Mooie site - Kleintje Muurkrant - waarop gediscussieerd wordt over o.a. ontwikkelingen in de gezondheidszorg en publicaties van de Vereniging tegen Kwakzalverij

Uit no 378: de bijdrage 'enkele onderzoeksresultaten' is een reactie op de eerdere bijdragen in 373 t/m 376 zoals hierboven aan te klikken.: Enkele onderzoeksresultaten Het nu volgende overzicht maakt geenszins aanspraak op ook maar enige representativiteit. Bovendien worden een aantal toepassingen achterwege gelaten:
- de absolute tekorten aan micronutriënten, zoals die met name in Derde Wereldlanden bestaan. Kinderen kunnen er bij miljoenen het leven worden gered door hen de stoffen toe te dienen waaraan zij een levensbedreigend tekort hebben...


Lees verder ...