Baarmoederhalskanker: Bestraling - radiotherapie bij baarmoederhalskanker veroorzaakt vaker bij patienten tweede vorm van kanker op latere leeftijd dan wie niet is bestraald. Artikel geplaatst 7 april 2010

7 april 2010: Bron:  JNCI Journal of the National Cancer Institute 2007 99(21):1634-1643; doi:10.1093/jnci/djm201

Vrouwen die op jonge leeftijd worden bestraald tegen baarmoederhalskanker  lopen een beduidend groter risico op het krijgen van andere vormen van kanker  dan vrouwen die niet bestraald zijn. Dit blijkt uit een grote gerandomiseerde studie onder ruim 100.000 vrouwen waarvan de helft op jonge leeftijd is bestraald en vergeleken met een groep vrouwen zonder kanker en een groep vrouwen die wel kanker hadden maar...

Lees verder ...

Internetlinks naar sites in Nederland en internationaal

Enkele in onze ogen interessante nationale en internationale websites over kanker als aanvulling op de adressen die we reeds noemen met soms commentaar erbij onder nuttige adressen algemeen enz.

Internetsites

Wij hebben al wat jaren achter de rug met zoeken en surfen en zonder te pretenderen dat we de juiste sites hebben gevonden, want dan zou deze site nooit gemaakt zijn, willen we u toch een soort van wegwijzer bij kanker op internet aanbieden. Maar wel selectief, omdat je op de...

Lees verder ...

Ontstaan van tweede vorm van kanker door bestraling varieert per kankersoort, het gebied en de leeftijd waarop radiotherapie plaatsvindt, blijkt uit zeer grote langjarige studie. Percentages varieren van 4 tot 24 procent

7 april 2011: Bron The Lancet

Wie bestraalt wordt voor kanker loopt daarmee een risico om als hij/zij de kanker overleeft jaren later een tweede vorm van kanker te krijgen. Er zijn veel studies naar gedaan maar nu zijn de resultaten bekend gemaakt van een zeer grote vergelijkende studie onder ruim 600.000 kankerpatienten waarvan de helft wel en de helft niet is bestraald en die na 5 jaar nog leven. Uit die studie komt naar voren dat het risico...

Lees verder ...