Nederlandse oncologie zit vastgeklemd in protocollen en statistieken blijkt uit studie bij kankerpatienten die voor second opinion naar buitenland gingen

Lees hoe wij mensen proberen te helpen

31 augustus 2018: Zorgvisie

Buitenlandse second opinion: ‘In ons land te weinig oog voor patiënt’

In het VUmc en Flevoziekenhuis hebbben onderzoekers 24 kankerpatiënten (allemaal met uitgezaaide kanker) die in het buitenland waren geweest voor een second opinion een vragenlijst voorgelegd en gesprekken mee gehad. Uit die gesprekken blijkt dat deze patiënten de Nederlandse oncologen ervaren als te beperkt te zijn in hun mogelijkheden en ook de wil om iets voor...

Lees verder ...