Hydrazine sulfaat vermindert significant bijwerkingen naast chemococktail en verlengt significant mediane levensduur met 40 procent bij niet-klein-cellgie longkankerpatiënten aldus gerandomiseerde studie fase III studie

19 april 2005: Bron: J Clin Oncol. 1990 Jan;8(1):9-15 en J Clin Oncol. 1994 Jun;12(6):1113-20.

Hydrazine sulfaat vermindert significant bijwerkingen van chemo bij niet-klein-cellige longkanker en verlengt significant mediane levensduur naar 328 dagen tegenover 209 dagen in placebogroep (P = > 0.05) bij patiënten waarvan de lichamelijke conditie nog redelijk was te noemen bij aanvang van behandeling. De verbetering bij patiënten met slechte lichamelijke conditie was het verschil in overleving net niet significant maar ging ook nog altijd de mediane...

Lees verder ...