Traumeel S. - homeopathisch middel - kan stomatitis bij stamceltransplantatie van kinderen verminderen maar is niet statistisch significant

26 juli 2012: een dubbelblinde placebo gecontroleerde fase II studie heeft niet aan kunnen tonen dat Traumeel S. stomatitis statistisch significant kan voorkomen bij jong volwassenen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Dit in tegenstelling tot een studie uit 2001, zie hieronder. Onderaan hebben we abstract van deze studie uit 2012 toegevoegd: Traumeel S in preventing and treating mucositis in young patients undergoing SCT: a report of the Children's Oncology Group.

Verder onderaan een meta analyse van het...

Lees verder ...