485. [PubMed] [Cross Ref]
8. Pfeffer MA, Burdmann EA, Chin CY, Cooper ME, de Zeeuw D, Eckardt KU, et al. TREAT Investigators A trial of darbepoetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease. N Engl J Med. 2009;361(21):2019–32. doi: 10.1056/NEJMoa0907845. [PubMed] [Cross Ref]
9. Szczech LA, Barnhart HX, Inrig JK, Reddan DN, Sapp S, Califf RM, et al. Secondary analysis of the CHOIR trial epoetin-α dose and achieved hemoglobin outcomes. Kidney Int. 2008;74(6):791–8. doi: 10.1038/ki.2008.295. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
10. For health professionals - important safety information and new prescribing information for the erythropoiesis-stimulating agents (ESAs), Aranesp (darbepoietin alfa) and Eprex (epoetin alfa) Ottawa (ON): Government of Canada; 2007. [cited 2015 Feb 27]. Available from: www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2007/14438a-eng.php.
11. Information for healthcare professionals: erythropoiesis stimulating agents (ESA) [Aranesp (darbepoetin), Epogen (epoetin alfa), and Procrit (epoetin alfa)] Silver Spring (MD): Food and Drug Administration (US); 2007. [cited 2015 Feb 27]. Available from: www.fda.gov/drugs/drugsafety/postmarketdrugsafetyinformationforpatientsandproviders/ucm126481.htm.
12. Kapoian T, O’Mara NB, Singh AK, Moran J, Rizkala AR, Geronemus R, et al. Ferric gluconate reduces epoetin requirements in hemodialysis patients with elevated ferritin. J Am Soc Nephrol. 2008;19(2):372–9. doi: 10.1681/ASN.2007050606. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
13. Bailie GR, Hörl WH, Verhoef JJ. Differences in spontaneously reported hypersensitivity and serious adverse events for intravenous iron preparations: comparison of Europe and North America. Arzneimittelforschung. 2011;61(5):267–75. doi: 10.1055/s-0031-1296198. [PubMed] [Cross Ref]
14. Bailie GR, Larkina M, Goodkin DA, Li Y, Pisoni RL, Bieber B, et al. Data from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study validate an association between high intravenous iron doses and mortality. Kidney Int. 2015;87(1):162–8. doi: 10.1038/ki.2014.275. [PubMed] [Cross Ref]
15. Pai AB, Boyd AV, McQuade CR, Harford A, Norenberg JP, Zager PG. Comparison of oxidative stress markers after intravenous administration of iron dextran, sodium ferric gluconate, and iron sucrose in patients undergoing hemodialysis. Pharmacotherapy. 2007;27(3):343–50. doi: 10.1592/phco.27.3.343. [PubMed] [Cross Ref]
16. Dexiron [product monograph] Mississauga (ON): Bellco Health Care Inc; 2013.
17. Feraheme [product monograph] Oakville (ON): Takeda Canada Inc; 2012.
18. Ferrlecit [product monograph] Laval (QC): Sanofi-Aventis Canada Inc; 2013.
19. Venofer [product monograph] Mississauga (ON): Bellco Health Care Inc; 2013.
20. FDA drug safety communication: modified dosing recommendations to improve the safe use of erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) in chronic kidney disease. Silver Spring (MD): Food and Drug Administration (US); 2011. [cited 2015 Feb 27]. Available from: www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm259639.htm.
21. e-Therapeutics+ Ottawa (ON): Canadian Pharmacists Association; 2011. Ferrlecit product monograph. [cited 2015 Jul 25]. Database accessed through institutional licence.
22. e-Therapeutics+ Ottawa (ON): Canadian Pharmacists Association; 2011. Iron dextran product monograph. [cited 2015 Jul 25]. Database accessed through institutional licence.
23. Taylor JE, Peat N, Porter C, Morgan AG. Regular low-dose intravenous iron therapy improves response to erythropoietin in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 1996;11(6):1079–83. doi: 10.1093/oxfordjournals.ndt.a027459. [PubMed] [Cross Ref]
24. Park J, Chang JW, Lee JS, Chun HC, Yang W, Lee SK, et al. Efficacy of low-dose i.v. iron therapy in haemodialysis patients. Nephrology (Carlton) 2009;14(8):716–22. doi: 10.1111/j.1440-1797.2009.01094.x. [PubMed] [Cross Ref]
25. Malovrh M, Hojs N, Premru V. The influence of need-based, continuous, low-dose iron replacement on hemoglobin levels in hemodialysis patients treated with erythropoiesis-stimulating agents. Artif Organs. 2011;35(1):63–8. doi: 10.1111/j.1525-1594.2010.01037.x. [PubMed] [Cross Ref]
26. Sheashaa H, El-Husseini A, Sabry A, Hassan N, Salem A, Khalil A, et al. Parenteral iron therapy in treatment of anemia in end-stage renal disease patients: a comparative study between iron saccharate and gluconate. Nephron Clin Pract. 2005;99(4):c97–101. doi: 10.1159/000083766. [PubMed] [Cross Ref]
27. ISMP acute care guidelines for timely administration of scheduled medications. Horhsam (PA): Institute for Safe Medication Practices; 2011. [cited 2015 Feb 27]. Available from: www.ismp.org/tools/guidelines/acutecare/tasm.pdf.
28. Reducing harm from omitted and delayed medications in hospital. National Health Service; 2011. UK pp. [cited 2015 Feb 27]. Available from: www.nrls.npsa.nhs.uk/resources/type/alerts/?entryid45=66720.


iron-replete patients with lymphoproliferative malignancies and cancer-associated anemia found that concomitant once weekly administration of subcutaneous epoetin beta and intravenous iron sucrose is markedly more effective than epoetin beta alone. Concomitant intravenous iron administration significantly increased Hb levels and the proportion of Hb responders, and produced faster Hb responses.

Original Article

Leukemia (2007) 21, 627–632. doi:10.1038/sj.leu.2404562; published online 25 January 2007

Addition of intravenous iron to epoetin beta increases hemoglobin response and decreases epoetin dose requirement in anemic patients with lymphoproliferative malignancies: a randomized multicenter study

M Hedenus1, G Birgegård2, P Näsman3, L Ahlberg4, T Karlsson5, B Lauri6, J Lundin7, G Lärfars8 and A Österborg7

 1. 1Department of Internal Medicine, Sundsvall Hospital, Sundsvall, Sweden
 2. 2Department of Hematology, Akademiska Hospital, Uppsala, Sweden
 3. 3Center for Safety Research, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
 4. 4Department of Medicine, University Hospital, Linköping, Sweden
 5. 5Department of Medicine, St Görans Hospital, Stockholm, Sweden
 6. 6Department of Medicine, Sunderby Hospital, Luleå, Sweden
 7. 7Departments of Hematology and Oncology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
 8. 8Department of Medicine, Södersjukhuset, Stockholm, Sweden

Correspondence: Dr M Hedenus, Department of Internal Medicine, Sundsvall Hospital, Sundsvall S-851 86, Sweden. E-mail: michael.hedenus@lvn.se

Received 22 November 2006; Revised 30 November 2006; Accepted 5 December 2006; Published online 25 January 2007.

Top

Abstract

This randomized study assessed if intravenous iron improves hemoglobin (Hb) response and permits decreased epoetin dose in anemic (Hb 9–11 g/dl), transfusion-independent patients with stainable iron in the bone marrow and lymphoproliferative malignancies not receiving chemotherapy. Patients (n=67) were randomized to subcutaneous epoetin beta 30 000 IU once weekly for 16 weeks with or without concomitant intravenous iron supplementation. There was a significantly (P<0.05) greater increase in mean Hb from week 8 onwards in the iron group and the percentage of patients with Hb increase greater than or equal to2 g/dl was significantly higher in the iron group (93%) than in the no-iron group (53%) (per-protocol population; P=0.001). Higher serum ferritin and transferrin saturation in the iron group indicated that iron availability accounted for the Hb response difference. The mean weekly patient epoetin dose was significantly lower after 13 weeks of therapy (P=0.029) and after 15 weeks approximately 10 000 IU (>25%) lower in the iron group, as was the total epoetin dose (P=0.051). In conclusion, the Hb increase and response rate were significantly greater with the addition of intravenous iron to epoetin treatment in iron-replete patients and a lower dose of epoetin was required.

References

 1. Rizzo JD, Lichtin AE, Woolf SH, Seidenfeild J, Bennett CL, Cella D et al. Use of epoetin in patients with cancer: evidence-based clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology and the American Society of Hematology. Blood 2002; 100: 2303–2320. | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 2. Bokemeyer C, Aapro MS, Courdi A, Foubent J, Link H, Österborg A. EORTC guidelines for the use of erythropoietic proteins in anaemic patients with cancer. Eur J Cancer 2004; 40: 2201–2216. | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 3. National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology – v.2.2006. Cancer- and treatment-related anemia. Version 2.2006. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp. Accessed April 19, 2006.
 4. Roy CN, Andrews NC. Anemia of inflammation: the hepcidin link. Curr Opin Hematol 2005; 12: 107–111. | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 5. Nemeth E, Ganz T. Regulation of iron metabolism by hepcidin. Annu Rev Nutr 2006; 26: 323–342. | Article | PubMed | ChemPort |
 6. Glaspy J, Cavill I. Role of iron in optimizing responses of anemic cancer patients to erythropoietin. Oncology 1999; 13: 461–473. | PubMed | ISI | ChemPort |
 7. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. N Engl J Med 2005; 352: 1011–1023. | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 8. Glaspy J, Beguin Y. Anaemia management strategies: optimising treatment using epoetin beta (NeoRecormon). Oncology 2005; 69 (Suppl 2): 8–16. | Article | PubMed |
 9. Cavill I, Auerbach M, Bailie GR, Barrett-Lee P, Beguin Y, Kaltwasser P et al. Iron and the anaemia of chronic disease: a review and strategic recommendations. Curr Med Res Opin 2006; 22: 731–737. | Article | PubMed | ChemPort |
 10. Macdougall IC. Strategies for iron supplementation: oral versus intravenous. Kidney Int 1999; 69 (Suppl): S61–S66. | Article | ChemPort |
 11. Locatelli F, Aljama P, Barany P, Canaud B, Carera F, Eckardt KU et al. European Best Practice Guidelines Working Group. Revised European best practice guidelines for the management of anaemia in patients with chronic renal failure. Nephrol Dial Transplant 2004; 19 (Suppl 2): ii1–ii47. | Article | PubMed |
 12. Auerbach M, Ballard H, Trout RJ, McIlwain M, Ackerman A, Bahrain H et al. Intravenous iron optimizes the response to recombinant human erythropoietin in cancer patients with chemotherapy-related anemia: a multicenter, open-label, randomized trial. J Clin Oncol 2004; 22: 1301–1307. | Article | PubMed | ChemPort |
 13. Henry DH. The role of intravenous iron in cancer-related anemia. Oncology (Williston Park) 2006; 20 (Suppl 6): 21–24. | PubMed |
 14. Junca J, Fernandez-Aviles F, Oriol A, Navarro JT, Milla F, Sancho JM et al. The usefulness of the serum transferrin receptor in detecting iron deficiency in the anemia of chronic disorders. Haematologica 1998; 83: 676–680. | PubMed | ChemPort |
 15. Mast AE, Blinder MA, Lu Q, Flax S, Dietzen DJ. Clinical utility of the reticulocyte hemoglobin content in the diagnosis of iron deficiency. Blood 2002; 99: 1489–1491. | Article | PubMed | ChemPort |
 16. Cazzola M, Beguin Y, Kloczko J, Spicka I, Coiffier B. Once-weekly epoetin beta is highly effective in treating anaemic patients with lymphoproliferative malignancy and defective endogenous erythropoietin production. Br J Haematol 2003; 122: 386–393. | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 17. Österborg A, Brandberg Y, Molotova V, Iosava G, Abdulkadyrov K, Hedenus M et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of recombinant human erythropoietin, epoetin beta, in hematologic malignancies. J Clin Oncol 2002; 20: 2486–2494. | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 18. Hedenus M, Adriansson M, San Miguel J, Kramer MH, Schipperus MR, Juvonen E et al. Efficacy and safety of darbepoetin alfa in anaemic patients with lymphoproliferative malignancies: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Br J Haematol 2003; 122: 394–403. | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 19. Dammacco F, Castoldi G, Rödjer S. Efficacy of epoetin alfa in the treatment of anemia of multiple myeloma. Br J Haematol 2001; 113: 172–179. | Article | PubMed | ISI | ChemPort |
 20. Besarab A, Frinak S, Yee J. An indistinct balance: the safety and efficacy of parenteral iron therapy. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 2029–2043. | PubMed | ISI | ChemPort |
 21. Bohlius J, Weingart O, Trelle S, Engert A. Cancer-related anemia and recombinant human erythropoietin – an updated overview. Nat Clin Pract Oncol 2006; 3: 152–164. | Article | PubMed | ChemPort |

Plaats een reactie ...

9 Reacties op "Hb of hemoglobine waarden: Mijn Hb is zo laag , hoe kan ik dat verbeteren?"

 • jan :
  Ik krijg een chemokuur hb was 5.2 dit is te laag waardoor de chemo is uitgesteld.
  Ook waren de bloedplaatjes te laag.
  Voel me ook moe totaal geen energie, Traplopen kost al veel moeite kortademigheid.
  Gewoon lopen gaat ook bijna niet pijn in bovenbenen door ernstige bloedarmoede.
  Misschien zijn de klachten bij mij extra voelbaar omdat ik ook een verminderde pompfunctie van mijn hart heb en een verminderde nierfunctie.
  Hoop wel dat bloedwaarden snel weer op pijl zijn zodat ik volgende chemokuur kan krijgen.
  • Cindy :
   Ik heb op het moment een hb van 4,8, Neem daarvoor 3x daags ijzertabletten die mij door de huisarts zijn voorgeschreven. Ik kan me tot mijn schrik erg vinden in het stukje hierboven. Recentelijk een flinke aderontsteking in mijn benen gehad van de voet tot in mijn lies, waardoor lopen erg pijnlijk was. Daarvoor anti-bloedstolling spuiten moeten nemen. Nu nog steeds klachten vanuit de beide benen. Voelen vaak zwaar aan en soms een zeurende pijn. Kortademig, erg moe en soms duizelig..ik herken het eigenlijk wel.
   • mieke reitsma :
    Een te laag HB gehalte heeft niet altijd met ijzertekort te maken dus wees voorzichtig. Er kan zelfs sprake zijn van een (secundaire) ijzerstapeling - kun je weer afleiden van een veel te hoog ferritinegehalte dan zouden ijzertabletten het nog erger maken.
    In ieder geval de bloedwaarden altijd in samenhang met andere uitslagen interpreteren.
    • Pinowski :
     Het onderste gedeelte van deze tekst gaat niet over anemie (bloedarmoede) maar over patienten die lijden aan PV, dat staat voor polyglobulie. Dat is een heel andere ziekte, nl te dik bloed.
     Slordig artikel dit.
     • kees :
      Pinowski, U hebt gelijk. Ik heb dit artikel notabene van een wetenschappelijk onderzoekster gekregen die zelf kanker had. Maar goed dat u me hier op wijst.

      Bedankt Kees Braam
      webmaster
 • Mw E .Batelaan-Vos :
  Ondanks dat ik iedere 14 dagen Epo 60 mg spuit en bloedtransfusie krijg, blijft mijn hb laag.Ik wordt behandeld voor levercirrose . Ook mijn nieren werken niet optimaal.Ik krijg hiervoor 5 x dgs 1 tablet van 1 Bumetanide 1 mg en 2 x dgs 2 spironolacton 50 mg. Ik ben niet bekend met kanker. Hopelijk kunnen jullie mij wat antwoorden geven.
  Vriendelijke groeten,

  Els Batelaan-Vos
 • miekie :
  ik heb een lage gehalte hemoglobine . mijn internist wil of weet niet wat ik er aan kun doen huisarts laat het aan de chirurg over wat moet ik doen ben radeloos en wanhopig . zit al plus minus 2 jaar op een operatie gastric bypass te wachten.wordt van jan naar piet gestuurd omdat ik bloedtransfusie weigert en epo ook wegens mijn geloof
  • Erik :
   Beste Mieke, Ook ik weiger op grond van mijn geloof bloedtransfusie. Hand.15:20.

   Epo kan je gerust, met eventueel een ijzerinfuus nemen, als vervanging voor bloed´. Wat is EPO?

   Erythropoïetine (beter bekend onder de naam EPO) is een menselijk hormoon, dat normaal gesproken in de nieren wordt aangemaakt en dat de vorming van rode bloedcellen stimuleert. EPO zorgt dus voor meer bloed in het lichaam. Rode bloedcellen transporteren zuurstof, onder andere naar de spieren, en spelen dus een belangrijke rol in het uithoudingsvermogen.

   Verder kan een goede voeding helpen zoals vette vis tomatensap etc. er staat daarover veel op het internet. Rood vlees, appelstroop, noten, Roosvice-ferro. Ferro staat voor ijzer. Lees goed de informatie die je hebt gekregen van het genootschap. Daarin staan zaken die je kunnen helpen.
 • harry boudewijn :
  ik heb heb gehalte van 4.8 en heb nog genoeg energie over hoe kan dat

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

FAQ - Veel gestelde vragen >> Sitehulp. Hoe vindt u informatie >> Waar in Europa wordt nog meer >> Tineke geeft haar mening over >> Crowdsurfing project: Helpen >> Mevrouw B. en haar dochter >> Wat is een darmmicrobioomtest >> Wie heeft tips voor mij over >> Een neuspray en mondspray >> Wat kun je doen na het overleven >>