Bloedtest die methyl meet in cellen kan ruim van te voren voorspellen of iemand borstkanker gaat ontwikkelen. Blijkt uit jarenlang onderzoek.

Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting.

5 augustus 2018: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/in-bloed-circulerende-tumorcellen-zijn-zelfs-op-5-tot-7-jaars-metingen-sterk-voorspellend-voor-alsnog-een-recidief-van-hormoon-gevoelige-borstkanker.html

Lees verder ...

Spontane genezingen: 22 procent van beginnende borstkanker zou spontaan genezen suggereert een groot langjarige bevolkingsonderzoek onder 100.000 Noorse vrouwen naar effecten en noodzakelijkheid van mammografie.

15 augustus 2014:

Dat beginnende borstkanker ook spontaan kan verdwijnen is algemeen bekend. Deze Noorse studie bewijst dat. Het volledige studierapport: The Natural History of Invasive Breast Cancers Detected by Screening Mammography is inmiddels gratis in te zien. Onderaan heb ik het abstract erbij geplaatst.

1 december 2008: Bron: Medscape

Maar liefst 22% van beginnende borstkanker welke niet is ontdekt en dus ook niet behandeld door een tijdig...

Lees verder ...

Mediterraan dieet plus olijfolie voorkomt significant borstkanker en ook minder agressieve vorm van borstkanker, blijkt uit subanalyse van grote langjarige studie naar risico op hart- en vaatziektes bij vrouwen uit hoge risicogroep

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Bloedtest die methyl meet in cellen kan ruim van te voren voorspellen of iemand borstkanker gaat ontwikkelen. Blijkt uit jarenlang onderzoek. copy 1

Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting.

5 augustus 2015: Ik heb orthomoleculair arts Engelbert Valstar nog niet gevraagd of...

Lees verder ...

Screening van borstkanker via een mammografie geeft geen enkel positief effect op uiteindelijke overlevingscijfers blijkt uit 25 jarige studie bij totaal 89.835 vrouwen in de leeftijd van 40 tot 59 jaar in Canada.

18 februari 2014: Bron: BMJ 2014; 348 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g366 (Published 11 February 2014)

Screening van borstkanker via een mammografie geeft geen enkel positief effect op uiteindelijke overlevingscijfers blijkt uit 25 jarige studie bij totaal 89.835 vrouwen in de leeftijd van 40 tot 59 jaar in Canada. In de groep vrouwen die minimaal 1 keer werden gescreend kregen er 3.250 vrouwen de diagnose borstkanker, waarvan er 500 overleden. In de controlegroep, die dus geen screening hadden gehad vooraf...Lees verder ...

Cosmetische borstimplantaten verhogen het risico op overlijden aan borstkanker met 28 tot 38 procent

3 mei 2013: Bron: BMJ. Published online April 30, 2013

Cosmetische borstimplantaten geplaatst in de jaren vooraf aan de eerste diagnose borstkanker, verhogen het risico op overlijden aan borstkanker met 28 tot 38 procent in vergelijking met vrouwen met borstkanker die geen implantaten hadden bij de eerste diagnose van hun borstkanker. Dit blijkt uit een meta analyse van 12 garandomiseerde studies waarin een vergelijking werd gemaakt tussen wel of geen borstimplantaten en kans op overlijden aan...

Lees verder ...

Regelmatig screenen zou de kans op overlijden aan borstkanker significant verminderen. Euforie hierover is wel gebaseerd op klein en niet gerandomiseerd onderzoek en lijkt van weinig betekenis

7 december 2011: Bron: verschillende media en Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Published online December 6, 2011.

Regelmatig screenen zou de kans op overlijden aan borstkanker met 50 procent verminderen werd in alle media gisteren en vandaag gemeld. Wie het abstract van de studie nader bekijkt kan als leek ook wel concluderen dat alle aandacht hiervoor toch wel tikje overdreven is. En je kan je dan ook afvragen waarom een journalist van bv. de grotere media als het Journaal, RTL-nieuws en ook de...

Lees verder ...

Algemeen:screening via periodieke mammografie geeft weinig tot geen invloed op cijfers van sterfte aan borstkanker, blijkt uit groot onderzoek van WHO in landen die vroeger en later bevolkings screening toe gingen passen, zoals bv. Nederland en Belgie.

4 augustus 2011: Bron: WHO en British Journal of Medicin 

Periodieke screening van de vrouwen in de leeftijd na de overgang door o.a. een mammografie blijkt geen of weinig invloed te hebben op de uiteindelijke overlevingskansen voor die vrouwen die uiteindelijk borstkanker krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de WHO deed op basis van hun beschikbare data. De WHO vergeleek de gegevens van borstkanker incidentie en sterfte tussen drie paar landen die...

Lees verder ...

Screening van borstkanker (mammografie) levert minder voordeel op in uiteindelijke genezing van borstkanker dan voorspeld, aldus groot Noors bevolkingsonderzoek

24 september 2010: Bron ANP en Medscape

Het regelmatig screenen van vrouwen op eventueel borstkanker d.m.v. mammografie blijkt minder voordeel op te leveren op het uiteindelijk voorkomen van overlijden aan borstkanker dan altijd is aangenomen en voorspeld. Blijkt ook nu weer uit een groot Noors bevolkingsonderzoek. De verhouding kosten en effectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar ontstaan van borstkanker dat in Nederland om de twee jaar plaatsvind komt hiermee wereldwijd steeds meer onder druk te staan. Uit dit Noors...

Lees verder ...