Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid staat zo in de ledenlijst: Dr. J.H. Kingma, Douglaslaan 20, 3735 LS Bosch en Duin. Is op zich niets mis mee als deze Vereniging ook gewoon zou handelen naar hun doelstellingen, maar wie een beetje volgt hoe zij in de publiciteit tekeer gaan tegen elke vernieuwende kijk/ontwikkeling op de gezondheidszorg mag m.i. grote vraagtekens zetten bij de objectiviteit van prof. Kingma in zijn functie als hoofdinspecteur van Volksgezondheid.

Onder mijn open brief staat een officiële reactie van het secretariaat van de Vereniging tegen kwakzalverij met een e-mailadres waar u eventueel zelf uw reacties naar kunt sturen..

Amersfoort, 7 januari 2003

Open brief aan het bestuur van de Vereniging tegen kwakzalverij, waarvan kopiëen naar mediaredacties en politici van de belangrijkste politieke partijen.

Betreft: Alternatieve geneeswijzen: vertolking van de volkswil. Een aantal vragen.

Geachte bestuur;

Drie maanden geleden, om precies te zijn zaterdagmiddag 13 oktober 2002 in Felix Meritis, Amsterdam, bezocht ik het door uw Vereniging georganiseerde openbaar symposium: Politieke dilemma's rond alternatieve geneeswijzen: rationele besluitvorming of vertolking van de volkswil.
Een intrigerende titel en ik was als ex-kankerpatiënt mede genezen door o.a. alternatieve - en aanvullende aanpak en webmaster van de website www.kanker-actueel.nl  (in Nederland de website met de meest actuele informatie over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de kankerbestrijding en dagelijks bezocht door inmiddels 1350 mensen per dag) nieuwsgierig wat uw Vereniging en uw gasten hier over te zeggen hadden. Want ik vind het knap dat een kleine vereniging als de uwe - werkend met een beperkt budget neem ik aan - het voor elkaar krijgt om o.a. gastsprekers als Prof. Dr. J.H. Kingma, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, Prof. Dr. W. Betz, hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de VU in Brussel en Dr. R. Baratz, voorzitter van de Amerikaanse organisatie Campaign against Health Fraud zover te krijgen dat deze ook werkelijk verschijnen op uw symposium. Een gastspreker als dr. A.P.M. van Dam, chirurg n.p. en medisch adviseur van o.a. Avizo, een grote ziektekostenverzekeraar gezeteld in Den Haag is als bestuurslid van de Vereniging tegen Kwakzalverij natuurlijk altijd bereid zijn woordje te doen. Even terzijde opgemerkt, want het hoofdonderwerp van deze brief is niet deze man; maar wel schokkend om te horen en zien dat deze man, de arts dus die moet beslissen over wel of niet vergoeden van bepaalde behandelingen door de ziektekostenverzekeraar, hier openlijk persoonlijke dossiers letterlijk voorleest die patiënten aan Avizo hebben gestuurd. Nog schokkender te horen en zien dat met grote hilariteit de afwijzingen aan deze patiënten worden ontvangen door de toehoorders. Maar blijkbaar werkt dat zo in Nederland bij artsen onder elkaar. Ik vraag me wel af of de directie van Avizo hier wel allemaal van op de hoogte is gesteld en/of de betreffende patiënten wisten dat hun brieven voor deze doeleinden worden (mis-) gebruikt. Maar goed dit is niet mijn hoofdonderwerp dus over naar de kern van mijn brief. 

De opkomst voor dit symposium viel me gezien alle voorpubliciteit en de namen van al deze prominenten een beetje tegen. Slechts ca. 70 mensen waren aanwezig in het zaaltje in Felix Meritis. Wel ook een aantal prominente mensen werkzaam in de gezondheidszorg. Naast genoemde gastsprekers herkende ik professor Dr. H. Timmerman, hoogleraar farma-chemie, maar bovenal hoofd afdeling wetenschappelijk onderzoek aan de VU in Amsterdam en prof. Dr. F.S.A.M. van Dam, verbonden als psycholoog aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Beiden staan ook als bestuurslid van uw Vereniging vermeld dus ook weer niet zo vreemd dat zij op deze middag aanwezig waren. Uiteraard ook aanwezig en spreekstalmeester van deze middag uw voorzitter C.N.M. Renckens, vrouwenarts. Alom bekend door zijn immer nadrukkelijke aanwezigheid bij vrijwel alle media als het gaat om het bekritiseren van nieuwe methoden en behandelingen die niet uit de koker van de gevestigde orde c.q. farmaceutische industrie komt. Verder werd me later in gesprekken duidelijk dat die middag ook enkele journalisten aanwezig waren, namen ken ik niet maar èèn journalist was daar namens Trouw en èèn journalist namens Gezondheidsnieuws. Of de vaste columnist van de Volkskrant Peter Bügel ook aanwezig was weet ik niet want ik ken hem niet van gezicht, maar als lid van de Raad van Toezicht van uw Vereniging wellicht dus wel aanwezig. En verder bleek de zaal gevuld met (huis)-artsen, apothekers en familie en kennissen van dezen. Naast mij waren er ook nog een paar andere mensen met mij meegekomen. Bijna allemaal kankerpatiënt en in de ogen van de reguliere oncologie ongeneeslijk verklaard, maar inmiddels wel bezig onder begeleiding van gekwalificeerde orthomoleculaire artsen met het Houtsmullerdieet en aanvullende orthomoleculaire- en homeopatische middelen om de kwaliteit van leven te verbeteren en de levensduur te verlengen. Een van deze mensen was een vrouw met uitgezaaide darmkanker die al voorspeld was dat ze voorjaar 2002 zou overlijden. Deze vrouw, 68 jaar was met de trein vanuit Eindhoven en lopend vanaf het Centraal Station Amsterdam naar uw symposium gekomen. Ook weer dezelfde weg terug na een symposium van 3 ½ uur. Deze vrouw had ook de moeite genomen in een A4-tje haar ervaringen met een alternatieve aanpak op papier te zetten en dit aan elke aanwezige uit te delen. 

U zult zich wellicht afvragen waarom in een open brief als deze zo uitgebreid deze introductie van de aanwezige gasten. Ik zal het u uitleggen.

Na een korte introductie beet Dr. R. Baratz het spits af. Dr. Baratz deed uitgebreid uit de doeken waaraan je een 'alternatief' genezer zou kunnen herkennen. Dr. Baratz had een profielschets gemaakt van wie dit soort mensen zijn, hoe ze in elkaar zitten en waarom ze zo gevaarlijk zijn. Nu kende ik de manier van naar buiten treden van de Vereniging van Kwakzalverij wel, met m.i. vaak denigrerende en soms zelfs beledigende opmerkingen/uitspraken over mensen die niet passen binnen de visie van de Vereniging, maar dit wat Dr. Baratz vertelde was alles in overtreffende trap en hoorde en bekeek ik met stijgende verbazing. Een man wordt uit Amerika gehaald om aan de hand van een profielschets ons te waarschuwen voor 'alternatieve' genezers aan de hand van een profiel? Alsof 'alternatief' artsen misdadigers zijn en of we hier te maken hadden met een speciale aflevering van Opsporing Verzocht? Ik keek eens om me heen, maar veelal glimlachend, vaak met grote grijnzen en soms zelfs bulderend gelach werd de toespraak van dr. Baratz aangehoord door de aanwezigen. 'Hoogtepunt' was de tekst en toelichting op een van de sheets die geprojecteerd werden op een groot scherm en waarmee de toespraak van Dr. Baratz werd ondersteund. Achter het woord alternatief arts/homeopaat stond het woord fascist tussen haakjes. Dr. Baratz vergeleek mondeling, aangekomen bij deze regel op de sheet, artsen die werken met 'alternatieve' medicijnen en behandelwijzen met de medische experimentele praktijken in de concentratiekampen van nazi-Duitsland. Applaus vanuit de zaal.

Verbijsterd zag en hoorde ik dit allemaal aan. Niemand in de zaal of van de gastsprekers voelde zich geroepen dit soort uitspraken te bekritiseren en/of toe te lichten. Ook Prof. Dr. J.H. Kingma, inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg besteedde in zijn toespraak geen enkel woord hieraan. In tegendeel in zijn toespraak zei Prof. Dr. Kingma letterlijk: 'natuurlijk weten we dat homeopathische middelen en kruiden niet werkzaam zijn, maar we moeten ons daar maar niet zo druk om maken want echt kwaad kan het ook niet. Laat dit maar zo. Het gaat vanzelf weer over als de mensen merken dat het toch niets helpt.' Waarop professor Dr. Timmermans opstond en nadrukkelijk de inspecteur verzocht om deze 'kwakzalverpraktijken' niet te laten rusten en werk te maken van vervolging waar dat mogelijk is. Prof. Dr. Kingma lichtte toen toe dat ondanks dat de familie dit niet wilde zijn inspectie toch een nader onderzoek zou doen naar de rol van een aantal alternatief genezers in de kwestie Silvia Millecam. Dit berichtje stond de dag erop in Trouw en enkele GPD-bladen. Over het woord fascist en de vergelijking met de medische praktijken in de concentratiekampen van nazi-Duitsland uit de toespraak van Dr. Baratz geen woord in de media gehoord of gelezen. Pikant detail, Prof. Dr. Kingma vertelde wel nog aan de zaal dat zijn broer met darmkanker nu ook naar zo'n 'kruidenboer' was geweest en hij moest bekennen: hij voelt zich wel wat beter. Maar direct daarop volgend nog eens benadrukkend dat homeopathische middelen niets helpen. Ik vraag me wel af hoe zo'n man, toch benoemd op de positie van inspecteur-generaal voor de volksgezondheid, dan onbevooroordeeld onderzoek kan doen naar de praktijken van ALLE artsen en behandelaars als je zo'n stellige mening hebt. (Vandaag d.d. 11 januari 2003: bevestigd door een medelid dat Prof. Dr. Kingma al jaren lid is van de Vereniging tegen Kwakzalverij en voornaamste VVD-kandidaat voor het ministerschap van Volksgezondheid mocht de VVD in de regering komen. Een wel heel opmerkelijk en pikant gegeven dus). 


Mijn lange introductie met het noemen van vele prominenten en de sfeer in de zaal heeft als doel u en de rest van Nederland te laten weten dat ik het onvoorstelbaar vind dat een Vereniging tegen Kwakzalverij met veel artsen en apothekers als leden dit allemaal zwijgend aanhoort. Nog erger dit zelf op touw zet. Ik wilde u een aantal vragen voorleggen en misschien wilt u die per omgaande beantwoorden:

1. U bent allemaal hoogopgeleide mensen met mag ik aannemen een gezond verstand en u accepteert en draagt uit dat collega artsen, want dat zijn het vaak, die naast hun reguliere behandelingen en standaard medicijnen aanvullend homeopathische en/of orthomoleculaire middelen voorschrijven gekwalificeerd worden als fascistisch. Gezien de (hoge) leeftijd van veel van u denk ik niet dat dit woord verdere uitleg behoeft om te weten wat dit betekent. Waarom accepteert u dit en draagt u dit zelfs uit? Weet u niet dat dit niet alleen een ongewenste vorm van communiceren en stigmatisering van collega-artsen is, maar ook strafbaar volgens de grondwet?

2. Ook ik en met mij vele Nederlandse burgers onderschrijven de doelstelling van uw Vereniging om 'echte kwakzalvers' te ontmaskeren en zonodig te verhinderen dat zij hun praktijken verder uit kunnen oefenen. Maar is het niet zo dat 'echte kwakzalvers' alleen zo betiteld kunnen worden als de rechter of de inspectie voor de Volksgezondheid deze kwalificatie heeft gegeven indien bij klachten van burgers na gedegen onderzoek door onbevooroordeelde commissies en rechters dit heeft uitgewezen? Waarom volhardt u in uw standpunt dat bv. dokter Houtsmuller een kwakzalver is terwijl u alle processen in hoger beroep enz. verloren heeft en de rechter uw Vereniging op straffe van een boete heeft veroordeeld tot het niet mogen voeren van de term kwakzalver of kwakzalverij in verband met dokter Houtsmuller en zijn naar hem genoemde dieet? U heeft zelfs afgezien van een bodemprocedure, maar noemt dit niet op uw website en in uw actieblad. In tegendeel daarin volhardt u in uw kruistocht tegen dokter Houtsmuller. Waarom doet u dat? Geen geloof in de onafhankelijke rechter als het u niet goed uitkomt? Persoonlijke rancunes? Dit allemaal verbaast mij ten zeerste en ik zou hier graag opheldering over willen hebben. Zeker omdat mijn ervaringen zijn dat via mijn website en e-mail en persoonlijke contacten met patiënten bijzonder veel kankerpatiënten baat lijken te hebben met de aanpak zoals dokter Houtsmuller en meerdere professoren en artsen over de hele wereld - Dr. Gerson, Dr. Weil, Dr. Gonzalez, Dr. Isselt enz. enz. - die uitdragen. Zouden al deze, vaak gerenommeerde artsen en professoren oplichters en kwakzalvers zijn? Of zouden al die persoonlijke 'kleine wondertjes' zie mijn pagina uw verhaal op mijn website met meer dan 50 van die wondertjes allemaal verzonnen zijn? 
3. U ageert als Vereniging altijd sterk op het woord 'alternatief' en op 'alternatief' genezers en 'alternatieve' behandelingen. Kunt u me precies de de door u gehanteerde omschrijving van het woord 'alternatief' geven? En waarom maakt u zich als Vereniging tegen Kwakzalverij niet sterk voor nader onderzoek naar veel gebruikte 'alternatieve'/aanvullende behandelingswijzen en medicijnen? Een onderzoek door het KWF van twee jaar geleden in de Daniël den Hoed Kliniek onder patiënten en bezoekers wees uit dat 85% van de ondervraagden behoefte had aan meer informatie naar alternatieve en aanvullende behandelwijzen en medicijnen. In de jaren daarop 2001 en 2002 is bij mijn weten door het NKI geen enkele studie gedaan naar een van deze behandelwijzen en/of medicijnen. Van uw Vereniging zijn veel artsen, apothekers en onderzoekers lid, waaronder bv. professor Timmermans, hoofd afdeling wetenschappelijk onderzoek oncologie in de VU. Waarom hebben deze mensen zich niet eens ingezet om een aantal trials te organiseren die onderzoeken of bepaalde kruiden en voedingssupplementen zoals Zhuling, PSK, Melatonine, Kanglaite, selenium, intraveneus vitamine-C enz. enz. misschien toch wel een positief effect hebben? Genoemde middelen hebben in trials in het buitenland al in derde fase studies significant en sommige zelfs hoog-significant hun waarde bewezen. Maar in Nederland onderzoeken de academische ziekenhuizen liever vele vele chemo's om daarmee grote bonussen op te strijken? Is het u niet bekend dat op elke patiënt die taxol gebruikt zo'n slordige € 20.000,-- op jaarbasis wordt verdiend door de ziekenhuizen? 

Zou u willen reageren op de volgende stelling:
Als de Vereniging tegen Kwakzalverij zo blijft ageren tegen alles wat alternatief is dan verhindert deze Vereniging daarmee de evolutie van de medische wetenschap en in het bijzonder de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.
Als toelichting: Zijn niet bijna alle revolutionaire vindingen voortgekomen uit 'alternatieve' en experimentele proeven en onderzoekingen door - vaak in het begin - verguisde individuen? 

Ik verzoek u namens vele duizenden en duizenden mensen die zeer zeker wel gebaat zijn met 'alternatieve' en 'aanvullende' behandelingen en medicijnen per omgaande een antwoord op bovengenoemde vragen. Indien u geen antwoord geeft voor 20 januari 2003 overweeg ik een officiële aanklacht tegen uw Vereniging en in het bijzonder tegen enkele van uw leden in te dienen bij zowel de inspectie voor de Volksgezondheid en bij Justitie wegens het uitlokken en doen van discriminerende uitlatingen in het openbaar. 

d.d. 13 februari 2003: hoewel ik bovenstaande brief op persoonlijke titel heb geschreven heeft het bestuur mij verzocht geen officiële aanklacht in te dienen tegen de Vereniging tegen Kwakzalverij. Puur en alleen om deze Vereniging niet nog extra publiciteit te geven. We hebben besloten deze Vereniging zoveel mogelijk te negeren.

Hoogachtend,
C.W. Braam (ex-kankerpatient na ongeneeslijk te zijn verklaard in januari 1996)
Webmaster www.kanker-actueel.nl 
E-mail: redactie@kanker-actueel.nl 

P.S. d.d. 10 januari 2003: een trouwe bezoekster van de site en tevens aanwezig op het symposium hierboven beschreven, maakte mij erop attent dat Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen kwakzalverij in zijn boek "Kwakzalvers op kalilooog - Alternatieve geneeswijzen onzachtzinnig behandeld" het Helen Dowling Instituut fascistisch noemt. Op blz 223 van dat boek begint een hoofdstukje onder de titel Kankerfascisme (Helen Dowling Instituut). We hebben om een reactie gevraagd bij het HDI (adresgegevens van HDI op pagina nuttige adressen) , maar nog geen antwoord gekregen. Verschillende mensen hebben wel gereageerd op onze bovenstaande open brief/artikel over professor Kingma en Vereniging tegen Kwakzalverij, maar wordt verzameld en eventueel later gepubliceerd.

d.d. 11 janauri 2003: Hierbij een reactie van de directeur van het Helen Dowling Instituut op de aantijgingen van Cees Renckens en Vereniging tegen kwakzalverij:

Beste Cees,

Via een bezoeker van jullie site kreeg ik je open brief aan het bestuur van de VTK onder ogen. Aan het einde daarvan meld je in een p.s. een reactie aan ons te hebben gevraagd over de passages in het boek van Renckens die over het HDI handelen, maar die nog niet te hebben ontvangen.

Ik kan je het volgende melden. De afgelopen jaren is het HDI en de oprichter daarvan, Marco de Vries, meerdere malen mikpunt van spot en kritiek geweest van de heer Renckens c.s. Wij (alsmede Marco de Vries) hebben hier enkele malen op een beschaafde manier schriftelijk op gereageerd. Telkens hebben wij de man uitgenodigd voor een gesprek om elkaars standpunten toe te lichten. Tot op de dag van vandaag is er nooit op gereageerd. Wat ons betreft zegt dat voldoende over het fatsoen van deze vereniging. Het HDI heeft besloten het hierbij te laten. Mochten er zich nieuwe incidenten voordoen tussen de VTK en het HDI dan zullen wij ons opnieuw beraden.

Ik hoop dat men op een constructieve manier zal reageren op je open brief. Succes ermee.

Met vriendelijke groet,

dr. Bram Kuiper
Directeur Helen Dowling Instituut

d.d. 17 januari 2003: Vandaag ontving ik deze officiële reactie op mijn open brief aan de Vereniging tegen Kwakzalverij. Ik zal komende weken in samenwerking met een juridisch adviseur een antwoord formuleren en een eventuele aanklacht voorbereiden. Wie zelf wil reageren kan zijn/haar reactie sturen aan het secretariaat van de Vereniging tegen Kwakzalverij  antikwak@nki.nl , die, heel pikant, is gevestigd bij het NKI - Nationaal Kanker Instituut t.a.v. C.P. van der Smagt Bilthoven. Over belangenverstrengeling gesproken. Stuurt u ons een kopietje van uw reactie?

d.d. 13 februari 2003: hoewel ik bovenstaande brief op persoonlijke titel heb geschreven heeft het bestuur mij verzocht geen officiële aanklacht in te dienen tegen de Vereniging tegen Kwakzalverij. Puur en alleen om deze Vereniging niet nog extra publiciteit te geven. We hebben besloten deze Vereniging zoveel mogelijk te negeren.

Geachte heer Braam,

Uw (open) brief dd. 07-01-2003 is in goede orde ontvangen en in de bestuursvergadering van de Vereniging tegen de Kwakzalverij dd. 14-01-2003 besproken.

Wij voelen ons gekwetst door de toon van uw schrijven die op zijn zachtst gezegd zeer onvriendelijk is. 

De meest van onze leden zijn werkzaam in de gezondheidszorg, de rechtspraak en de wetenschap. Zij strijden belangenloos tegen het bedrog waarvan onwetende en slecht geïnformeerde zieken, kwetsbaar als zij zijn, in onze maatschappij steeds vaker het slachtoffer worden. De suggestie die uitgaat van uw brief, dat zij te kwader trouw zouden handelen en dat in ziekenhuizen de medische wetenschap wordt gefrustreerd uit commerciële overwegingen, is uitermate pijnlijk.

U stelt drie vragen en u poneert één stelling.

Het antwoord op de vragen kunt u makkelijk zelf bedenken als u even uw rancuneuze houding laat varen. Dat hoef ik dus niet te doen. Ten overvloede wijs ik u erop dat over het doen van wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve behandelwijzen recent zowel in Nederlandse als Amerikaanse medische vakbladen (Ned Tijdschr v Geneesk, Med Contact, Ann Int Med) veel is geschreven en die artikelen ondersteunen de visie van de VtdK dat onderzoek alleen ethisch verantwoord is als er een gerede twijfel bestaat over de waarde van een bepaalde therapie.Wat de stelling betreft: de VtdK ageert niet tegen alles wat alternatief is, maar verzet zich uitsluitend tegen misleiding, bedrog en 'pseudo-wetenschap'. Inderdaad zijn, zoals u stelt, sommige revolutionaire vindingen gedaan door aanvankelijk 'verguisde individuen', maar het is een denkfout om daaruit af te leiden dat alle 'verguisde individuen' dus wel geniale ideeën zullen hebben. 

Hoogachtend, namens het bestuur van de VtdK,

C.P. van der Smagt
Bilthoven

 


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Open brief aan bestuur van Vereniging tegen Kwakzalverij n.a.v. symposium waarop homeopatisch en orthomoleculair werkende artsen werden vergeleken met de medische praktijken in de concentratiekampen van nazi-Duitsland."

  • jan :
    Een opmerking slechts: Ik hoop dat Ceesje Renckens

    uiteindelijk zelf vanwege een toekomstige prostaatvergroting een plasprobleempje gaat genereren waardoor hij zijn toevlucht neemt tot operatieve prostatectomie en dus incontinent gaat worden waardoor hij zijn voormalig blaasversterkertje van de geensmiddelindustrie verstrekt door een accountmanager/specialistenbezoeker gaat gebruiken en dan tot de conclusie komt dat dat kwakzalvende farmacon niet werkt, kortom Ceesje Renckens ik gun je incontinentieluiers tot je laatste snik!
  • Bert Albronda :
    Wat is het standpunt van de vereniging m.b..t de corrupte en fraudulleuze geneesmiddelen industrie. Het is walgelijk een degelijk standpunt over homeopathische artsen te durven innemen ,daargelaten of homeopathie wel of niet werkzaam is.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Cees Renckens, voorzitter >> Overzicht hoe IGZ = Inspectie >> Over inconstistentie en juridicide: >> Nasi Göring en andere pikanterieën: >> Open brief aan bestuur van >> Dr. Baratz en dr. Stephen >> Vereniging tegen Kwakzalverij >> Hoe ziek kan je zijn: Vereniging >> Directie Universitair Medisch >> Officiele reactie van het >>