26 augustus 2012: op verzoek van een oud medewerker van het NIKHEF  heb ik een link gewijzigd in onderstaande berichtgeving. Deze medewerker heeft zijn eigen blog en daarop is nog heel veel meer te lezen.  

11 september 2009: In verband met betrokkenheid van Cees Renckens bij het verzwijgen van medische missers in het Westfriesgasthuis in Hoorn en de betrokkenheid van Herre Kingma bij het verzwijgen van de praktijken van de neuroloog hier nog maar eens een overzicht dat Frank voor ons maakte naar voren gehaald. Het is veel maar geeft wel een onthutsend beeld naar mijn mening

februari 2009: Met dank aan Frank die ons een overzicht stuurde van hoe de Inspectie voor de Volksgezondheid in het verleden is omgegaan, ook in de media, met medische fouten en kwakzalvers enz. enz. Het is echt heel veel maar wel verhelderend als je je erdoorheen kunt worstelen en zet minister Klink zijn berichtgeving van vandaag in perspectief. Alles is voor verantwoording van Frank, wij hebben er niets aan gewijzigd..

HERRE KINGMA EN O.A. MEDISCHE FOUTEN
U kent hem wel Herre Kingma cardioloog en voormalig Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg. In deze functie weigerde hij 5 jaar lang zgn individuele medische fouten te onderzoeken....
http://www.dimitri.nu/site/index.php?option=com_content&task=view&id=3126&Itemid=86
# Apr 1984: Reportage van over patiënten die het slachtoffer werden van medische fouten en die zich gaan verenigen om klachten over medisch falen aan de kaak te stellen. Interview met o.a. W. van Gestel, hoofdinspecteur Volksgezondheid. ('Brandpunt', 06-04-1984; KRO, Willibrord Fréquin)
# Apr 1987: Medische fouten: Gesprekken met o.a. - drs. J.L.H. Beyaert, coördinator medische zaken AMC, mn over medisch/juridisch onderzoek door politie en inspecteur van Volksgezondheid na een gemaakte medische fout. - mr. B. Schultsz, inspecteur Volksgezondheid, mn over de "macht" en het werk van zijn functie. ('Televizier', 28-04-1987; AVRO; Heidi van Barneveld, Mieke Benda, Karel van de Graaf, Bart in 't Hout)
1985-2000: Cardioloog / directeur R&D Cardiologie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
# Jan 1990: Hartoperaties: Dr. J.H. Kingma schat dat er jaarlijks 100 patiënten onnodig overlijden omdat ze te lang hebben moeten wachten. (televisie; 'Televizier', 15-01-1990; AVRO )
# Sept 1993: Opvallend was de bijdrage en invloed van de twee specialisten. De cardioloog Kingma ging genuanceerd in op de wachtlijstproblematiek. Hij verricht onderzoek naar de prioriteitsstelling voor en de gevolgen van wachtlijsten. Hij gaf aan dat er in ons land een op de drie dagen een patient die wacht op een dotterbehandeling aan acute hartdood sterft. Hij stelde zich kwetsbaar op. Zo gaf hij toe dat hij zijn beslissingen niet alleen op medische gronden neemt, maar dat hij ook wel eens sociale omstandigheden een rol laat meespelen. Hoewel minder goed met wetenschappelijke gegevens gefundeerd dan Kingma won de vaatchirurg Rauwerda de sympathie van het publiek. ( Dagblad Trouw, 'Een Harde Confrontatie met 'Keuzen in de Zorg', :17 september 1993, Dr. C. Spreeuwenberg)
# Apr 1994: Reportage over fouten bij operaties: Deelnemers aan het gesprek zijn o.a.: dr. J.H. Kingma, cardioloog. (televisie; 16-04-1994; EO; Kees de Bree, Moos Engels, Constant Meijers)
# Jan 1997: De Economische Controledienst (ECD) maakt bekend dat een aantal medisch specialisten voor zeker tien miljoen gulden heeft gesjoemeld met declaraties. Voorzitter H. Kingma van Orde Medisch Specialisten spreekt van "creatief declareren". Kingma bagatelliseert de omvang van de fraude en wijst op de ingewikkelde tariefstructuur en op de "belachelijk lage tarieven, waarvoor mijn beroepsgroep langzamerhand niet meer wenst te werken" ('Radio1 Journaal' 30-01-1997; NOS; Govert van Brakel, Francesco Mascini)
2000: Herre Kingma: Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg (VWS)
# Sept 2000:Uit een onderzoek van de Nederlandse artsenorganisatie KNMG blijkt dat veel artsen het niet nodig vinden om gemaakte medische fouten te melden aan de patiënt. H. Kingma zegt dat er een meldingsplicht moet komen en dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich meer moet bekommeren om de patiënt. ('Nova/DenHaagVandaag', 18-09-2000; NPS;Winfried Baijens, Jan Eikelboom, Rob Trip, Ger van Westing)
# Jan 2001:Een behandelend arts of chirurg bij de afdeling intensive care mag een operatie bij een patiënt weigeren als hiermee extra complicaties verwacht worden. Deze redenering werd gedaan door de zojuist genoemde H. Kingma. ('Barend en Witteman', 10-01-2001; VARA;Alet de Jonge, Herman Meijer, Chris Roest)
 Jan 2001: Reportage over het onbekend aantal medische fouten bij artsen en tandartsen in ziekenhuizen en praktijken. De inspectie voor de Volksgezondheid wil de kwaliteit binnen ziekenhuizen bevorderen waardoor de medische fouten kunnen worden opgespoord en worden onderzocht. Interview met o.a. H. Kingma. ('Twee Vandaag', 11-01-2001; TROS; Marlies Kolthof)
# Mei 2001:Er komt een hervorming van de Inspectie voor de Volksgezondheid omdat veel fouten van medisch personeel verborgen blijven. De inspectie krijgt meer personeel, meer bevoegdheden en zal zelf meer sancties aan medische instellingen kunnen opleggen. Studio interview met H. Kingma die zegt dat de prioriteit niet ligt bij het opsporen van misstanden maar dat de Inspectie zelf wel krachtiger wil optreden. ('Nova/DenHaagVandaag', 31-05-2001; NPS; Kees Driehuis, Jan Reiff)
# Juli 2001: Het ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft de afdeling gynaecologie gesloten nadat onenigheid was ontstaan binnen de maatschap van gynaecologen. H. Kingma wil dat er een instituut voor patiënten komt die de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen moet waarborgen. ('Nova/DenHaagVandaag', 24-07-2001; NPS; Carolien Brugsma, Willem Lust, Ad van Oosten, Art Rooijakkers)
# Okt 2001: Interview met o.a.: H. Kingma, inspecteur-generaal gezondheidszorg die zegt dat de inspectie wel adequaat wil reageren op signalen van schade. ('Nova', 05-10-2001, Hetty Nietsch, Silvia Pilger )
# Dec 2001: Studiointerview met J. Kingma, inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid, die zegt dat hij alles in het werk zal stellen om zoals hij zegt "deze gevaarlijke kwakzalvers aan te pakken". ('Nova/Den Haag Vandaag', 19-12-2001; NPS, Kees Driehuis, Alletta Oosten )
# Juni 2002: De eerste man van de inspectie voor de gezondheidszorg, inspecteur-generaal H. Kingma, is gisteren door zijn superieuren op de vingers getikt. Demissionair minister Borst en vooral staatssecretaris Vliegenthart zijn boos dat Kingma via Trouw heeft laten weten het toezicht op drie gebieden, waaronder de reclame-activiteiten van de geneesmiddelenindrustrie, te willen staken. (Dagblad Trouw, donderdag 20 juni 2002 )
# Juni 2002: Herre Kingma "Mijn handtekening staat onder contracten van in totaal vele, vele miljoenen guldens met de farmaceutische industrie. In Groningen was ik een van de eerste cardiologen die betaald onderzoek deed naar hartmedicijnen. Het geld kwam van Organon. Dat is voor mij een heel normale zaak" (Dagblad Trouw, Interview Herre Kingma: Grote schoonmaak bij de inspectie, door Eveline Brandt, 20-06-2002)
# Okt 2002: Herre Kingma: "Wij hebben nu eenmaal te maken met een samenleving waarin zieken of zij die dat denken te zijn, niet altijd even rationeel denken." ( Dagblad Trouw, 14-10-2002, Gezondheidszorg )
# Nov 2002:De Utrechtse politie heeft een oud-medewerker van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in die stad gearresteerd. De aanhouding is het gevolg van de openbaarmaking van een onderzoeksrapport over de fouten die zijn gemaakt tijdens en na de operatie van de zeven maanden oude baby Charlotte...(...)...Bovendien hadden de ouders van de baby deze conclusies uit het onderzoek direct moeten krijgen. Dat vindt althans de hoofdinspecteur voor de Volksgezondheid, Herre Kingma. (televisie; 'Nova/DenHaagVandaag', 25-11-2002; NPS;Marcel Hammink, Twan Huys)
# Dec 2002: Discussie tussen H. Kingma, inspecteur-generaal voor de volksgezondheid, en H. Büller, hoogleraar kindergeneeskunde en voorzitter van een onderzoek naar een medische fout in het Wilhelmina-Ziekenhuis in Utrecht, over de vraag hoe open of hoe terughoudend een ziekenhuis moet zijn bij een medische blunder. Kingma's wens om alle medische fouten in Nederland te melden aan de Inspectie. Kingma toont zich een voorstander voor meer openheid. (televisie; 'Buitenhof', 01-12-2002; NPS)
# 2002: Herre Kingma "Intussen lijkt er sinds 11 september 2001 een nieuwe kentering gaande. In plaats van 'gedogen' spreken we nu over zero-tolerance. De terugtredende overheid moet weer directiever worden en de veiligheid van de gezondheidszorg garanderen. Hier ligt een taak voor de Inspectie. Wanneer moet deze echter ingrijpen ?" (Vereniging tegen de Kwakzalverij, 30 jan 2003, C.P. van der Smagt, Verslag van de voordracht gehouden tijdens de jaarvergadering van de Vereniging 2002 door Prof. dr. J.H. Kingma)
# Febr 2003:Een reportage over de moeizame juridische strijd na medische fouten. Aan de orde komt o.a. de (kleine) rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in deze zaken. Interview met o.a. Herre Kingma. ('Zembla', 20-02-2003; NPS)
# Juni 2003: Herre Kingma vermoedt dat er jaarlijks duizenden patiënten overlijden door medische missers. En niemand weet precies hoeveel het er zijn. Dat moet anders, zegt de inspectie voor de gezondheidszorg in haar jaarverslag. Kingma wil een boete opleggen aan ziekenhuizen die medische missers niet melden. ('Nova/DenHaagVandaag', 05-06-2003; NOS; Lieke Fillekers, Clairy Polak, Henry in 't Zandt, Silvia Pilger)
# Juni 2003:
Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid onder honderd cosmetische privé-klinieken blijkt dat zij niet voldoen aan alle regels voor verantwoorde gezondheidszorg. Interview met o.a. H. Kingma. (televisie; 'Twee Vandaag', 10-06-2003; TROS;Jaap Jongbloed, Fione Zonneveld)
# Juli 2003:Telefonisch vraaggesprek met inspecteur-generaal Kingma van de Gezondheidszorg, die van mening is dat medici te makkelijk in de publiciteit treden over het ziektebeeld van patiënten. ('Radio1 Journaal;' 12-07-2003; Radio 1; NOS)
# Juli 2003: Vraaggesprek met Herre Kingma, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, over de vraag waarom artsen niet via de ether mogen speculeren over oorzaak en gevolg van zieke "bekende" Nederlanders. Kingma vindt de psychiaters en psychologen die zich over de zaak-Van der G. hebben uitgelaten "onprofessioneel" en noemt hun gedrag "laakbaar". (Radio; 'Met het oog op morgen', 11-07-2003; Radio 1; NOS; Lucella Carasso, Esther Verhalle)
# Febr 2004: De alternatieve geneesheer moet zich, net als gewone artsen, verantwoorden voor zijn werk, vindt Kingma. Hij verwacht dat de minister van Volksgezondheid zich hiervoor zal sterk maken... ( Algemeen Dagblad, 18 februari 2004 )
# Juni 2004: Kingma: voorstel voor een meldingsysteem voor medische fouten waarbij artsen geen risico lopen om te worden vervolgd. (Radio; 'De ochtenden', 25-06-2004; Radio 1; VPRO)
# Aug 2005: Kingma "de gezondheidszorg moet innovatie in de zorg verbeteren" ('Radio1 Journaal', 08-08-2005; Radio 1; NOS)
# Febr 2005: De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam met een schatting van honderden doden door bijwerkingen met medicijnen. 'Zembla' komt in de reportage 'Dodelijke Bijwerkingen' tot een veel hogere sterfte. Maar de IGZ vindt artsen zelf verantwoordelijk voor het voorschrijfgedrag. Inspecteur-generaal Kingma: "Wij zijn niet als de onderwijsinspectie dat we naast de dokter in de spreekkamer gaan zitten. We willen dat niet en dat is ook niet een type inspectie die ik wil leiden" Zembla: "Hoe veel doden moeten er vallen voordat u ingrijpt ?'' Een verontwaardigde en opgewonden Kingma brak voor de lopende camera het gesprek af. (VARA, 'Zembla', Jos van Dongen, Kees Driehuis, 17 februari 2005 )
# Febr 2004: Volgens inspecteur-generaal Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben medische zaken geen hoge prioriteit bij het OM. In de Volkskrant zegt Kingma zaterdag dat hij graag zou zien dat het OM vaker en eerder optreedt, voordat ernstige schade aan een patiënt is toegebracht. ( Telegraaf, 21 feb. 2004 )
# Dec 2004: Het VPRO-radioprogramma Argos meldde vanmorgen dat de Ondernemingsraad van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het vertrouwen in inspecteur-generaal Herre Kingma heeft opgezegd (Medisch contact, 10-12-2004 )
# Juni 2005: Inspecteur Reclametoezicht Astrid Meij neemt per 1 juli 2005 ontslag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg omdat het volgens haar de toezicht op de farmaceutische industrie tekort schiet. (Radio; 'De ochtenden', 14-06-2005; Radio 1; VPRO)
# Okt 2005: Inspecteur-generaal Herre Kingma verlaat de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Hij zorgde voor een nieuwe werkwijze, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de grootste gezondheidsrisico's voor patiënten..... ( Nieuwsbericht: IGZ / Ministerie VWS 27 oktober 2005 )
2006: Vertek IGZ:
# Jan 2006: "Herre Kingma was een boegbeeld. Het is de hoofdtaak van de Inspecteur-generaal om de kwaliteit van de gezondheidszorg – en zo de gezondheid van de burger – te beschermen. En de inspecteur-generaal fungeert als de ogen (en oren) van de minister als het gaat om de staat van de volksgezondheid. Als er één ding is wat Herre Kingma de afgelopen jaren heeft laten zien, dan is het dat hij niet bang is. Onverschrokken heeft hij de mission impossible uitgevoerd. Ik ben blij dat wij daar vijf jaar lang de vruchten van hebben mogen plukken." ( Toespraak van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H. Hoogervorst, bij het afscheidssymposium van inspecteur-generaal Kingma in Den Haag. 25 januari 2006 )
# 2006: Herre Kingma: Nieuwe Topman Medisch Spectrum Twente "Aanwinst voor Regio"
(28 oktober 2005 / Zorg en Technologie, Twentsche Courant Tubantia / 27 okt 2005)
Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuisgroep Medisch Spectrum Twente
http://www.mstwente.nl/herrekingma/kingma/
# Jan 2007: Herre Kingma was tot voor kort inspecteur-generaal bij de IGZ "Het OM moet juist een liberale wet als de Wet BIG streng handhaven. Gaan mensen over de schreef, dan moet er worden ingegrepen. Maar dat gebeurt niet voldoende". ( Medisch Contact, 62 nr. 1, 5 januari 2007, 31, Mensje Melchior)
 
ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: FASE I (1850 - 1965)
( Dr C.W. Aakster, medisch socioloog, 'alternatieve geneeswijzen anno 2001, deel 1 )
In deze voor-fase zien we de oprichting van de KNMG in 1849 en dus de in werking treding van de Wet op de uitoefening van de Geneeskunde van 1865, met daaraan parallel het ontstaan van "alternatieve" geneeswijzen. In deze periode ontstaan ook de reed genoemde patiënten-verenigingen en ontstaan bloeiende praktijken op het gebied van de natuurgeneeswijze, homeopathie en paranormale geneeswijzen. Dit is ook de periode van de grote processen tegen "kwakzalvers" af en toe leidend tot een ware heksenjacht, met veel aandacht van de media. http://www.centrumnatuurlijkgenezen.nl/pdf/alternatieve_geneeswijzen_anno_2001.pdf
# DR. C.W. AAKSTER:  medisch socioloog. Na geruime tijd als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden te zijn geweest aan de Leidse universiteit, heeft hij zich gevestigd als zelfstandig onderzoeker en adviseur op het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg. Hij heeft zich ondermeer intensief beziggehouden met erkennings- en integratievraagstukken inzake complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM). Zo was hij initiatiefnemer bij de stichting van de AAG, de Artsenfederatie Alternatieve/Additieve Geneeskunde (de eerste Nederlandse overkoepelende artsenorganisatie voor niet-reguliere geneeskunde). Tevens is hij gedurende jaren (hoofd)redacteur van het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde geweest en maakte hij deel uit van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen (Muntendam) en van de gelijknamige commissie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. http://www.naav-sno.nl/congres/sprekersprof.htm
 
BIOSCOOP: BEZOEK VAN H.M. DE KONINGIN EN Z.K.H. DE PRINS DER NEDERLANDEN AAN DE FABRIEKEN VAN DE N.V. KONINKLIJKE PHARMACEUTISCHE FABRIEKEN V/H BROCADES-STHEEMAN & PHARMACIA
(bioscoop; 02-06-1950, Polygoon-Profilti-Productie )
Aankomst bij de fabrieken. Het paar wordt ontvangen door leden van de directie, waarna Juliana bloemen krijgt aangeboden door een dochtertje van één van de directieleden. Hierna loopt het gezelschap over het fabrieksterrein naar een groepje werknemers, die koninklijk zijn onderscheiden. Zij worden voorgesteld. O.a. Rondleiding over de zalfafdeling. Via een verpakkingsafdeling bereikt het gezelschap een tentoonstelling van Brocadesprodukten. Juliana krijgt tbv het Nederlands sanatorium in Davos (waar zij beschermvrouwe van is), een vaatje van het nieuwe medicijn tegen tbc, P.A.S., aangeboden. Het paar krijgt ook een Drents "bissekistje" aangeboden met drop voor de prinsesjes en medicijnen. Rondleiding over de tabletteerafdeling en de afdeling injectievloeistoffen. Ook het stempelen en confectioneren van ampullen wordt bekeken. Terwijl ze wegrijden wuiven ze naar de plaatselijke bevolking, die hen enthousiast uitzwaait.
 
HET SOFTENON-PROCES TE LUIK.
( Radio; VARA; 10-11-1962 )
Softenon, een geneesmiddel dat in de zestiger jaren werd gebruikt bij zwangere moeders, bleek teratogeen: kinderen werden met onderontwikkelde of afwezige ledematen geboren.
# HET SOFTENON-PROCES TE LUIK
(door Mr.Drs.A.Börger, De Wereld van Heden, Jaargang 1962 )
Het softenonproces in Luik is met vrijspraak geëindigd. Het is belangrijk, omdat het geschiedde in een r.-k. land en niettegenstaande de onbeschaamde inmenging der romeinse curie, die zich niet ontzag een poging te doen om de jury te beinvloeden.... http://www.nikhef.nl/~a17/wvh/WVH_228.HTM
# BIOSCOOPJOURNAAL: SOFTENON PROCES
( 01-01-1968, Polygoon bioscoopjournaal, Polygoon Wereldnieuws)
Leiding chemische fabriek staat terecht op beschuldiging van produktie slaapmiddel dat misvormingen veroorzaakt bij ongeboren kinderen.
# ZWANGERE VROUWEN EN REGULIERE ORALE-MEDICIJNEN TEGEN PSORIASIS
Etritinaat is een van vitamine A chemische afgeleide stof. Acitetrine valt hier ook onder. In 1990 werden in een aantal Europese landen, Zweden, Noorwegen, Finland, en Frankrijk deze middelen verboden. Zwangere vrouwen die het innamen kregen kinderen met zeer ernstig aangeboren afwijkingen. Er werd weinig ruchtbaarheid aan gegeven. De krant heeft het in ieder geval nooit gehaald, ondank het Softenonproces dat jaren eerder plaatsvond. Bovendien was en is het aantal slachtoffers in het onderhavige geval beduidend veel meer als bij het Softenondrama. Wel probeerden er een aantal apothekers om de gebruiksters op te sporen, maar het kwaad was al geschied. Dergelijke middelen werden of worden ook wel voorgeschreven als de diagnose psoriasis niet vaststaat en geldt het voor de huisarts ook vaak als een middel bij een huidaandoening van onbekende oorsprong. Thans is het bekend dat ook in een geringe dosering er nog jaren hierna afwijkingen kunnen ontstaan als de ongeboren vrucht aan Extritaat was blootgesteld. ALICE IN WONDERLAND: La Roche, de Firma van Etritinaat heeft intussen wel zijn bijsluiter veranderd, namelijk dat zwangere vrouwen het mogen innemen, men van het middel alleen maar een droge mond krijgt. http://sya-titia.web1000.com/psoriasis.htm
# NOVA: TERUGKEER SOFTENON ALS GENEESMIDDEL
(televisie; 'Nova/DenHaagVandaag', 05-04-2001; NPS; Wim Fortuyn, Marcel Goedhart)
Reportage over het slaapmiddel Softenon dat in de jaren '60 in opspraak raakte als veroorzaker van de geboorte van ernstig mismaakte baby's, maar nu onder de naam thalidomide op de terugweg lijkt als medicijn tegen tal van ziektes, zoals lepra en leukemie. In 1968 werd de Duitse fabrikant Grünenthal veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de slachtoffers. In BRAZILIE, waar het middel wordt geproduceerd en gebruikt tegen lepra, zijn enige jaren geleden nog mismaakte kinderen geboren, met name in het AMAZONEGEBIED waar familieleden het medicijn aan elkaar doorgaven zonder op de hoogte te zijn van de bijwerkingen. In het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam worden vrouwen in de vruchtbare leeftijd met Softenon behandeld tegen pijnlijke zweren in de mond, waarbij de patiënten een verklaring moeten ondertekenen waarin staat dat ze bekend zijn met de gevaren van het medicijn. Een Amerikaanse fabrikant van thalidomide
waarschuwt in een voorlichtingsfilm, waaraan de voorzitter van een vereniging van Softenonslachtoffers meewerkt, voor de risico's.
 
50 JAAR KANKERINSTITUUT
(Radio; KRO; 07-09-1963, Frans Wijsen )
Fragmenten rede prof. P. Muntendam (Dir.Gen. Volksgezondheid) Reactie van de vice-voorzitter van het Wilhelminafonds (kankerbestrijding).
 
ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: FASE II (1965 - 1980)
( Dr C.W. Aakster, medisch socioloog, 'alternatieve geneeswijzen anno 2001, deel 1 )
In deze fase voltrekt zich een nieuwe bewustwording, jongeren binden de strijd aan met verstarde structuren en het regentendom. Men gaat experimenteren met het nieuwe, herontdekt de natuur, het milieu, traditionele manieren om dingen te doen etc (provo, kabouters, flower power, makrobiotiek). In deze fase vallen de Chinareizen van Nixon en de westerse (her)ontdekking van de acupunctuur, in het tijdschrift Avenu verschijnt een ophefmakende artikelenserie over alternatieve geneeswijzen (onder andere de iriscopie), de media ontdekken de alternatieve geneeswijzen, de eerste druk van dokter Paul van Dijk's boek over Geneeswijzen in Nederland verschijnt, de KNMG belegt een congres over randgebieden van de geneeskunde etc. http://www.centrumnatuurlijkgenezen.nl/pdf/alternatieve_geneeswijzen_anno_2001.pdf
 
PAUS BEZOEKT FARMACEUTISCHE INDUSTIE
(televisie; 'Internationale Nieuwsuitwisseling', 24-02-1966, UPI )
Nieuwsuitwisseling, verzorgd door de European Broadcasting Union (EBU). Paus Paulus VI bezoekt farmaceutische fabriek in Rome.
 
DE ZAAK BROCADES. 4 DODEN IN EINDHOVENS ZIEKENHUIS
( 25-06-1966, Radio; VARA; Piet van den Ende )
Verklaring pharmaceutische Inspectie: verklaring van Brocades.
STAATSTOEZICHT VOLKSGEZONDHEID: FARMACEUTISCHE INSPECTIE
J.B.M. Coebergh was van 1920 tot 1936 hoofdinspecteur bij de Farmaceutische Hoofdinspectie, onderdeel van het staatstoezicht op de volksgezondheid. http://dap.library.uu.nl/cgi-bin/dap/dap?diss_id=2967Toen de hoofdinspecteur in 1936 met pensioen ging, werd de toenmalige Geneeskundig Hoofdinspecteur tevens benoemd tot Farmaceutisch Hoofdinspecteur. Pas bij zijn aftreden in 1939 werd voor beide Hoofdinspecties nieuwe hoofdinspecteurs benoemd...Per 1 januari 1962, bij Besluit van 21 december 1961, nr 480, werd op aandrang van de toenmalig Directeur-Generaal voor de Volksgezondheid, Prof. Dr P. Muntendam, de Farmaceutische Inspectie gesplitst in 3 (hoofd)inspecties, nl.: de Hoofdinspectie voor de Geneesmiddelen, als voortzetting van de Farmaceutische inspectie, de Hoofdinspectie voor de Levensmiddelen en de Keuringsdienst van Waren en de Hoofdinspectie voor de Milieuhygiëne... http://www.nationaalarchief.nl/webviews/page.webview?eadid=NL-HaNA_2.15.39&pageid=N1009E
 
PIL ORGANON: INVLOED INDUSTRIE
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organon_(multinational)
(Radio; KRO; 28-07-1967, Jan Derk Gerritsen )
Prof. Defares over de pil. Vraaggesprek. Antwoord aan organon te Oss. Werking pil ethisch (in medisch biologische zin) ontoelaatbaar. Invloed van de industrie.
# INTERVIEW HERRE KINGMA: GROTE SCHOONMAAK BIJ DE INSPCETIE
( Dagblad Trouw, door Eveline Brandt, 20-06-2002 )
Een arts die cadeautjes aanneemt van de farmaceutische industrie, daar moet voortaan de belastingdienst maar op toezien. De Inspectie voor de gezondheidszorg heeft dringender taken, vindt inspecteur-generaal Herre Kingma. De topambtenaar vertelt zijn minister dat het anders moet....(...)...Kingma voelt zich aangevallen op dit terrein, omdat de indruk bestaat dat hij de geneesmiddelenfabrikanten in bescherming neemt. Hij klaagt dat hij in de media als 'vriend van de farmaceutische industrie' wordt neergezet. Maar dat bent u toch ook ? "Mijn handtekening staat onder contracten van in totaal vele, vele miljoenen guldens met de farmaceutische industrie. In Groningen was ik een van de eerste cardiologen die betaald onderzoek deed naar hartmedicijnen. Het geld kwam van Organon. Dat is voor mij een heel normale zaak"... http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article7240.ece/Interview_Herre_Kingma_Grote_schoonmaak_bij_de_inspectie?backlink=true
# PRINS BERNARD: EERSTE STEEN FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
( bioscoop; Polygoon Hollands Nieuws, Weeknr.73-45, 01-11-1973)
Prins Bernhard legt met de 84-jarige oprichter Van Zwanenberg de eerste steen voor een nieuw auditorium van Organon te Oss, ihkv het 50-jarig jubileum van deze farmaceutische industrie. Verder beelden van een ouderwetse drogist die kruiden verkoopt. In een fabriek worden geneesmiddelen gemaakt en in flesjes en doosjes gestopt, oa de conceptiepil, een zwangerschapstest voor thuisgebruik, een wegwerpkunstnier waarmee nierpatiënten thuis de dialyse kunnen doen en injectiepreparaten.
# PRINS BERNHARD: DOW CHEMICAL
( NOS-journaal, televisie; 01-05-1965; NTS )
Dagelijks nieuwsbulletin. Prins Bernhard opent in Terneuzen plasticfabriek Dow Chemical + ext. en int. van fabriek.
# DOW CHEMICAL: NAPALM
( Journaal, televisie; 09-05-1969; NTS; CBS )
Pro- en contra-betoging over napalm op aandeelhoudersvergadering Dow Chemical in Midland.
# ONDERZOEK DOW CHEMICAL
( Journaal, televisie; 25-05-1971; NOS )
Onderzoek afvalwater van Dow Chemical (10") mbv kleurstoffen door Waterstaat en RIZA, Terneuzen (63" laboratorium aan boord van schip)
# DOW CHEMICAL: VIETNAM - AGENT ORANGE
( VARA-visie, televisie; 27-03-1979; VARA )
3. Vietnamveteranen die slachtoffer werden van ontbladeringsmiddel Agent Orange a. Voormalig helikopter-vlieger Paul Reutershan + foto's Paul's begrafenis etc. 17", zuster van Paul en zijn moeder b. Maude Victor, ambtenares c. Dr. Bogen onderzoekt Vietnam-veteraan + interview d. Interview Dave Trotter e. Jim Schüssler met gehandicapte dochter f. Michael Uhl van actiegroep "Citizen Soldier" bij fabriek van Dow Chemical g. Sproeivliegtuigen in actie
# DOW CHEMICAL: DIOXINE
( Internatiobale Nieuwsuitwisseling, televisie, 30-12-1983, EVN / TDF )
Nieuwsuitwisseling, verzorgd door de European Broadcasting Union (EBU). Ontbladering door dioxine (Dow Chemical) in Brazilië (ca. veertig doden): ontbladering; dood vee; laboratorium.
# DOW CHEMICAL: GIF ONTDEKT IN TERNEUZEN
( Journaal, televisie; 08-10-1987; NOS, reportage van Willem Bemboom )
Gif ontdekt in Terneuzen. INTERVIEW met A.Himme (raadslid Terneuzen). SHOTS: anonieme brief met aanwijzingen waar gif gestort is; diverse shots van het bedrijf Dow Chemical (bedrijf dat inmiddels heeft toegegeven gif te hebben gestort).
# DOW CORNING: SCHADECLAIMS BORSTPROTHESEN
Dow Corning parent company Dow Chemical
( Journaal, televisie; 16-05-1995; NOS; RTV/WTN, Paul Sneijder / redactie )
Amerikaanse fabrikant van siliconen-borstprothesen Dow Corning heeft surseillance van betaling aangevraagd; door vrouwen ingediende schadeclaims tegen het bedrijf dreigen nu niet uitbetaald te worden of zullen mogelijk verhaald worden op moederbedrijf Dow Chemical. VERKLARINGEN van directeur van Dow Corning, die regeling voor schadeclaims toezegt; advocaat van slachtoffers, die uitbetaling blijft doorzetten. Korte SHOTS: productie borstprothesen; borstoperatie; ext. fabriek met Dow-logo; vrouw tijdens proces die miljoenen schadevergoeding eiste.
# DOW CHEMICAL & IRAQ: THE DEAD REMEMBER
( By William Rivers Pitt - 1 January 2003 )
.....As late as 1988, Dow Chemical provided $1.5 million worth of chemical pesticides to Iraq, despite the documented fear that these chemicals would be weaponized. "Pretty much everything was illegal in the case of nuclear and biological weapons," said Zumach. "Every form of cooperation and supplies was outlawed in the 1970s." Only the diligent work of the UNSCOM weapons inspectors from 1991 through 1998 made sure these weapons were destroyed, along with the Iraqi capability to make more like them..... http://www.truthout.org/docs_02/010103A.wrp.dead.htm
# MAN WHO SUPPLIED SADDAM'S CHEMICALS GUILTY OF WAR CRIMES
( The Times December 24, 2005 , By Richard Beeston, Diplomatic Editor )
A Dutch businessman was found guilty of war crimes and sentenced to 15 years in prison yesterday for helping Saddam Hussein to acquire the chemical weapons that he used to kill thousands of Kurdish civilians in the Iran-Iraq war http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-1958408,00.html
 
SOCIALISATIE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE
( Radio; 'Dingen van de Dag', VARA; 17-01-1970, Hans Emmering )
Actualiteitenprogramma van de VARA met veel aandacht voor onderwerpen die in het verlengde liggen van het linkse en socialistische karakter van de VARA. Congres PVDA. Gesprek met A.Kloos: voorzitter NVV: "overheid kan bank en verzekeringsbedrijven manipuleren zonder rechtstreekse deelneming. Socialisatie van farmaceutische industrie is een slag in de lucht. De bedrijven zijn grotendeels in het buitenland gevestigt.
 
PROF. DR. B. SMALHOUT: 'DE DOOD OP TAFEL'
( radio, 'Hier en Nu', Elleke van Doorn, 27-11-1972, NCRV )
Prof. Dr. B. Smalhout over 'De dood op tafel' over fouten in de anesthesie. Ziekenhuizen en specialisten werken met een systeem dat fouten mogelijk maakt en zelfs in de hand werkt. Door tekort aan anesthesisten: werken in drie operatie-kamers tegelijk. Dit is het officieel sanctioneren van een misstand.
# ( televisie;'Aktua', 21-07-1975; TROS ) Interview Ivo Niehe met prof.dr. Smalhout over zijn strijd voor betere faciliteiten voor Instituut van Anesthesiologie
# (televisie; 'Aktua', 12-03-1982; TROS ) Affaire dr. Smalhout.
# ( televisie; 'Aktua', 14-12-1982; TROS ) Actualiteitenprogramma, gepresenteerd door Marcel Bruyns en Jaap Jongbloed, met o.a. het volgende onderwerp: conflict rond prof. dr. Smalhout
 
GROTE DRUK GENEESMIDDELENINDUSTRIE: VRIJE VERKOOP
(Radio; 'Vpro-Vrijdag', 22-12-1972; Hilversum 1; VPRO; Walter Slosse )
Belgische Consumentenbond Testaankoop deed onderzoek naar de vrije verkoop van pijnstillende middelen en tranquilizers in apotheken zonder dat daarvoor een geneeskundig voorschrift wordt gevraagd. Vraaggesprekken met onderzoekers van Testaankoop en met een woordvoerder van de Universiteit van Leuven over de mogelijk oorzaken die hier aan ten grondslag liggen zoals b.v. de grote druk die wordt uitgeoefend door de geneesmiddelenindustrie.
 
DE PILLENCULTUUR: TOENEMEND GEBRUIK KALMERENDE MIDDELEN
Pil als symptoombestrijder: "De mens wil graag patiënt zijn om van andere dingen af te wezen"
(Radio; 21-10-1973; NOS; Joop Heintz, Hans G. Janssen, Paul Mascini, Hilde Smit, Bos Uschi )
Documentaire over het toenemend gebruik van kalmerende middelen. Gesprekken met artsen, een producent van farmaceutische artikelen, een apotheker, een directeur van een farmaceutisch concern, een psychiater en een aantal zware gebruikers. Aan de orde komen de oorzaken van de nieuwe pillencultuur als stress, slaaptekort en onvrede met de samenleving; de relatie met alcohol- en druggebruik; het gemak waarmee een recept wordt verkregen; de verslaving en de ontwenning; de geneesmiddelenreclame en de pil als symptoombestrijder. Enkele uitspraken: "De mens wil graag
patiënt zijn om van andere dingen af te wezen....De pillencultuur is niet het gevolg van doodsangst, maar van angst om te leven."
 
GENEESMIDDEL-EN KONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ
( 18-11-1973, Radio; IKOR, Barend de Ronden )
Themaprogramme. Gesprek met vrouw die kalmerende middelen gebruikte. "Toen ik ophield had ik het gevoel alsof er iets in me terug was gekomen....", heeft hulporganisatie opgericht. Gesprekken met deskundigen o.a. L. Reynders, C.Egas. Discussie o.l.v. Lejo Schenk.
 
NADELIGE GEVOLGEN GENEESMIDDELEN GEBRUIK
Brandpunt: Actualiteitenrubriek van de KRO begonnen in 1960, met veel aandacht voor de verdrukten en de ontplooiing van de mens in de maatschappij. Met veel buitenland reportages en soms taboedoorbrekende binnenlandse onderwerpen.
( televisie; 'Brandpunt', 16-03-1974; KRO; Willibrord Frequin )
o.a. Interview W. Frequin met dr. Vd Kuy, hoofd apotheek Tilburgs ziekenhuis
 
GENEESMIDDELENRECLAME NEEMT GROTE VORMEN AAN
(radio, 'Z.I.', Kees Slager, 23-03-1974 )
Wekelijks zaterdags radioprogramma met gesprekken en documentaires waarin wat dieper wordt ingegaan op veelal maatschappelijk thema's of onderwerpen die aansluiten bij de, linkse, VARA signatuur. Industrie besteedt zo'n F 6500 gulden per arts per jaar aan reclame. Artsenbezoekers en cadeutjes. Patient betaalt dit uiteindelijk. Stemfragment van een huisarts.
 
VEEL MEDICYNEN WORDEN OF FOUTIEF GEBRUIKT OF FOUTIEF VOORGESCHREVEN
( Radio, 'Z.I.', Aad Bos, Kees Slager, 30-03-1974 )
5 % van de mensen in ziekenhuizen komen daarin wegens het gebruik van medicijnen (d.w.z. 50.000 a 60.000 per jaar). Oorzaak: weinig aandacht voor medicijnen op universiteit en veel medicijnen zijn nieuwe remedie. 1e Bijscholing huisartsen en apothekers, 2e Bij elk medicijn een goed leesbare bijsluiter. In deze raportage stemfragmenten van patienten.
 
AKTUA: KWAKZALVER SPITHORST
(televisie; 'Aktua', 09-12-1974; TROS )
Actualiteitenrubriek van de TROS, met een breed scala aan onderwerpen en een groot aantal items per uitzending. Kwakzalver Spithorst. Diverse verklaringen patiënten, dr. Plate en prof. D. Smeenk over de praktijk van Spithorst
 
MEDICIJNEN: TIJDNOOD OF NOODZAAK ?
(Radio; VARA; 12-12-1975, Aad Bos, Toni Boumans, Kees Breedijk, Wim Kayzer )
Wekelijks zaterdags radioprogramma met gesprekken en documentaires waarin wat dieper wordt ingegaan op veelal maatschappelijk thema's of onderwerpen die aansluiten bij de, linkse, VARA signatuur. Deel 1. - Gesprekken met patienten, een voorziening van een patientenvereniging, een apotheker, met Dr. J. Greevelink (huisarts te Vreeland), met Dr. P.M. Pollman (huisarts te Oss) en met J.P.M. Hendriks (staatssecretaris VGM) over de consumptie en de verspilling, 't voorschrijfbeleid, de huisartspraktijken, het kostenprobleem, de voorlichting en de bijsluiter.
 
KONINGIN JULIANA OPGENOMEN IN KLINIEK ?
( Radio; 'Embargo', 20-02-1976; Hilversum 2; VPRO )
Onderwerpen die aan de orde komen: de wijze waarop de prins zich informeert, de Bilderbergconferenties, de vriendenkring van de prins die een aantal omstreden figuren omvat, de affaire Greet Hofmans http://nl.wikipedia.org/wiki/Greet_Hofmans en de informatie dat koningin Juliana opgenomen zou zijn opgenomen in de Ursulakliniek, contacten van de prins met de Argentijnse Evita Peron en de Lockheedaffaire. Telefonisch interviewtje met prof. Romme, voormalig fractieleider van de KVP, over de affaire Greet Hofmans en de informatie dat Juliana opgenomen zou worden in de Ursulakliniek, zoals Klinkenberg beweert. Romme zegt zich er nooit mee bemoeid te hebben en weet van niets.
 
OMSTREDEN KANKERTHERAPIE VAN DR. C. MOERMAN
(televisie; 'Aktua', 24-03-1979; TROS )
Actualiteitenrubriek van de TROS, met een breed scala aan onderwerpen. Interviews H. van Nievelt met: - Theo Strating, genezen patiënt - drs. P.L.M. Zijlstra, voorzitter SIKON - dr. J.H. Wiese, arts te Alkmaar.
 
VOORZITTER VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ: ALTERNATIEF / KWAKZALVERIJ
(televisie; 'Televizier Magazine', 14-01-1980; AVRO;
Actualiteitenprogramma. Interview van Ria Bremer met dr. L. Meinsma, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, over het onderscheid tussen alternatieve geneeskunde en kwakzalverij.
* Lenze Meinsma: Voorzitter VtdK 3 juni 1981 - 1 januari 1982
 
BIOSCOOP: KANKERBESTRIJDING - DE LOTGEVALLEN VAN EEN KWARTJE
( bioscoop, tussen 1970-1984 ? ) Zw/w Spotje van het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding), waarin wordt opgeroepen geld te doneren. Een kwartje kan aan verschillende dingen worden uitgegeven, zoals snoep, bloemen of een krant. De beste manier om het te besteden is echter het op het postkantoor te storten op de girorekening van het Koningin Wilhelmina Fonds. Dit fonds besteedt het ingezamelde geld aan onderzoek naar kanker. Ext. ziekenhuis, bestraling van kankerpatiënten, onderzoek in een laboratorium, patiënten in een ziekenzaal.
* NOOT: KANKERBESTRIJDING BELEGT IN TABAKSINDUSTRIE
( Zembla, VARA, zondag 10 juni 2007 )
KWF Kankerbestrijding heeft een deel van zijn vermogen belegd in de vier grootste beursgenoteerde tabaksfabrikanten van de wereld. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM) en de Dierenbescherming besteden donateursgeld aan controversiële beleggingen....
http://zembla.vara.nl/Voorpagina.1975.0.html?&tx_ttnews=2091&tx_ttnews=1974&cHash=a78cd60e37
 
ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: FASE III (1980 - 1990)
( Dr C.W. Aakster, medisch socioloog, 'alternatieve geneeswijzen anno 2001, deel 1 )
In deze fase beginnen de alternatieve geneeswijzen wat vastere vormen aan te nemen. Deze fase vangt aan met de publicatie van het roemruchte rapport van de (ministeriele) "Commissie Muntendam" in 1981. Overigen werd deze commissie ingesteld mede naar aanleiding van een oproep uit het veld, gedaan op de grote manifestatie in Krasnapolski van de Vereniging Gelijke Rechten Alle Geneeswijzen. Het Rapport "Alternatieve Geneeswijzen" inventariseerde zes hoofdstromen: acupunctuur, antroposofische geneeskunde, homeopathie, manuele geneeskunde, natuurgeneeskunde en paranormale geneeswijzen, en eindigde met 11 duidelijke aanbevelingen, bijvoorbeeld inzake
- de oprichting van een informatie- en documentatiecentrum voor de alternatieve geneeswijzen,
- een aparte post voor de alternatieve geneeswijzen op de begroting volksgezondheid,
- de bevordering van wetenschappelijk onderzoek,
- integratie in het reguliere onderwijs,
- bestrijding van de kwakzalverij,
- opname in het ziekenfondspakket etc.
Dit rapport verdween na een heftig onthaal echter al spoedig in de doofpot. Desondanks zien we in deze fase tal van initiatieven vanuit het veld zelf die in feite in de lijn liggen van de aanbevelingen van het rapport Muntendam. Daarbij kan worden gedacht aan het ontstaan van vele nieuwe beroepsverenigingen en de formatie van koepelorganisatie, het ontstaan (en weer verdwijnen) van alternatief geneeskundige poliklinieken, de opname van alternatieve geneeswijzen in allerlei aanvullende verzekeringen, veelvuldige aandacht van media en boeken, aandacht van wetenschappelijk onderzoeker voor effectiviteit en grondslagen etc. http://www.centrumnatuurlijkgenezen.nl/pdf/alternatieve_geneeswijzen_anno_2001.pdf
- FSAM van Dam, 'Alternatieve geneeswijzen; kritische aantekeningen bij het rapport van de commissie-Muntendam', Ned. T. Geneesk 1981; 125, 387-392.
 
ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN: ENKELE OVERWEGINGEN EN MENINGEN VAN EEN KLINISCH FARMACOLOOG
( Journal Pharmacy World & Science, Springer Netherlands, Issue Volume 2, Number 1, December, 1980, Pages 1167-1174, FWJ Gribnau: Internist-farmacoloog, Katholieke Universiteit, Nijmegen )
SAMENVATTING: De klinische farmacologie stelt als natuurwetenschap de eis, dat van verondersteld bruikbare principes de werkzaamheid en de veiligheid lege artis worden bewezen. Deze eis staat los van de vraag of een patiënt een bepaald middel langs orthodoxe dan wel alternatieve kanalen zal gaan verkrijgen. Enkele facetten van het onderscheid tussen orthodox en alternatief worden belicht. Gesteid wordt, dat in geval van een ernstige ziekte de huisarts niet de relatie met de patiënt kan verbreken wanneer deze voor een alternatieve aanpak kiest, terwijl de specialist dit- zich daartoe verplicht voelend teneinde zijn wetenschappelijke integriteit te bewaren — wél kan.
ABSTRACT: Clinical pharmacology, being one of the natural sciences, requires alege artis proof of activity and safety with respect to the therapeutic principles, valid in medical treatment. This requirement for evidence has no bearing on the question whether a patient receives his medication via the orthodox way or by an alternate route. The author gives an elucidation of the contrast of orthodox treatment versus alternative treatment. It is postulated that, in case of serious illness, the general practitioner must not break off the relationship with the patient who decides on alternate treatment. The consultant, however, who may feel himself committed to his scientific integrity, is allowed to do the opposite.
 
LITERATUURONDERZOEK ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN
( Overzicht van maatschappelijke en wetenschappelijke aspecten, Paul A. van Dijk, Cor W. Aakster, Pieter Muntendam, Commissie alternatieve geneeswijzen (voorz. P. Muntendam), 1980, Den Haag: Staatsuitgeverij, Rapport opgesteld in het kader van de werkzaamheden der ministeriële commissie alternatieve geneeswijzen, ISBN: 90-12-03225-3 )
 
DOOFPOT: DES, DES-VROUWEN EN KANKER
( Radio; 'De Zonnebloem', KRO; Zita van der Heyden, Hans van Willigenburg )
Aanleiding programma: Harriët Freezerring van maandblad Opzij gaat naar DES-Aktiegroepoprichtsters Anita Direcks en Ellen 't Hoen, zij richtten in 1981 de DES-aktiegroep op. Gesprek met Ellen 't Hoen (coördinatrice DES-Aktiegroep); Wanda de Wit, zij heeft ervaring met kanker veroorzaakt door DES. Reportage van telefonische opvang door de Aktiegroep. Hans van Willigenburg: "DES staat voor diethylstil-bestrol, een synthetisch ontwikkeld vrouwelijk hormoon oestrogeen." Volgt uitvoerige informatie over DES, het werd tot 1974 voorgeschreven om miskramen te voorkomen, dit bleek niet te werken, integendeel het bleek onder andere bij dochters van gebruiksters een vorm van gynaecologische kanker te kunnen veroorzaken. - Ellen 't Hoen (DES-dochter) 29 jaar, vertelt haar DES-verhaal, zie bijlage. - Wanda de Wit (lid van de 'DES-dochters en kanker-groep') vertelt haar DES-verhaal. Zij heeft een ernstige vorm van de bewuste gynaecologische kanker gehad. - Ellen 't Hoen: over de gevolgen van DES-gebruik bij de Moeders en ook bij zonen. - De DES-Aktiegroep is inmiddels een officieel orgaan met subsidie, ze ondernam ook stappen naar de farmaceutische industrie. De Industrie probeert de doofpot te hanteren. Problemen rond geneesmiddelenonderzoek.
DES-HORMOON & DUBIEUZE MEDICIJNEN OP DE MARKT
(televisie; "Hier en Nu', 26-03-1988; NCRV; Nousjka Thomas )
Reportage nav een rechtszaak tegen tien farmaceutische fabrieken aangespannen door dochters van moeders die tijdens hun zwangerschap het inmiddels verboden geslachtshormoon DES geslikt hebben. INTERVIEWS over de gevolgen van het slikken van DES en over het nog steeds voorkomen van dubieuze medicijnen op de markt, met: - Ellen 't Hoen, Stichting DES; - dr. A.A.W. Peters, gynaecoloog; - div. DES-dochters.
OP DE RAND VAN HET RECHT: DES-HORMOON
(Radio; 'Op de rand van het recht', NOS; 28-03-1988 )
Reportage over het DES-hormoon, in de periode 1947-75 veel voorgeschreven ter voorkoming van miskramen. Daarna werd duidelyk dat dit hormoon verantwoordelyk was voor de lichamelyke afwykingen van de geboren kinderen. Een zestal vrouwen heeft, gebundeld in de DES-aktiegroep, een rechtszaak aangespannen tegen de fabrikant. De uitspraak is vandaag.
- Neeltje Brands, Anita Direcks & Ellen 't Horn, Van wondermiddel tot desillusie. Ervaringen en feiten rondom het DES-hormoon. Amsterdam,SUA,1990. Pap.167p
- Het DES Centrum is met zijn werkzaamheden gestart in 1981 onder de toenmalige naam DES Aktiegroep. Het DES Centrum wordt gesteund door donateurs. Daarnaast ontvangt het DES Centrum subsidie van KWF Kankerbestrijding en van Stichting Fonds PGO.
http://www.descentrum.nl/
 

Plaats een reactie ...

Reageer op "Overzicht hoe IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg de afgelopen 30 jaar is omgegaan met medische fouten en kwakzalverij. Een onthutsend beeld van willekeur en vriendjespolitiek."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Cees Renckens, voorzitter >> Overzicht hoe IGZ = Inspectie >> Over inconstistentie en juridicide: >> Nasi Göring en andere pikanterieën: >> Open brief aan bestuur van >> Dr. Baratz en dr. Stephen >> Vereniging tegen Kwakzalverij >> Hoe ziek kan je zijn: Vereniging >> Directie Universitair Medisch >> Officiele reactie van het >>