Tyrosine-kinase remmers: waarschuwing voor interacties met andere medicijnen die werking van deze klasse van medicijnen kan verminderen of blokkeren stellen Nederlandse onderzoekers in The Lancet

10 augustus 2014: Bron: The Lancet Oncology, Volume 15, Issue 8, Pages e315 - e326, July 2014 (doi:10.1016/S1470-2045(13)70579-5)

Nederlandse onderzoekers waarschuwen voor gebruik van bepaalde medicijnen naast Tyrosine-Kinase remmers (TKI's) omdat bepaalde andere medicijnen de werkzaamheid van deze nieuwe klasse van medicijnen kunnen verminderen of zelfs blokkeren.

Ik heb de introductie van het artikel in The Lancet vrij vertaald:

Introductie van artikel uit the Lancet:

In de afgelopen tien jaar zijn veel tyrosine-kinase remmers in de oncologie...

Lees verder ...