Fludarabine-melfalan (Flu-Mel140) voorafgaand aan allogene stamceltransplantatie voor patienten met non-Hodgkin geeft hoger sterfterisico vergeleken met fludarabine-intraveneuze busulfan

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij lymfklierkanker samengesteld door arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/stamceltransplantatie-bij-lymfklierkanker-stamceltransplantatie-allogeneic-bij-recidief-van-non-hodgkin-geeft-43-ziektevrije-vijfjaars-overleving-en-48-overall-5-jaars-overleving-blijkt-uit-fase-ii-studie-met-44-patinten-met-recidief-van-agressieve.html

15 juni 2020: Bron: JAMA Oncol. Published online June 4, 2020.

Voor patiënten met lymfklierkanker van het type non-Hodgkin is een van de behandelingsopties een allogene stamceltransplantatie.  Echter vooraf aan een stamceltransplantatie is dan een zware chemokuur nodig. Sommige oncologen denken hoe intensiever de chemo hoe beter maar dat blijkt dus niet zo te zijn. In...

Lees verder ...