Dagelijks een bewegingsprogramma uitvoeren tijdens de bestralingsperiode vermindert de vermoeidheid en geeft prostaatkanker- en borstkankerpatienten meer energie en ervaren bestraling als minder belastend.

10 september 2011: Bron: J Support Oncol. 2009 Sep–Oct; 7(5): 158–167.

Wanneer prostaatkanker- en borstkankerpatienten tijdens de periode van bestraling dagelijks een gericht aerobicprogramma met sporten en bewegen uitvoeren dan blijken deze patienten minder moe te zijn en ervaren de bestralingsperiode als minder belastend in vergelijking met controlegroep die geen bewegingsprogramma uitvoerde. De positieve effecten bleven ook aanhouden na de bestralingsperiode. Dit blijkt uit een kleinschalige maar wel gerandomiseerde studie....

Lees verder ...