Hoewel het in èèn naam noemen van mij als persoon en onze site als organisatie met mensen als arts/onderzoeker Bernie Siegel en prinses Irene me bijna deed blozen van trots is het ook ergerlijk dat Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen kwakzalverij maar gewoon mag blijven doorgaan met zijn vuilspuiterij. Onderstaande gedeeltelijke reactie stond op de website van Care4cure. wie wil reageren hierop kan ook een e-mail sturen naar de secretaris van de Vereniging tegen Kwakzalverij, de heer van der Smagt of in het forum van deze site: ik heb hier maar enkele zinsnedes gepubliceerd omdat ik Renckens nou ook weer niet alle ruimte en tijd wil geven voor zijn vuilspuiterij. 
===================================
Bron: Website Care-Cure:
========================
Commentaar: Het Helen Dowling Instituut (2)

(28-2) In zijn uitvoerige reactie op mijn aan het Helen Dowling Instituut (HDI) gewijde column beschuldigt directeur Bram Kuiper mij van het doen van onware uitspraken, van een ten onrechte gewag maken van een wankele reputatie en van trappen onder de gordel van de leden van het Comité van Aanbeveling (CVA). De felheid van Kuiper doet vermoeden dat ik in mijn commentaar een gevoelige snaar heb geraakt en ik zal duidelijk maken dat dat inderdaad het geval is. 

Natuurlijk zou ik in Kuipers plaats ook zo snel mogelijk trachten te verdonkeremanen wat er in de eerste helft van de bestaansperiode van het nog zo jonge HDI allemaal is gezegd, geschreven en gesuggereerd over de samenhang tussen psyche en kanker, maar het zou het HDI sieren als zij zich van die ‘zwarte periode’ publiekelijk zou distantiëren en niet alleen in voor het algemene publiek ontoegankelijke vaktijdschriften. Het HDI en zijn vrienden: prinses Irene, Bernie Siegel, Kees Braam en Piet Leguit........

.
In Houtsmullers boek Het Dr. Houtsmullerdieet (p. 87) wordt HDI-oprichter Marco de Vries geciteerd die vertelt over een vrouw, die ‘zichzelf drie keer van kanker heeft genezen’. Beiden vinden dat je – natuurlijk met een beroep op de psychoneuroimmunologie - kankerpatiënten valse hoop mag geven en hen van alles op de mouw mag spelden. Kuiper wil in zijn weerwoord het Nederlands Fonds tegen Kanker (NFK), waarvan zelfs Houtsmuller zich pijlsnel distantieerde, geen kwakfonds noemen, maar laat die term gaarne voor onze rekening. Hij heeft nimmer geld aangenomen van het NFK: nee dat zal wel. Maar Kuiper heeft wel een warme band met NFK-factotum Kees Braam van de alternatieve website www.kanker-actueel.nl , waarop zijn amicebriefje aan Braam, ............ 

Een andere goede relatie van het HDI is de aan het Utrechtse Diaconessenhuis verbonden chirurg P. Leguit, evenals De Vries een groot bewonderaar van de Amerikaanse ex-chirurg Bernie Siegel. Deze Siegel zet kankerpatiënten op het verkeerde been door hen te vragen ‘Beseft u eigenlijk wel waarom u juist nu kanker heeft gekregen?’ en meer van dat soort insinuerende vragen. Marco de Vries schreef een voorwoord in een van Siegels vreselijke boeken, waarin het wemelt van de wondergenezingen en van de citaten van Jung, Teilhard de Chardin en Simonton. Een GPD-artikel over psychosociale interventies bij kanker, waaraan ook HDI-prominenten meewerkten (21 nov. 1998) maakte melding van het feit, dat Irene van Lippe Biesterfeld ook deel uitmaakte van het CVA van het HDI! Het HDI is met zijn huidige CVA beter af, maar waarom verzwijgt men nu de samenwerking met deze liefhebster van de Simonton-kwakzalverij, dolfijntjes en de klassieke homeopathie? Als men in 1998 het gedachtegoed van deze Oranje........... 

Hoe nu verder met het HDI? 
Natuurlijk mag het HDI een nieuwe koers varen en onder hetzelfde vaandel nu geheel andere dingen beweren dan een paar jaar geleden. Toch zal ik waarachtig niet de enige zijn, die zich vooralsnog niet kan los maken van zijn afkeer van al die onverantwoord optimistische suggesties die het instituut en zijn oprichter in de eerste helft van hun bestaan hebben gedaan in de richting van de kankerpatiënt. Aan een kankerpatiënt suggereren dat zijn kanker heel goed met zijn karakter zou kunnen samenhangen, zoals De Vries ook deed (NRC, 18 febr. 1992) en dat psychotherapie c.q. het nemen van radicale beslissingen wel eens een gunstig effect op de ziekte zouden kunnen hebben: ik vind zoiets wreed en gemeen en zal degenen die zich daaraan schuldig maken heftig blijven kritiseren. Het HDI zou ik willen adviseren om zijn (recente) verleden duidelijker en publieker dan totnogtoe af te zweren, zich tegenover zijn ex-patiënten hierover te verontschuldigen en........ 

Cees Renckens, vrouwenarts en voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

 


Plaats een reactie ...

3 Reacties op "Cees Renckens, voorzitter van de VtdK blijft maar doorgaan in bewust kwetsen van mensen.  "

 • jan :
  HET IS DE HOOGSTE TIJD VOOR EEN VERENIGING TEGEN DE VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ OM DEZE OP TE RICHTEN WAARTVAN IK GRAAG DE VOORZITTER ZAL ZIJN.

  Als voorzitter stel ik het volgende voor:

  Afschaffing Chemotherapie
  Herinvoering homeopatische ziekenhuizen
  Massale oprichting van natuurgeneekundige ziekenhuizen
  Afschaffing oncologische afdelingen
  Invoering van voedingsleer op orthomoleculaire en natuurgeneeskundige basis op alle Uiniversiteiten.
  Afkicken massaal van de nederlandse bevolking van farmacotherapie en overgaan op voeding en natuurlijke middelen
  KWF opheffing per acute ingang
  Daniel den Hoed kliniek weg ermee !
 • jan :
  Tot slot:Dat wat zich tegenwoordig arts noemt heeft zelf nooit enig middel klaargemaakt direct uit de natuur vandaan, maar rechtstreeks uit het farmaceutisch lab betrokken.

  Op goed geluk ,en z.g. wetenschappelijk onderbouwd, door dubbelblind onderzoek en gerandomiseerd past men het maar toe.
  Denk aan softenon schandaal in het verleden, en dan toch maar doorgaan met die troep in derdewereldlanden etc.
  Degene die vooral dubeelblind zijn hierin zijn Renckens en zijn soort zoals een Hogervorst een minister Schipper,en een prof Muntendam ,allemaal zielepoten en van het type ik kan wel maar ik wil niet! schade toebrengd aan het volk ,evenals achterhaalde achterlijke middeleeuwse instituten als Daniel den Hoed kliniek, het KWF, de voedsel en Warenautoriteit,etc.
 • jan :
  Als iets de moiete waard is om tegen te vechten dan is het ook zo

  M.a.w. alternatieve geneeswijzen zijn blijkbaar zo,n gevaar voor figuren als Renckens dat hij dit moet bestrijden

  Hij overcompenseerd zijn minderwaardigheidscomplex
  duidelijk hierin en voeld zich blijkbaar minder dan de alternatievelingen,dus moet hij zichzelf naar voren schuiven als de absolute Don Quichot
  Zou hij een gezond zelfvertrouwen hebben dan hoefde hij zich druk te maken over die alternatieve zoednn van Hippocrates die in zijns zienswijze hun arts beroep verlogenen en dan nog erger ook nog eens die verderfelijke therapeuten die zich uitgeven voor geneesheer op HBO niveau , laatstgenoemde groep wel echter volgens de zienswijze van de Vader der Geneeskunde Hippocratesmdie zei laat voeding Uw geneesmiddel zijn en uw geneesmiddel Uw voeding, dit is een vergeten begrip op de Universiteiten waar een pilletje voorgeschreven door de bevoogding van de artsenbezoeker/rayonmanager/accountmanager genezing zou moeten brengen.

  Hierin dan een poging van mij Renckens iets bij te scholen EEN ZIEKTEBEELD IS EEN UITING VAN EEN PR0CES IN HET FYSIEKE ,EMOTIONELE,MENTALE,PSYCHISCHE TRAJECT VAN EEN PERSOON,PATIENT ZO U WIL, WAT ZICH UIT DOOR SYMPTOMEN WAARBIJ HET LICHAAM ZEGT IK WIL DIT KWIJT, NU KOMT DAAR HET PILLETJE BIJ METD E BIJWERKINGEN EN ZIE DAAR WE HEBBEN EEN CUMULATIE VAN TWEE ZIEKTEBEELDEN ,ZOWEL SYMPTROMEN VAND E ZIEKTE ALS PROCES EN DE SYMPTOMEN VAN BIJWERKINGEN VAN HET PILLETJE,KORTOM DUBBELE ELLENDE DUS

  Terwijl Homeopathie uitgaat van de ziektesymtomen verdrijven uit het gehele systeem van binnen naar buiten toe,dus similair en niet contrair! maar dat snapt Renckens en consorten niet !daarvoor daarvoor heeft hij een iatrogene universitaire arrogante tunnelvisie

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Cees Renckens, voorzitter >> Overzicht hoe IGZ = Inspectie >> Over inconstistentie en juridicide: >> Nasi Göring en andere pikanterieën: >> Open brief aan bestuur van >> Dr. Baratz en dr. Stephen >> Vereniging tegen Kwakzalverij >> Hoe ziek kan je zijn: Vereniging >> Directie Universitair Medisch >> Officiele reactie van het >>