Panitumubab en Avastin bij darmkanker, een paar studies en een artikel in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over targeted therapie bij darmkankers.

11 augustus 2018: Zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/plaats-van-de-primaire-tumor-bij-uitgezaaide-darmkanker-geeft-grote-verschillen-in-overall-overleving-bij-patienten-met-ras-wild-type-die-eerstelijns-behandeling-met-panitumumab-krijgen.html

En in gerelateerde artikelen.

12 augustus 2011: inmiddels is er wel een en ander veranderd ten aanzien van met name Avastin - bevacizumab bij darmkanker. Toch lijkt het me goed om onderstaand artikel te laten staan al is het alleen maar om te zien hoe de ontwikkeling is geweest van bepaalde medicijnen.

15 december 2005: Bron: Clin Colorectal Cancer. 2005 Nov;5 Suppl 2:S71-80. Met dank aan Willem die ons deze...

Lees verder ...