Aldara zalf - Imiquimod, een zalf voornamelijk gebruikt bij vormen van niet melanome huidkanker en andere huid aandoeningen zoals genitale wratten.

Aldarazalf Imiquimod is een goedgekeurde zalf tegen o.a. niet melanome vormen van huidkanker. Maar ook tegen beginnende stadia van vulva kanker. In linkerkolom vindt U een aantal studies en publicaties over deze zalf voor huidkanker en andere huidaandoeningen.

Chirurgie - operatie of PDT - Photodynamische Therapy (licht of laserbehandelingen) - lijkt meest effectieve aanpak bij huidkanker - basecellcancer, maar deze zalf wordt ook veel gebruikt, ao of niet vooraf aan operatie.