In uitzonderlijke gevallen heeft patiënt recht op vergoeding van zorg en medicijnen die niet zijn geregistreerd, aldus uitspraak van de Hoge Raad in casus van kind met zeldzame ziekte

26 juli 2019: Zie ook dit artikel: 

relatief-weinig-mensen-maken-gebruik-van-medische-zorg-in-het-buitenland-ondanks-dat-dit-ook-vergoed-wordt-zo-meldt-de-rekenkamer-na-europees-onderzoek.html

19 december 2014: Bron: persbericht Hoge Raad

Een uitspraak van de Hoge Raad met belangrijke gevolgen voor ernstig zieke mensen die een behandeling willen met nog niet geregistreerde middelen. Het persbericht spreekt voor zich lijkt mij:

In exceptioneel geval recht op vergoeding niet-gedekte zorg

In uitzonderlijke gevallen bestaat bij een zorgverzekering aanspraak op vergoeding van zorg...

Lees verder ...