Stamceltransplantatie (allogeen) bij recidief van non-Hodgkin geeft 43 procent ziektevrije vijfjaars overleving en 48 procent overall 5 jaars overleving blijkt uit fase II studie met 44 patienten met recidief van non-Hodgkin

Klik hier voor artikel: Stamceltransplantatie (allogeneic) bij recidief van non-Hodgkin geeft 43% ziektevrije vijfjaars overleving en 48% overall 5 jaars overleving blijkt uit fase II studie met 44 patiënten met recidief van agressieve vorm van non-Hodgkin.