1 december 2018: Bronnen de Telegraaf en platform IG

Het zal weinigen ontgaan zijn dat ziektekostenverzekeraar CZ op basis van een heel kleinschalig onderzoek onder haar kalnten een viertal complementaire therapiën niet meer zal vergoeden in 2019. Hier is natuurlijk een heleboel over te zeggen en schrijven maar is denk ik niet belangrijk wat ik er persoonljik van vind (zie wel mijn reacties hieronder in Stnad.nl afgelopen donderdag). 

Ik ben eigenljik wel benieuwd hoe anderen hier over denken. U kunt reageren onderaan dit artikel mocht u dat kenbaar willen maken.

Hier nog een paar artikelen in andere media over die beslissing die wellicht zinvol zijn om eens te lezen.

In de Volkskrant wordt een en ander in het volgende artikel toegelicht: 

Klanten van zorgverzekeraar CZ stemmen alternatieve therapieën weg, maar een grote behoefte blijft

Welke alternatieve geneeswijzen horen wel en niet thuis in het aanvullend pakket van een zorgverzekeraar? Deze vraag is op scherp komen te staan nu CZ behandelingen als reïncarnatietherapie, ayurvedische geneeskunde en craniosacraaltherapie vanaf volgend jaar niet langer vergoedt. De zorgverzekeraar schrapt de vergoeding omdat ze door een deel van de verzekerden ‘belachelijk’ worden bevonden.>>>>>>>>lees verder

Stand.nl had donderdag een stelling over dit onderwerp: 

Alle zorgverzekeraars moeten stoppen met het vergoeden van alternatieve therapieën

Zelf heb ik o.a. deze opmerkingen daarbij gemaakt:

Kees Braam 29-11-18 om 9:18

Alternatieve behandelingen omvatten zo veel verschillende behandelingen dat het ondoenlijk is daarover een eensluidende uitspraak te kunnen doen. Maar het belangrijkste argument van de criticasters is altijd dat het niet bewezen (evidence based medicin) zou zijn. Laat nou recent nog een groot wereldwijd uitgevoerd onderzoek hebben uitgewezen dat bij 70 procent (!!!) van de bewezen reguliere medicijnen en behandelingen gemanipuleerd is met de onderzoeksgegevens en de effecten zwaar zijn overdreven en soms is er puur fraude mee gepleegd. Het hele systeem van evidence based medicin zoals dat nu nog wordt gehanteerd is niet meer te handhaven omdat alleen hele grote farmaceutische bedrijven daarvoor het geld hebben (Big Farma). Bovendien kan op bv. Massage, Yoga enz. geen patent worden aangevraagd. Terwijl grote gerandomiseerde studies bewezen hebben dat yoga, massage en ook acupunctuur een meerwaarde hebben bij o.a. kankerpatienten. Ook TCM ( traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden) vergelijkbaar met Fytotherapie geven een meerwaarde bij behandelingen van kanker. Zo werken Fuzheng injecties (Kanglaite) bv beter dan chemo bij longkanker en darmkanker. Ik zou nog een heleboel voorbeelden kunnen geven (op www.kanker-actueel.nl waarvan ik webmaster ben staan tientallen fase 2 en fase 3 studies met TCM ) of google maar op TCM - Chinese kruiden of zoek in pubmed op TCM + colorectal cancer of breast cancer of lung cancer. En Fytotherapie dat nu niet meer vergoed gaat worden is in feite hetzelfde als TCM.

Kees Braam 29-11-18 om 11:07

Wel opvallend dat de redactie van Stand.nl een foto van acupuntuur plaatst bij dit onderwerp. Acupunctuur wordt wel vergoed bij aanvullende verzekeringen. En acupunctuur is ook een bewezen behandeling bij sommige aandoeningen. ( bv acupunctuur helpt ook om van het roken af te komen). Of ander voorbeeld: aanvullend bij chemo versterkt het de effectiviteit en vermindert de bijwerkingen. Dus acupunctuur is zeker geen alternatieve therapie.

Kees Braam 29-11-18 om 11:00

Op zich is het voor de burger simpel. Verzeker je bij een zorgverzekeraar die wel die middelen en behandelingen vergoed die voor jou belangrijk zijn. Het probleem is groter voor de zorgaanbieders. Zoals iemand hier eerder schreef. Vorig jaar werden zorgverleners in de complementaire zorg nog verplicht op eigen kosten zich bij te scholen. Velen hebben dat gedaan en dan krijgen ze nu dit op hun bordje. Dat is m.i. bijzonder onfatsoenlijk zeker omdat het schrappen gebeurt op "advies" van 12% van de verzekerden. Ik denk dat het tijd wordt dat 12% van de Nederlandse bevolking (ruwweg 1 miljoen) weigert om hun zorgpremie te betalen in december en januari. Ook om andere redenen (eigen risico, vergoeding bepaalde medicijnen / behandelingen enz.) dan dit onderwerp. Ook zouden alle zorgverleners kunnen weigeren om contracten af te sluiten zodat zij niet langer tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden en het verschil tussen natura en restitutie opgeheven wordt. Bundel de krachten tegen de zorgverzekeraars en op naar 1 volksverzekering. Ik ben geen SP stemmer maar die volksverzekering vind ik prima idee. 

Wie bezwaar wilde maken kon tot vrijdag een petitie ondertekenen, maar lees op hun website wat daarvoor de motivatie was: https://vergoedcomplementair.petities.nl/

Hier een brief van dr. Seldenrijk, voorzitter platform IG, over waarom iedereen deze petitie zou moeten ondertekenen:

Patiënt, keuzevrijheid en vals spel

Keuzevrijheid en patiënt zijn in de politieke discussie een eenheid. Is dat werkelijk – dat wil zeggen in werkelijkheid – waar?

De Telegraaf meldt: “CZ maakt einde aan vergoeding ’belachelijke’ behandelingen.” CZ heeft 301 van hun verzekerden gevraagd welke vergoedingen zij belangrijk vinden en welke ze belachelijk vinden. Er zijn heel wat kanttekeningen te zetten bij zo’n manier van onderzoek doen. Zowel vraagstelling als de zeer kleine steekproef zijn dubieus. 

Bovendien, waarom wordt een pakket samengesteld op basis van zo’n dubieuze enquête en niet op basis van het gebruik dat er van wordt gemaakt? Wat weten de ondervraagden van de betreffende behandelingen? Is in het onderzoek bijvoorbeeld ook gevraagd naar de ‘belachelijkheid’ van het vergoeden van een robotmanipulator, een redressiehelm en een elektrostimulator?

Wat is er meer ‘belachelijk’, de onoordeelkundig gewraakte behandelingen of de werkwijze – let wel: dáár gaat het mij om – van CZ? De zorgverzekeraar – van oorsprong collectief van (potentiële) patiënten – mág zich niet bemoeien met de keuze van andere potentiële (patiënten). Laat staan dat men een minuscuul deel van de medeverzekerden (nota bene daartoe opgeroepen door een humoristisch bedoelde TV-show) laat beslissen welke behandeling andere verzekerden wel of niet mogen krijgen. Bovendien zijn huisartsen die integraal / ook complementair werken goedkoper voor de zorgverzekering en dus voor onze polis zorgverzekering!

De gezondheidszorg bestaat bij de gratie van patiënten. Zíj betalen de gezondheidszorg. Deze patiënten zijn de dupe van een voor hen schadelijk beleid. De helft van de mensen in Nederland heeft minstens één chronische ziekte (ruim 49%). In de Nederlandse huisartsenpraktijken is de diagnose in 30 procent (let wel) SOLK: Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten. Déze patiënten hebben juist baat bij een integrale benadering met het beste van regulier en complementair. Het gaat om meer dan 1 miljoen ‘gebruikers’.

Alle therapeuten van wie de CZ behandelingen vergoedt zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die de kwaliteit van hun leden controleert. Therapeuten die gewoon in het BIG-register staan, worden nu door CZ afgeserveerd. Er zijn ongeveer 22.500 zorgverleners in de complementaire en aanvullende zorg met een actieve AGB-code. Wat te denken van het afknijpen van fysiotherapeuten en diëtisten?

 

Hoelang moeten patiënten nog gedogen dat zij steeds meer de dupe zijn van ‘een spel’ dat zíj als vals ervaren en ook nog betalen?

 

dr. R. Seldenrijk

voorzitter Platform-IG


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Is stopzetting van bepaalde complementaire behandelingen door CZ en andere ziektekostenverzekeraars terecht of een schaamteloze eenzijdige bezuiniging ten koste van patienten?"

 • e.valstar :
  Er werd al zo weinig vergoed wat kanker betreft, dat het slimmer was om niet aanvullend te verzekeren. Extra premie was niet aftrekbaar fiscaal, de extra kosten wel. Verzekeraars, maar ook behandelaars suggereren ten onrechte dat er veel vergoed wordt. Los van het principe of iets bewezen is, is het verstandig om je voor kanker niet aanvullend te verzekeren. Behandelaars suggereren alleen maar dat vergoeden echt relevant is om zichzelf pecunia te bezorgen.Daarbij komt dat klassieke homeopathie bij kanker niet werkt ; wel gewone homeopathie en nog veel meer de duurdere orthoomoleculaire geneeskunde!! Helaas doet de AVIG in deze niet z'n best om duidelijk te zijn.
 • Louise Nicolaï :
  Het is bijzonder treurig te noemen dat velen anno (bijna) 2019 nog zo onwetend zijn over en zo simplistisch denken tav de natuurgeneeskunde en aanverwante natuurlijke geneeswijzen.
  Inzicht komt vaak pas wanneer men zelf direct geconfronteerd wordt met een chronische ziekte en ontdekt dat de reguliere geneeskunde hierop geen afdoende antwoord heeft.
  Maar veel mensen houden, vaak tot het bittere eind toe, een vast vertrouwen in de reguliere geneeskunde. Ze weigeren in te zien of kunnen gewoonweg niet begrijpen dat de mens een organisch systeem is dat -ook of alleen- een organische benadering nodig heeft om fysiologische processen te herstellen.
  Daarbij, mocht men het pad van de oorspronkelijke geneeskunde willen bewandelen, dan is door de bomen het bos vaak niet meer te zien en wordt men aan zijn lot overgelaten tav de keuze voor de beste therapie.
  Amusementsprogramma's zoals dat van de VPRO zouden zich verre moeten houden van het ridiculiseren van vormen van geneeskunde waar miljoenen mensen baat bij hebben. Sterker nog, deze omroep draagt bij aan het leed dat iemand ten deel valt wanneer men bij gezondheidsklachten een diagnose, of erger nog geen diagnose (SOLK), krijgt waar de reguliere gezondheidszorg niet van betekenis kan zijn.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

FAQ - Veel gestelde vragen >> Sitehulp. Hoe vindt u informatie >> Waar in Europa wordt nog meer >> Tineke geeft haar mening over >> Crowdsurfing project: Helpen >> Mevrouw B. en haar dochter >> Wat is een darmmicrobioomtest >> Wie heeft tips voor mij over >> Een neuspray en mondspray >> Wat kun je doen na het overleven >>