Vet arm dieet plus vlaszaad heeft aantoonbaar therapeutische effect bij prostaatkanker.

5 september 2005: Bron: Urology. 2004 May;63(5):900-4 en Urology. 2001 Jul;58(1):47-52

Twee pilot studies, een laboratorium studie en een kleinschalige studie met 25 prostaatkankerpatiënten bewijst de therapeutische waarde van een vetarm dieet plus vlaszaad voor prostaatkankerpatiënten. Er werd gemeten op PSA, hormoon gerelateerde waarden en historische resultaten. In alle gevallen verbeterden deze metingen al na 34 dagen in het voordeel van de patiënt welke het vetarme dieet met vlaszaad gebruikte. Lees hieronder de twee abstracts van deze studies