25 augustus 2008: Bron: arts-bioloog drs. E. Valstar.

Met toestemming van arts-bioloog drs. E. Valstar publiceren we hier zijn column KWFzalverij over het standpunt van het KWF over de rol van voeding en voedingssuppletie bij kanker, zowel preventief als therapeutisch. Enkele maanden geleden ontstond een interessante discussie op de website van de Journalist n.a.v. artikel van Frits van Dam van de VtdK maar toen het hem te moeilijk werd allemaal is die door aanhangers van de Vereniging tegen Kwakzalverij dermate vervuild dat de redactie besloot de discussie te sluiten. Maar klik hier op de website van de Journalist om te lezen wat daar allemaal werd geschreven.  

KWFzalverij
 
In mijn column Vleesch van april 2005 in wat toen nog de Orthomoleculaire Koerier heette (en nu Tijdschrift voor Orthomoleculaire geneeskunde), gaf ik aan, dat het KWF in weerwil van harde bewijzen nog steeds stelde dat rood vlees  het onstaan van darmkanker of borstkanker niet zou bevorderen. Ik heb toen geconstateerd dat het KWF bewust een onjuiste voorstelling van zaken over voeding en kanker in stand hield. De juiste feiten werden als het ware met een zalfje toegedekt : KWFzalverij.
In 2007 kwam er deels via de media nieuw onderzoek van Harvard naar buiten : er was wederom gevonden dat rood vlees een risicofactor voor het krijgen van borstkanker is. Hierop zweeg het KWF in alle talen. Eind 2007 kwam het World Cancer Research Fund uit met het rapport : ‘Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer’. Hierin wordt onomwonden gesteld dat rood vlees en worst het ontstaan van darmkanker bevorderen ; voor wat borstkanker betreft vindt men dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat rood vlees en worst het ontstaan hiervan bevorderen (hier is het rapport onvolledig ; ik zal het WCRF-rapport zelf mede hierom net als eerder het rapport van het KWF uit 2004 nog grondig gaan analyseren). Hierop reageerde het KWF wel, zij het pas na een week, bij monde van psychologe Cora Honing wel ; ik citeer : “De aanbevelingen die in het rapport van het World Cancer Research Fund worden gedaan, komen grotendeels overeen met de adviezen die KWF Kankerbestrijding geeft op grond van ons rapport ‘De rol van voeding bij het ontstaan van kanker’ uit 2004. Daar zit niet veel licht tussen. Hoogstens zijn hun aanbevelingen over het nuttigen van vleeswaren en de hoeveelheden rood vlees wat scherper gesteld." Hier wordt door het KWF toch weer een zalfje aangebracht : in hun rapport uit 2004 werd gesteld dat rood vlees geen darmkanker veroorzaakt, terwijl dat zoals ik al zei toen afdoende bewezen was. Ook stelde het KWF toen dat het nadeel van worst door een betere bereidingswijze per direkt over was, terwijl dat niet door onderzoek was onderbouwd. Het ergste in dit KWF-rapport uit 2004, was het bij herhaling bewust verkeerd citeren van goed onderzoek. Men leze mijn analyses van dit KWF-rapport in de Orthomoleculaire Koeriers uit 2004 en 2005. De verdere kritiek van het KWF dat er in het WCRF-rapport geen aandacht aan roken wordt besteed, moet als een verhullingsstrategie worden gezien : het WCRF is uiterst negatief over roken ; roken komt niet in alle geschriften van KWF, WCRF en Valstar aan bod, hoe fel een ieder er ook tegen is.
Over het zoveel mogelijk uitbannen van rood vlees en bewerkte vleeswaren (ik citeer nu de Telegraaf), stelt het KWF eind 2007 : “In het rapport wordt geschreven dat het eten van rood vlees, zoals vleeswaren als worst, ham en gehakt , de kans op darmkanker verhoogt. De aanbeveling uit het rapport, namelijk om wekelijks minder dan 500 gram rood vlees te eten, komen overeen met de regels van het Voedingscentrum die de KWF Kankerbestrijding volgt. Wie rood vlees afwisselt met kip, twee keer per week vis en een dagje zonder vlees, blijft onder de 500 gram per week. Vleeswaren kunnen eenvoudig worden afgewisseld met kaas en ander beleg”. Het KWF vergeet echter, ik zeg het nog maar een keer, te zeggen, dat zij in hun rapport van 2004 minder vlees en minder vleeswaren helemaal niet nodig vonden ; nu doen ze nog een keer extra handig alsof zij ook al voor minder rood vlees en worst hebben gepleit. Onderzoek laat overigens zien dat je de consumptie van rood vlees niet tot twee keer, maar zeker tot een keer per week moet beperken.
Dan nu iets anders om toch weer bij het KWF uit te komen. De VtdK (Vereniging tegen de Kwakzalverij) heeft zoals bekend bij de rechter een forse nederlaag geleden tegen collega Sickesz. De VtdK kreeg hierna weinig aandacht van de pers ; dat gold ook voor hun prijs voor de kwakzalver van het jaar, de zogenaamde Kackadorisprijs. Deze hadden ze voor 2007 toegekend aan Groenlinks, maar die reageerden niet eens. Welnu ineens komt het KWF (pal na het verschijnen van het WCRF-rapport) met de aankondiging van een zwarte lijst voor kwakzalvers die beweren kanker te kunnen genezen (waarbij bedoeld wordt dat complementaire methoden uberhaupt niet de genezing van kanker kunnen bevorderen ; deze uitspraak is in z’n algemeenheid onjuist en dus wederom een staaltje van KWF-zalverij ). Volgens mij was dit mede bedoeld om de aandacht van het WCRF-rapport (en dus de complementaire geneeskunde) af te leiden, maar ook mede om voor de VtdK weer een podium te creeeren (zij willen uiteraard dolgraag zoveel mogelijk complementair werkenden op deze lijst hebben). Verwerpelijk hieraan is, dat er met veel bombarie over een lijst wordt gesproken, terwijl er nu in februari 2008 nog niemand op staat. Het hoofditem voor deze lijst is ook verwerpelijk omdat er wel degelijk complementaire behandelingen zijn die de genezing van kanker kunnen bevorderen : zo verhoogt PSK (zit in de paddestoel Coriolus versicolor) bij darmkanker na operatie de genezingskans zeker zoveel als het cytostaticum Xeloda (waarbij de bijdrage van opereren overigens nooit gerandomiseerd is getoetst). Als we mogen zeggen dat Xeloda onder deze condities mensen helpt te genezen, dan mogen we dat zeker ook van PSK zeggen (ik adviseer uiteraard beide therapieen!). Helaas suggereerde de berichtinggeving in de pers ook dat alle alternatief (liever complementair) werkenden kwakzalvers zijn.
Het gekke is echter, dat ik vandaag (14 februari 2008) niets meer over deze zwarte lijst lees op de website van het KWF ; zelfs met de zoeker aldaar vind ik niets. Zou het verstand bij het KWF gaan werken?, d.w.z. zouden ze begrijpen dat zij geen verlengstuk van de VtdK moeten zijn en ook dat een dergelijke lijst wel een erg eenzijdige en extreme positionering zou betekenen met veel antipathie en minder collecteopbrengsten als gevolg?
Ik zou ervoor willen pleiten dat het KWF minder eenzijdig regulier positie kiest door feiten bewust te vertekenen oftewel de KWFzalverij afschaft. In dat kader (om ook andere opsmuk te verwijderen) zou het ook verstandig zijn als het KWF z’n naam verandert in een meer neutrale (dus geen refereren meer naar het Huis van Oranje). Mijn column ‘Van de prins geen kwaad weten …….’ (Zie Koerier 120 van oktober 2006) en het boek van Prud’homme van Reine over Michiel Adriaenszoon de Ruyter ; Rechterhand van Nederland (ISBN 9789029564595) geven daar reeds alle aanleiding toe. Ter toelichting : De Ruyter was een persoonlijke vriend van de de Witt’s en zijn tegenpool admiraal Cornelis Tromp, die bij de moord op de de Witt’s betrokken was, was een persoonlijke vriend van Stadhouder en later ook Koning Willem 3. De details leze men in voornoemd boek ; het ging in ieder geval zover dat de weduwe van de Ruyter na diens overlijden in 1676 het rouwbeklag, dat diens secretaris Huygens kwam brengen, aan de deur weigerde! Voeg hierbij het recente onderzoek aangaande de uithongering door Willem van Oranje van vooral arme boeren uit de Meierij van Den Bosch (kennelijk ging het hem ook meer om macht dan om die arme protestanten ; meer precies Willem van Oranje voerde feitelijk oorlog namens rijke kooplieden ; arme boeren deden er niet zoveel toe) en het moge nu helemaal zonneklaar zijn dat de naam van een charitatieve organisatie beter helemaal geen link met het Huis van Oranje kan suggereren en/of hebben.
Mijn vurige wens is dat het KWF duidelijk gaat maken dat een aantal complementaire geneeswijzen bij kanker evidente therapeutische consequenties hebben.

Plaats een reactie ...

Reageer op "KWF-zalverij: een column van arts-bioloog drs. E. Valstar over de rol die het KWF speelt t.a.v. de invloed die voeding en voedingsuppletie heeft bij kanker, zowel preventief als therapeutisch"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arts-bioloog Engelbert Valstar >> Ministerie wil vergoeding >> Darmkanker en niet-toxische >> KWF-zalverij: een column van >> Open brief van arts-bioloog >> Arts-bioloog drs. E. Valstar >> Arts-bioloog drs. E. Valstar: >>