Hairycell Leukemie: BL22 geeft hoop voor behandleing van vormen van leukemie

d.d. 2 augustus 2003:

Eiwit geeft hoopvolle resultaten in bestrijding van zeldzame vorm van leukemie

Van een trouwe bezoeker van deze site kregen we het volgende bericht. (En inmiddels een tweede artikel daaronder) Het is weliswaar slechts een Phase I studie en ook nog bij een zeldzame vorm van leukemie, maar de resultaten zijn zo opmerkelijk dat we dit toch hier willen melden. Ook omdat dit eiwit in de Phase II studie getest gaat worden bij non-Hodgkin patiënten en bij andere...Lees verder ...

PTCL: Campath - Alemtuzumab, een Monoklonaal middel leidt tot spectaculaire verbeteringen bij bepaalde vorm van leukemie maar geeft ook meer sterfte gerelateerd aan Campath..

update 21 februari 2010:

Een nieuwe studie toont aan dat Campath (Alemtuzumab) naast andere chemo een goed effect heeft bij bepaalde vormen van leukemie (PTCL) maar dat dit middel niet veilig is. Er stierven teveel mensen gerelateerd aan de toediening van Campath naast andere chemo's bij PTCL . De onderzoekers stellen dan ook dat Campath niet verder onderzocht zou moeten worden gezien het gebrek aan veiligheid. Onder nieuwste abstract staat nog een veelbelovende studie maar die lijkt dus hiermee achterhaald? Al lijkt Campath alleen...

Lees verder ...