Neuroblastomen: Bepaald stofjes - limonoids - alleen voorkomend in citrusvruchten zou neuroblastoomcellen doden en voorkomen dat deze vorm van hersenkanker - neuroblastoom - kan ontstaan.

22 april 2017: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/13-cis-retinoinezuur-aanvullend-gegeven-naast-en-na-chemo-en-myeloablatieve-therapie-abmt-verbetert-de-langjarige-overall-overleving-van-kinderen-met-een-neuroblastoom-graad-3-en-4-tot-100-procent-op-5-jaars-meting.html

20 juli 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en heb gezocht naar vervolgstudies met limonoids, stofjes uit citrusvruchten. Echter kan weinig nieuwe publicaties vinden. 1 abstract uit 2006, een abstract van een laboratorium studie. Klik hier voor dat abstract. Antiproliferative Effects of Citrus Limonoids Against Human Neuroblastoma and Colonic Adenocarcinoma Cells

 

3 december 2004: Bron Nutraingredients

Bepaalde stofjes - limonoids - alleen voorkomend in citrusvruchten zou neuroblastoomcellen...Lees verder ...

Iressa - gefinitib toegevoegd aan arimidex - anastrozol geeft langere ziektevrije tijd en mediane overleving voor patienten met hormoongevoelige borstkanker. Artikel geplaatst 1 april 2010

1 april 2010: bron: Clin Cancer Res 2010; 16:1904-1914.

De toevoeging van Iressa - gefinitib (een EGFR-remmer)  aan arimidex - anastrozol verbetert de progressievrije overleving bij postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve gemetastaseerde borstkanker toont een placebo gerandomiseerde...

Lees verder ...