6 mei 2012: ik ben kanker-actueel aan het herzien en kwam onderstaande studie tegen, al in 2004 gepubliceerd. Als U hier klikt kunt u het volledige studierapport tegen betaling inzien. Onderaan staat het originele abstract van de studie.

Een persoonlijke opmerking daarbij: zouden alle mensen en organisaties die geld geven aan het KWF zich realiseren dat het overgrote deel van hun geld gaat naar onderzoek naar weer een nieuwe chemo en zelden of nooit naar niet toxische behandelingen en middelen? 

10 oktober 2004: Bron: Clin Oncol (R Coll Radiol). 2004 Dec;16(8):549-60.

Een grote overzichtstudie gemaakt door Australische onderzoekers van gerandomiseerde studies geeft aan dat chemotherapie bij volwassen patiënten met 22 verschillende soorten kwaadaardige tumoren (kankerpatiënten dus) slechts een geringe effectiviteit heeft op de vijfjaars overleving. Slechts 2,3 % in Australië en 2,1 % in de USA meer vijf jaars overlevingen werden aangetoond, gerelateerd aan de effectiviteit van chemokuren. De onderzoekers concluderen dan ook dat dringend een evaluatie is gewenst van de verhouding tusen kosten en beschikbaarheid en effectiviteit van chemokuren op de uiteindelijke overleving van kankerpatiënten en op de kwaliteit van leven. Wij vertaalden voor u het volledige abstract van deze studie welke toch wel heel schokkend zijn te noemen o.i.

DOELEN: De discussie over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van cytostatica = chemokuren roept vragen op over de effectiviteit/bijdrage van curatieve/genezende en/of aanvullende/palliatieve cytotoxische chemotherapie aan de overleving van volwassen kankerpatiënten.

MATERIALEN EN METHODES: We ondernamen een literatuurstudie voor gerandomiseerde klinische trials welke een positief effect op de 5-jaars overleving rapporteerden alleen gerelateerd aan cytotoxische chemotherapie bij volwassen kankerpatiënten. Het totale aantal van nieuw gediagnosteerde kankerpatiënten met 22 van de belangrijkste kankersoorten werden onderzocht uit registratiegegevens van kankercentra in Australia en van de Surveillance Epidemiology en End Results data in the USA van 1998. Voor elke kankersoort, het absolute geregistreerde aantal dat profiteerde was het product van:
(a) het totale aantal personen met een bepaalde kankersoort
(b) het deel of subgroep (en) met die kankersoort die profijt aantoonden
(c) het stijgingspercentage percentage in 5-jaar overleving alleen gerelateerd aan cytotoxische chemotherapie. De overall bijdrage was de totale som van het absolute aantal dat profijt had bij een 5-jaars overleving uitgedrukt als een percentage van een totaal aantal van de 22 verschillende kankersoorten.

RESULTATEN: De overall bijdrage van genezende - curatieve en aanvullende cytotoxische chemotherapie op de 5-jaars overleving bij volwassen kankerpatiënten wordt geschat op 2.3% in Australia en 2.1% in de USA.

CONCLUSIE: Omdat de relatieve 5-jaars overleving van kanker in Australia nu meer dan 60% bedraagt, is het duidelijk dat cytotoxische chemotherapie slechts een minieme bijdrage levert aan het overleven van kanker. Om de voortdurende financieringen en beschikbaarheid van medicijnen gebruikt in een cytotoxische chemotherapie te rechtvaardigen is een evaluatie van de kosteneffectiviteit en impact op de kwaliteit van leven dringend gewenst.

The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies.

Clin Oncol (R Coll Radiol). 2004 Dec;16(8):549-60.

The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies.

Source

Department of Radiation Oncology, Northern Sydney Cancer Centre, Royal North Shore Hospital, Sydney, NSW, Australia. gmorgan1@bigpond.net.au

Abstract

AIMS:

The debate on the funding and availability of cytotoxic drugs raises questions about the contribution of curative or adjuvant cytotoxic chemotherapy to survival in adult cancer patients.

MATERIALS AND METHODS:

We undertook a literature search for randomised clinical trials reporting a 5-year survival benefit attributable solely to cytotoxic chemotherapy in adult malignancies. The total number of newly diagnosed cancer patients for 22 major adult malignancies was determined from cancer registry data in Australia and from the Surveillance Epidemiology and End Results data in the USA for 1998. For each malignancy, the absolute number to benefit was the product of (a) the total number of persons with that malignancy; (b) the proportion or subgroup(s) of that malignancy showing a benefit; and (c) the percentage increase in 5-year survival due solely to cytotoxic chemotherapy. The overall contribution was the sum total of the absolute numbers showing a 5-year survival benefit expressed as a percentage of the total number for the 22 malignancies.

RESULTS:

The overall contribution of curative and adjuvant cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adults was estimated to be 2.3% in Australia and 2.1% in the USA.

CONCLUSION:

As the 5-year relative survival rate for cancer in Australia is now over 60%, it is clear that cytotoxic chemotherapy only makes a minor contribution to cancer survival. To justify the continued funding and availability of drugs used in cytotoxic chemotherapy, a rigorous evaluation of the cost-effectiveness and impact on quality of life is urgently required.

PMID:
15630849
[PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Chemokuren als behandeling hebben slechts 2 procent effect op de 5-jaars overleving bij volwassen kankerpatiënten met 22 verschillende kankersoorten blijkt uit grote Australische overzichtstudie van gerandomiseerde studies"

  • John :
    Je kunt beter zeggen dat je ondanks chemo nog leeft dan dankzij.

    t is een zoethoudertje waar miljarden aan verdient worden

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Visolie vermindert de bijwerkingen >> DNA mutatie (DPYD genmutatie) >> Roken zou effectiviteit van >> Neutropenie - te lage witte >> Chemokuren en effect op kanker: >> Chemokuren als behandeling >> Chemokuren en hoe misselijkheid >> Onderzoekers ontdekken waarom >> Taxotere, wat is het? hoe >>