Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  • het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag van in kontanten;
  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.


Gerelateerde artikelen
 
levertumoren scientists majoraan vedolizumab adressenlijst complementair werkende artsen Astragalus polysaccharide Foto Dynamische Therapie hodgkin arachidonzuur literatuurlijsten niet-toxische middelen en behandelingen CAM studies PRIMA-1 vergoedingen carcinoid med-pro

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Stichting Gezondheid Actueel >>