Algemeen: bij vrouwen met uitgezaaide borstkanker blijkt status van ER, PR en HER2-Neu vaak verschillend (bij 48,6%) en ook vaak te veranderen en vereist soms nieuwe behandelingsstrategie. Aldus gerandomiseerde studie. Artikel geplaatst 12 mei 2010

3 augustus 2011: wat veel vrouwen en ook artsen niet weten of niet willen bekennen is dat door behandelingen en medicijnen de status van de tumoren van borstkanker kan veranderen. Leest u eens onderstaand artikel. De helft van de vrouwen uit deze studie hadden een verschillende status tussen diagnose van primaire tumor en een meting jaren later. De moeite waard dus om bij falen van een bepaalde behandeling of middel een nieuwe status te laten meten.

12 mei 2010: Bron: Ann Oncol....

Lees verder ...