Sarcomas en Hyperthermie: Hyperthermie in combinatie met chemotherapie bij soft sarcomas is succesvol blijkt uit fase III studie. Ziektevrije overlevingstijd wordt verdubbeld en mediane overlevingstijd verlengt met ca. 30 procent.

9 mei 2011 toegevoegd: Lees aub de waarschuwing voor dr. Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Dr. Robert Gorter is in opspraak geraakt in Duitsland en Egypte en ook wij distantiëren ons van dr. Robert Gorter. Klik hier of onder vragen voor uitvoerige uitleg waarom wij dr. Robert Gorter geen betrouwbare arts meer vinden.

5 mei 2010: Bron The Lancet - Oncology

Adfgelopen week kwam ook The Lancet oncology met een artikel over de gerandomiseerde studie van dr. Issels waarbij hyperthermie bij sarcoma's een hoog...

Lees verder ...