Rapport-darmkanker Actueel. Samenvattend rapport over actuele ontwikkelingen en huidige richtlijnen bij vormen van darmkanker inclusief aanvullende niet toxische opties en adressen

16 maart 2023: een enkele keer krijg ik een vraag voor het rapport darmkanker. Maar door een crash van mijn harde schijf een paar jaar geleden ben ik alles verloren. Ik ben eens gaan zoeken in de e-mail en kwam de laatste update van 2017 toch weer tegen. Maar in deze PDF kunt u de laatste versie uit 2017 nog wel zien. Maar er is wel een en ander veranderd: Rapport_darmkanker_actueel Dus kijk verder in der informatie onder gerelateerde artikelen.


Bestraling: American Society for Radiation Oncology geeft richtlijnen hoe en wanneer radiotherapie te gebruiken voor patienten met baarmoederkanker - endometriumkanker

4 januari 2023: zie ook literatuurlijst voeding en niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij baarmoederkanker en baarmoederhalskanker samengesteld door arts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

4 januari 2023: Bron: the American Society for Radiation Oncology

In richtlijnen hoe in de klinische praktijk om te gaan met radiotherapie - bestraling bij patiënten met baarmoederkanker (endometriumkanker)  worden door  the  American Society for Radiation Oncology aanbevelingen gedaan voor het gebruik van aanvullende radiotherapie - bestraling na chirurgische ingreep bij...
Lees verder ...

In uitzonderlijke gevallen heeft patiënt recht op vergoeding van zorg en medicijnen die niet zijn geregistreerd, aldus uitspraak van de Hoge Raad in casus van kind met zeldzame ziekte

26 juli 2019: Zie ook dit artikel: 

relatief-weinig-mensen-maken-gebruik-van-medische-zorg-in-het-buitenland-ondanks-dat-dit-ook-vergoed-wordt-zo-meldt-de-rekenkamer-na-europees-onderzoek.html

19 december 2014: Bron: persbericht Hoge Raad

Een uitspraak van de Hoge Raad met belangrijke gevolgen voor ernstig zieke mensen die een behandeling willen met nog niet geregistreerde middelen. Het persbericht spreekt voor zich lijkt mij:

In exceptioneel geval recht op vergoeding niet-gedekte zorg

In uitzonderlijke gevallen bestaat bij een zorgverzekering aanspraak op vergoeding van zorg...

Lees verder ...

Rapport Prostaatkanker informatie - Actueel. Een samenvatting van actuele behandelingen en middelen bij prostaatkanker incl. nuttige adressen.

14 september 2014 geactualiseerd.

Wie dit rapport, dat steeds geactualiseerd wordt als daar aanleiding toe is, wilt hebben kan dit digitaal opvragen bij ons: redactie@kanker-actueel.nl  Deze extra informatie is alleen bestemd voor onze donateurs  of voor mensen die een coachingsgesprek nemen. Ook voor dit rapport  is onze disclaimer van toepassing.

Rapport prostaatkanker-actueel:

Met dit rapport prostaatkanker -actueel hebben we samengevat wat de actuele situatie is in binnen- en buitenland zowel binnen de regulier oncologie (klinische trials bv.) als alternatief...Lees verder ...