21 mei 2007: Bron: IJMS Vol 28, No.4, December 2003 206

Wanneer kankerpatienten hun chemo krijgen toegediend in halfzittende positie is de kans en de intensiteit van de misselijkheid en overgeven veroorzaakt door de chemo significant minder dan wanneer de chemo wordt toegediend in horizontale positie, dus liggend. Dit beweren Iraanse onderzoekers n.a.v. een kleinschalig maar wel gerandomiseerd onderzoek bij voornamelijk borstkankerpatienten en lymfklierkankerpatienten. Ik kan in Pubmed hierover geen aanvullende informatie vinden maar weet uit eigen ervaring (en hoor dit soms ook wel van anderen) dat bij mij de chemo altijd halfzittend via infuus werd toegediend al ging ik zelf ook weleens liggen want vijf dagen continu chemo via infuus is wel lastig te ondergaan. Maar de eerste dagen viel de misselijkheid enz. wel mee maar pas na vier dagen tot een dieptepunt rond dag 8 tot 10 was ik dood- en doodziek van de chemo. Ik kreeg wel maximale dosis met cisplatin en 5 FU toegediend dus wellicht is dat anders bij andere vormen van chemo , voor in dit geval borstkankerpatienten.

In dit kleinschalige onderzoek kregen random geselecteerd 91 mensen (40 mannen om 51 vrouwen )met voornameljk borstkanker en/of lymfklierkanker twee dagen achtereen chemo via infuus toegediend. De helft in halfzittende positie, de andere helft liggend dus in horizontale positie. Het effect was significant verschillend. incidence of nausea in semi-upright was 48%, and in horizontal position was 65%. Van de patienten uit de halfzittende positie kreeg 48% last van misselijkheid en overgeven, uit de horizontale groep 65%. De intensiteit bleek ook significant verschillend. 11,2% = ca. 4,5 van de 45 patienten) voor halfzittend, 21,2% (= 7,9 van de 45 patienten) voor de horizontale groep. De duur van de misselijkheid verschilde niet en was voor beide groepen gelijk. Hieronder een brief die de onderzoekers stuurden aan Pubmed over hun studie.

The Effect of Semi-Upright Position on Incidence and Intensity of Chemotherapy- Induced Nausea and Vomiting

Dear Editor,

Nausea and vomiting are among most common and troublesome complications of chemotherapy and are reported to occur in 45%-96% of cancer patients receiving chemotherapy. The utilization of newly introduced chemotherapeutic agents or their combinations has led to an increase rate of nausea and vomiting. The present quasi-experimental study was performed to determine the effect of semi-upright position on nausea and vomiting in cancer patients undergoing chemotherapy in Mashad, northeastern Iran. Ninety-one patients (40 males and 51 females) mostly with breast cancer and lymphoma were enrolled into this study. They were randomly selected for the study during 2 days of chemotherapy, one day in semi-upright and the other in horizontal position. The severity of nausea and vomiting were compared during chemotherapy in two 4-hourly positions with similar regimens of antiemetic and chemotherapy. Demographic information and other parameters including chemotherapy, and severity of nausea and vomiting were determined by a four-point scale. The incidence of nausea in semi-upright was 48%, and in horizontal position was 65%. The mean ± SD of nausea intensity was 11.2±4.5 for semi-upright and 21.2±7.9 for horizontal positions. The mean ± SD nausea duration was similar (25±1.4) in both groups. Though not completely eliminated, all characteristics of nausea and vomiting in semi-upright position were significantly (p<0.05) lower than those attributed to horizontal position. Therefore, this safe and simple method can be utilized as an adjunct to antiemetic therapy in patients undergoing chemotherapy.

M.R. Firouzkuhi1, S.R. Mazloum2
1 Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
2 Mashad University of Medical Sciences, Mashad, Iran
E-mail: mfirouzkohi@yahoo.com

References
1 Dundee J.W, et al: Acupuncture prophylaxis of cancer chemotherapy-induced sickness J R Soc Med. 1989; 82(5):268-71.
2 Varricchio, et al: A cancer source book for nurses, 7th ed. American Cancer Society, 1997.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemokuren en hoe misselijkheid te verminderen door simpel positie te veranderen tijdens de toediening. Gaan liggen geeft beduidend meer kans op ernstige misselijkheid dan half zittend"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Visolie vermindert de bijwerkingen >> DNA mutatie (DPYD genmutatie) >> Roken zou effectiviteit van >> Neutropenie - te lage witte >> Chemokuren en effect op kanker: >> Chemokuren als behandeling >> Chemokuren en hoe misselijkheid >> Onderzoekers ontdekken waarom >> Taxotere, wat is het? hoe >>