Grootheidswaanzin; column van arts-bioloog drs Engelbert Valstar over het wetenschappelijke bewijs van homeopathische middelen

2 augustus 2017

Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar zijn column van augustus 2017, Grootheidswaanzin? gaat over homeopathie en het ontbreken van wetenschappeljik bewijs daarvoor in gerandomiseerde studies. Daarnaast bekritiseert Valstar de AVIG omdat zij geen afstand nemen van het ontbreken van wetenschappelijk bewijs voor homeopathische middelen.

Hier zijn column die ik ongewijzigd plaats:

Grootheidswaanzin?

In 2011 schreef ik in nummer 4 van ‘Arts, therapeut en apotheker’ dat homeopathie in verdunningen tot het getal van Avogrado een aantal zinvolle...

Lees verder ...

Homeopathie: Niet toxische aanpak blijkt kwaliteit van leven te verbeteren tegenover reguliere aanpak. Blijkt uit een vergelijkend onderzoek bij totaal 649 kankerpatiënten

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en daarom is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

28 december 2011: Bron: BMC Cancer. 2011 Jan 17;11:19. Peter wees me op onderstaande publicatie, waarvoor dank.

Kankerpatiënten die bewust kiezen...

Lees verder ...

Artsenvereniging VHAN wil einde aan polarisatie middels publicatie van open brief als reactie op proefschrift van Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij

26 oktober 2004: Bron open brief van VHAN - Artsenvereniging voor Homeopathie

De artsenvereniging Homeopathie - VHAN wil middels een open brief een einde maken aan de polarisatie n.a.v. het proefschrift van Cees Renckens, tevens voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Met dank aan trouwe bezoekster die ons deze brief toestuurde. We publiceren hier deze brief zonder commentaar al vragen we ons wel af of de media deze brief ook zullen plaatsen.
Reactie op proefschrift Renckens
In reactie op...Lees verder ...

Bijna alle patienten met gewrichtsklachten - 92 procent - wil geïntegreerde zorg waarbij reguliere en complementaire middelen worden gecombineerd

7 oktober 2012: Bron: PPCG - Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg.

Afgelopen donderdag bezocht ik het congres Integrative Medicine in Utrecht (m.i. een uitstekend congres met uitstekende inspirerende sprekers enz. ) en daar werd een studierapport gepresenteerd welke aantoont dat 92 procent van mensen met gewrichtsklachten - osteoperose, reuma - zouden willen dat hun huisarts of behandelend specialist aandacht zou hebben voor zowel reguliere  behandelingen en medicijnen als wel aanvullende niet-toxische behandelingen en middelen. Van de ondervraagde groep gaf maar liefst 86% aan...

Lees verder ...

Traumeel S. - homeopathisch middel - kan stomatitis bij stamceltransplantatie van kinderen verminderen maar is niet statistisch significant

26 juli 2012: een dubbelblinde placebo gecontroleerde fase II studie heeft niet aan kunnen tonen dat Traumeel S. stomatitis statistisch significant kan voorkomen bij jong volwassenen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Dit in tegenstelling tot een studie uit 2001, zie hieronder. Onderaan hebben we abstract van deze studie uit 2012 toegevoegd: Traumeel S in preventing and treating mucositis in young patients undergoing SCT: a report of the Children's Oncology Group.

Verder onderaan een meta analyse van het...

Lees verder ...

Traumeel S. een homeopatisch middel voorkomt stomatitis bij kinderen die een beenmergtransplantatie of stamceltransplantatie ondergaan, blijkt uit dubbelblinde gerandomiseerde studie.

27 april 2012: Bron: Bone Marrow Transplant. 2012 Apr 16. doi: 10.1038/bmt.2012.30. [Epub ahead of print]

Een nieuwe gerandomiseerde studie toont geen signifcant verschil in het optreden van stomatitis bij een beenmergtransplantie bij kinderen en jongeren voor het homeopathische middel Traumeel S. ten opzichte van een placebo. Wel bleken de kinderen uit de Traumeel S. groep minder narcose nodig te hebben. Een meta analye van de Cochrane Librery ecvhter geeft weer aan dat Traumeel wel significant stomatisi voorkomt....

Lees verder ...