Weerstandstraining en intensieve interval training tijdens chemokuren voor borstkanker geeft groot verschil in ziekenhuisopname 3 vs 15 procent.

28 december 2023: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/lichaamsbeweging-verhoogt-het-energieniveau-en-de-kwaliteit-van-leven-van-patienten-met-uitgezaaide-borstkanker-blijkt-uit-de-preferable-effect-studie.html

23 augustus 2019: Bron: The Oncologist August 2019theoncologist.2019-0262

Dat bewegen en sporten goed is voor kankerpatienten en ook voor vrouwen met borstkanker is al lang bekend. Zie o.a. de literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar en zie ook enkele publicaties specifiek bij borstkankerpatienten in gerelateerde artikelen.

Een nieuwe Zweedse postpectieve studie (OptiTrain studie) bij totaal 240 vrouwen liet zien...Lees verder ...

Borstkanker: sTILs - tumor infiltrating lymphocytes aanwezig na chemo in beginnende borstkanker triple negatief voorspellen aanslaan van behandeling en geeft superieure overall overleving op drie jaar copy 1

Voor dit artikel klik op de volgende link: 

https://kanker-actueel.nl/NL/stils-tumor-infiltrating-lymphocytes-aanwezig-na-chemo-in-beginnende-borstkanker-triple-negatief-voorspellen-aanslaan-van-behandeling-en-geeft-superieure-overall-overleving-op-drie-jaar.html

Voedingssupplementen tijdens chemo bij kinderen met ALL - Acute lymfatisch leukemie verbeteren de voedingsstatus, verminderen ernstige complicaties en zorgen voor kortere ziekenhuisduur

28 februari 2021: Bron: Asia Pac J Clin Nutr 2018;27(1):144-147

Wanneer kinderen met ALL - Acute Lymfatische Leukemie tijdens de chemokuren oraal voedingssupplementen innemen dan blijken deze kinderen minder last te hebben van ernstige complicaties,  vallen ze minder af en hoeven ze ook minder lang in het ziekenhuis te blijven. Dit in vergelijking met de groep kinderen die alleen een dieet volgden. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 125 kinderen.

Uit het abstract vertaald:

Fludarabine-melfalan (Flu-Mel140) voorafgaand aan allogene stamceltransplantatie voor patienten met non-Hodgkin geeft hoger sterfterisico vergeleken met fludarabine-intraveneuze busulfan

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij lymfklierkanker samengesteld door arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/stamceltransplantatie-bij-lymfklierkanker-stamceltransplantatie-allogeneic-bij-recidief-van-non-hodgkin-geeft-43-ziektevrije-vijfjaars-overleving-en-48-overall-5-jaars-overleving-blijkt-uit-fase-ii-studie-met-44-patinten-met-recidief-van-agressieve.html

15 juni 2020: Bron: JAMA Oncol. Published online June 4, 2020.

Voor patiënten met lymfklierkanker van het type non-Hodgkin is een van de behandelingsopties een allogene stamceltransplantatie.  Echter vooraf aan een stamceltransplantatie is dan een zware chemokuur nodig. Sommige oncologen denken hoe intensiever de chemo hoe beter maar dat blijkt dus niet zo te zijn. In...

Lees verder ...

sTILs - tumor infiltrating lymphocytes aanwezig na chemo in beginnende borstkanker triple negatief voorspellen aanslaan van behandeling en geeft superieure overall overleving op drie jaar

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

7 augustus 2019: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/atezolizumab-nab-paclitaxel-chemotherapie-als-eerstelijns-behandeling-voor-triple-negatieve-borstkanker-met-pd-l1-positieve-expressie-geeft-uitstekende-resultaten-op-overall-overleving-met-10-maanden-meer.html

Lees ook deze case studie: 

https://kanker-actueel.nl/vrouw-met-uitgezaaide-hormoongevoelige-borstkanker-hr-pos-komt-in-een-duurzame-complete-remissie-met-immuuntherapie-met-anti-pd-medicijn-en-til-tumor-infiltrating-lymfocyten-gericht-op-4-specifieke-mutaties.html

24 januari 2019: Journal of Clinical Oncology

Borstkanker triple negatief, (oestrogeen (ER) en progesteron (PR) en ook HER2 zijn allemaal negatief) heeft vaak een slechte prognose, zelfs als het nog beginnend en operabel is, omdat er vaak een recidief ontstaat en ook snel uitzaait. Vrouwen voor...

Lees verder ...

Verzorging bij chemokuren. Tips van patienten hoe om te gaan met jezelf tijdens een chemokuur om deze beter te verdragen

Kijk ook eens bij een van onze literatuurlijsten: 

https://kanker-actueel.nl/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Bv bij chemolijst als aanvulling op de vraag en antwoord hieronder: 

https://kanker-actueel.nl/NL/studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar-naast-chemo-ongeacht-de-vorm-van-kanker.html

27 april 2011: Volgens mij is het antwoord hieronder in grote lijnen nog steeds correct.

In onze mailgroep werden veel tips en steun gegeven aan elkaar. Een van de vele zaken die regelmatig aan de orde gekomen is hoe ga je om met jezelf als je een chemokuur krijgt. Daaruit zijn de volgende tips gerold,...

Lees verder ...

Chemo algemeen: een overzicht

We hebben belangrijke en spraakmakende studies bij elkaar gezet over wat chemo wel en niet kan betekenen bij verschillende vormen van kanker. Veel meer informatie over o.a. chemo is te vinden onder de specifieke vormen van kanker of onder bepaalde namen van specifiek gebruikte  chemo. Zie gerelateerde artikelen hieronder of hiernaast.

Ik heb uit de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar een aantal aparte lijsten gemaakt van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling...

Lees verder ...

Antioxidanten hebben geen negatieve invloed op effecten bij chemokuren, in tegendeel: antioxidanten verbeteren de kwaliteit van leven door verminderde bijwerkingen en verbeteren de effectiviteit van de chemokuren aanzienlijk.

13 maart 2013: afgelopen jaren zie en hoor ik toch steeds weer dat als kankerpatiënten gericht en onder deskundige begeleiding van een orthomoleculaire arts  aanvullende antioxidanten gebruiken naast reguliere aanpak dat dit echt een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en vaak ook op de effectiviteit van de reguliere aanpak. Daarom nog maar eens onderstaande studie naar voren gehaald.

3 mei 2007. Bron: Department of clinical neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Een grote Zweedse meta analyse van...Lees verder ...

Chemokuren en hoe misselijkheid te verminderen door simpel positie te veranderen tijdens de toediening. Gaan liggen geeft beduidend meer kans op ernstige misselijkheid dan half zittend

21 mei 2007: Bron: IJMS Vol 28, No.4, December 2003 206

Wanneer kankerpatienten hun chemo krijgen toegediend in halfzittende positie is de kans en de intensiteit van de misselijkheid en overgeven veroorzaakt door de chemo significant minder dan wanneer de chemo wordt toegediend in horizontale positie, dus liggend. Dit beweren Iraanse onderzoekers n.a.v. een kleinschalig maar wel gerandomiseerd onderzoek bij voornamelijk borstkankerpatienten en lymfklierkankerpatienten. Ik kan in Pubmed hierover geen aanvullende informatie vinden maar weet uit eigen ervaring (en hoor...

Lees verder ...

Stamcellen uit eigen bloed naast zware chemokuren geeft kinderen met recidief van hersentumoren langere overlevingstijd en kans op totale genezing, maar ook overlijdt 1 op de 4 kinderen aan de gevolgen van de behandeling

26 december 2010: Bron: Pedriatic Blood and Cancer

Wanneer kinderen met een recidief van hun hersenkanker naast zware hoog gedoseerde chemokuren nieuwe autologe stamcellen krijgen (stamcellen zijn van hun eigen bloed gemaakt) dan heeft ca. 25% kans op een langdurige levensverlenging en ook een kans om hun kanker definitief te overwinnen. Maar ook sterft ca. 25% aan de gevolgen van de zware chemokuren. Dat is natuurlijk een groot dilemma. Aan de andere kant als je niets meer...

Lees verder ...