Nederlandse oncologie zit vastgeklemd in protocollen en statistieken blijkt uit studie bij kankerpatienten die voor second opinion naar buitenland gingen

Lees hoe wij mensen proberen te helpen

31 augustus 2018: Zorgvisie

Buitenlandse second opinion: ‘In ons land te weinig oog voor patiënt’

In het VUmc en Flevoziekenhuis hebbben onderzoekers 24 kankerpatiënten (allemaal met uitgezaaide kanker) die in het buitenland waren geweest voor een second opinion een vragenlijst voorgelegd en gesprekken mee gehad. Uit die gesprekken blijkt dat deze patiënten de Nederlandse oncologen ervaren als te beperkt te zijn in hun mogelijkheden en ook de wil om iets voor...

Lees verder ...

Uitstekende resultaten met mammaprint blijkt uit Nederlands onderzoek

13 augustus 2021: lees ook dit artikel en zie ook in gerelateerde artikelen uiteraard: https://kanker-actueel.nl/80-procent-van-patienten-met-borstkanker-met-dics-ductaal-carcinoma-in-situ-zouden-kunnen-volstaan-met-alleen-een-operatie-maar-zonder-bestraling-post-operatief-of-zelfs-met-een-wait-and-see-beleid.html


1 september 2012: Bron: website van NKI

Uit een persbericht van het AvL blijkt dat vrouwen met borstkanker die vooraf aan de behandeling een genetische test via de mammaprint krijgen beter en effectiever behandeld worden en dat dit een uitstekend effect geeft op de ziektevrije tijd, overall overleving na 5 jaar en de kwaliteit van leven. Overigens is deze mededeling een vervolg op...


Lees verder ...