Mammaprint (R) wordt meer en meer gebruikt bij behandelplan voor borstkankerpatienten. Achmea gaat dit nu ook standaard vergoeden.

Helpt u ons aan 500 donateurs om kanker-actueel online te houden?

17 juli 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/chemo-bij-beginnende-operabele-hormoongevoelige-borstkanker-er-en-pr-pos-en-her2-neg-blijkt-bij-70-procent-zinloos-te-zijn-bij-slechts-30-procent-heeft-chemo-enig-effect-blijkt-uit-grote-studie-van-oncogen-dx-21-genen-test.html

26 juli 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/richtlijnen-in-amerika-hoe-borstkanker-te-behandelen-met-her2-positieve-receptoren-op-basis-van-recente-wetenschappelijke-studies.html

16 januari 2013: Mammaprint kan ook op bewaard tumorweefsel worden toegepast, zie gerelateerde artikelen onderaan of hiernaast. Lees ook lezing van prof. dr. Jim Watson

29 juli 2011: ik hoor nog zo vaak dat borstkankerpatienten bij hun eerste diagnose niet van de genentest - mammaprint op de hoogte worden gesteld....


Lees verder ...

Reactie van lezer op standpunt Achmea en Vereniging tegen Kwakzalverij t.a.v. alternatieve en aanvullende middelen en behandelingen.

Van de heer Jennen kregen we toestemming zijn reactie op het standpunt van de Vereniging tegen Kwakzalverij dat hij schreef in het Parma weekblad ook hier te plaatsen. Daaronder hoe het in andere landen gaat waar recent bekend werd gemaakt dat in Engeland 1,3 miljoen Engelse ponden - ca. 4 miljoen euro - is vrijgemaakt voor onderzoek naar de effecten van homeopathische en alternatieve middelen dat m.i. goed aansluit bij de visie van de heer Jennen. 

In het Pharm Weekbl...

Lees verder ...