1. Literatuurlijst van studies over effecten van voeding en voedingstoffen - orthomoleculaire middelen - als preventie van kanker. Verzameld en opgesteld door arts-bioloog drs. E. Valstar. Nummers 0 - 100

Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg altijd een goed gekwalificeerd complementair werkend arts.

Update 28 april 2019 van no. 401 t/m 500

Als extra service hebben we voor onze donateurs de links aangebracht per vermelde studie, zie verderop...

Lees verder ...

2. Literatuurlijst van studies over effecten van voeding en voedingstoffen - orthomoleculaire middelen - als preventie van kanker. Verzameld en opgesteld door arts-bioloog drs. E. Valstar. Nummers 101 - 200.

Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg altijd een goed gekwalificeerd complementair werkend arts.

Update 28 april 2019 van no. 401 t/m 500

Als extra service hebben we voor onze donateurs de links aangebracht per vermelde studie, zie verderop...

Lees verder ...

De wereld draait door: Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar reageert op de kwakstijl van journalist Broer Scholtens van de VtdK - Vereniging tegen de Kwakzalverij

28 maart 2016: onderstaande column is een reactie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar op o.a. dit artikel Henk Franssen heeft het genezende licht gezien op de website van de VtdK - Vereniging tegen de Kwakzalverij van voormalig Volkskrant journalist Broer Scholtens. Als referentie naar bepaalde uitspraken over voedingssupplementen in onderstaande column zie ook deze literatuurlijsten

De wereld draait door

Inleiding

Collega Fransen is bezig met een aantal You-Tube-filmpjes, bedoeld als voorlichting...

Lees verder ...

Healan lijkt een veelbelovend aanvullend natuurlijk middel in preventie en bestrijding van kanker, aldus uitgebreide wetenschappelijke analyse op basis van beschikbare studiepublicaties

Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar geeft hieronder een analyse van Haelan aan de hand van beschikbare studieresultaten en de stoffen waaruit Haelan is samengesteld.

Haelan 951 : gefermenteerde soja uit China

Inleiding:

Haelan 951 is een uit China afkomstige drank op basis van gefermenteerde soja en bevat naast het bekende kankerpreventieve en kankerremmende middel genisteine ook andere bekende kankerpreventieve/kankerremmende isoflavonen als genistine, daidzeine en glycitine. Ook in Haelan aanwezige saponinen, phytosterolen, proteaseremmers, inositolhexafosfaat en 13-methyldecanoeenzuur (= 13-methyltetradecanoic acid = 13-MTD ) zouden...

Lees verder ...

KWF-zalverij: een column van arts-bioloog drs. E. Valstar over de rol die het KWF speelt t.a.v. de invloed die voeding en voedingsuppletie heeft bij kanker, zowel preventief als therapeutisch

25 augustus 2008: Bron: arts-bioloog drs. E. Valstar.

Met toestemming van arts-bioloog drs. E. Valstar publiceren we hier zijn column KWFzalverij over het standpunt van het KWF over de rol van voeding en voedingssuppletie bij kanker, zowel preventief als therapeutisch. Enkele maanden geleden ontstond een interessante discussie op de website van de Journalist n.a.v. artikel van Frits van Dam van de VtdK maar toen het hem te moeilijk werd allemaal is die door aanhangers van de Vereniging tegen Kwakzalverij dermate vervuild dat de redactie besloot de...

Lees verder ...

Over inconstistentie en juridicide: Een antwoord van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar op acties en uitlatingen van leden de Vereniging tegen Kwakzalverij (VtdK) in het bijzonder prof. Piet Borst en Cees Renckens.

5 september 2009: Bron: Arts-bioloog drs. E. Valstar

Op verzoek van arts-bioloog drs. E. Valstar plaatsen we hier zijn column n.a.v. het verweer van de VtdK in de zaak van Sickesz bij de Hoge Raad. Volgens Engelbert Valstar graaft de Vereniging tegen Kwakzalverij juridisch gezien hiermee hun eigen graf. Zonder verder commentaar onzerzijds.

Over inconsistentie en juridicide
 
In mijn vorige column, getiteld ‘ Fare una bella figura’ gaf ik aan dat er ook zoiets als ‘Fare una brutta figura’ bestaat’: in vele opzichten juist...

Lees verder ...