26 oktober 2004: Bron open brief van VHAN - Artsenvereniging voor Homeopathie

De artsenvereniging Homeopathie - VHAN wil middels een open brief een einde maken aan de polarisatie n.a.v. het proefschrift van Cees Renckens, tevens voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Met dank aan trouwe bezoekster die ons deze brief toestuurde. We publiceren hier deze brief zonder commentaar al vragen we ons wel af of de media deze brief ook zullen plaatsen.
Reactie op proefschrift Renckens
In reactie op het proefschrift Dwaalwegen in de geneeskunde waarmee de vrouwenarts C.N.M Renckens op 12 oktober 2004 promoveerde op het onderwerp alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij heeft de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN enkele opmerkingen.

De artsenvereniging stelt zich op het algemene standpunt dat de medische wetenschap en de patiënten in Nederland gediend zijn bij een open houding van diverse medische richtingen ten aanzien van elkaar. Van een gebrek daaraan en polarisering van de verschillende methoden zijn uiteindelijk alleen de patiënten de dupe. Bovendien als de houding van Renckens standaard zou zijn in de wetenschap, dan zou de aarde nog steeds plat zijn, het zet de rem op ontwikkeling en innovatie.
De VHAN erkent dat de wetenschappelijk basis van de complementaire geneeskunde verbreed kan worden. Vandaar dat de vereniging zich al enige tijd, met het ministerie van VWS en de onderzoeksorganisatie ZonMW, richt op het stimuleren van de ontwikkeling van betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar complementaire geneeswijzen in Nederland. De groeiende vraag naar andere dan reguliere geneeswijzen die Renckens signaleert, rechtvaardigt die extra wetenschappelijke aandacht. In de Verenigde Staten neemt de overheid de groeiende vraag onder de bevolking naar complementaire geneeswijzen serieus en besteedt jaarlijks meer dan 100 miljoen dollar aan wetenschappelijk onderzoek. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ondersteunt deze ontwikkeling. In een resolutie vorig jaar heeft de WHO alle landen dringend opgeroepen wetenschappelijk onderzoek in complementaire geneeswijzen te bevorderen en bevoegdheden van de beroepsbeoefenaren op dit terrein te reglementeren.
Voorts bestempelen de homeopathisch artsen hun werkwijze niet als 'alternatieve geneeswijze' maar als complementaire geneeskunde. Geneeskunde omdat alle leden van de vereniging volleerde artsen zijn. Net als bij de regulier opgeleide artsen, hanteert ook de VHAN kwaliteitseisen op het gebied van opleiding, na- en bijscholing van haar leden en onafhankelijke klachtprocedures. De homeopathische artsen vallen onder het medisch tuchtrecht. Wel pleit de VHAN ervoor dat bij het medisch tuchtcollege voldoende kennis van de homeopathie voorhanden is. De VHAN vindt homeopathie een complementaire geneeskundige methode omdat het in veel gevallen aanvullend op reguliere behandeling plaats moet of kan vinden.
Artsenvereniging voor homeopathie VHAN Postbus 223 6700 AE Wageningen e-mail: info@VHAN.nl tel: 0317-42 69 08

Plaats een reactie ...

Reageer op "Artsenvereniging VHAN wil einde aan polarisatie middels publicatie van open brief als reactie op proefschrift van Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Cees Renckens, voorzitter >> Overzicht hoe IGZ = Inspectie >> Over inconstistentie en juridicide: >> Nasi Göring en andere pikanterieën: >> Open brief aan bestuur van >> Dr. Baratz en dr. Stephen >> Vereniging tegen Kwakzalverij >> Hoe ziek kan je zijn: Vereniging >> Directie Universitair Medisch >> Officiele reactie van het >>