4 september 2004: Bron: arts-bioloog drs. E. Valstar.

In mei 2004 verscheen een rapport van het KWF waarin deze stelde dat de rol van voeding bij het ontstaan en omgaan met kanker minder groot zou zijn dan algemeen wordt verondersteld. Het KWF ondersteunde dat naar eigen zeggen door een aantal studieanalyses. Echter arts-bioloog drs. E. Valstar maakte een tegen analyse van geneomde studies en daaruit blijkt overduidelijk naar zijn zeggen dat juist veel duidelijker naar voren komt dat voeding en voedingsstoffen een duidelijke rol spelen in het ontstaan en omgaan met kanker. De analyse van Valstar maakt ook duidelijk dat het KWF bewust gegevens uit bepaalde studies heeft verzwegen en gemanipuleerd. Een onthutsende conclusie in onze ogen als arts-bioloog Valstar gelijk zou hebben. En gezien zijn degelijke wetenschappelijk ondersteunde analyse lijkt Valstar dat geljk te hebben. Het is toch zeer zorgeljik dat een organisatie als het KWF, die jaarljiks miljoenen en miljoenen euro's ophaalt voor de kankerbestrijding, een bijna unieke postie inneemt als het gaat om voorlichting over kanker blijkbaar manipuleert met onderzoekgegevens en daarmee de Nederlandse burger en kankerpatiënt zou misleiden. We nodigen iedereen uit om uw reactie op deze kwestie aan ons toe te sturen en eventueel te publiceren op deze website. We zullen sowieso alle reacties doorsturen aan arts-bioloog drs. E. Valstar.
Op deze website staat veel over relatie voeding en kanker, sowieso uitgesplitst bij een aantal specifieke kankersoorten, maar ook onder onderzoek en voeding en literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar, met per september 2004 meer dan 700 gerandomiseerde studies over de bewezen therapeutische waarde van voeding en bepaalde voedingsstoffen.

Hier het ongewijzigde schrijven van arts-bioloog drs. E. Valstar verdeeld over inleiding en vier artikelen.

Als eerste een samenvatting van alle vier artikelen die hier onder deze artikelenreeks allemaal te lezen zijn.
Persbericht betreffende tegenrapport voeding en kanker.

Analyse toont aan : KWF-rapport betreffende voeding geeft op vele punten reeds op basis van de eigen informatie een onjuist beeld van de relatie voeding en kanker, maar is ook op vele punten uiterst onvolledig. Dit tegenrapport bestaat uit 4 artikelen, waarvan nummer 1 reeds in beperkte kring gepubliceerd is. De belangrijkste discrepanties volgen hieronder ; men leze echter ook de 4 artikelen. Zo is weliswaar de preventieve werking van groenten en fruit mbt sommige kankers wat minder dan gedacht, maar daar tegenover staat dat de preventieve werking van sommige bestanddelen uit groenten en fruit in potentie groter is dan men dacht. Zo blijken hoge doses vitamine C Helicobacter pylori uit te kunnen roeien, een bacterie die men voor wat het ontstaan van maagkanker een grote rol toedicht. Tarwevezels blijken itt wat het KWF-rapport suggereert wel degelijk interessant om het ontstaan van darmpoliepen tegen te gaan, althans wanneer dat met caloriebeperking gecombineerd wordt. Verder onderzoek of deze combinatie ook de kans op darmkanker verlaagt is derhalve zinvol.

Rood vlees en ook vleeswaren vergroten de kans op darmkanker. Vlees vergroot ook de kans op borstkanker. Er zijn verder aanwijzingen dat rood vlees ook het ontstaan van prostaatkanker en slokdarmkanker bevordert. Mbt vlees en andere kankers is er geen bewijs voor een verband of is er te weinig onderzoek verricht. Het KWF ziet ten onrechte slechts een verband tussen vleeswaren en het risico op darmkanker. Een gotspe is dat men zonder een degelijk interventieonderzoek er vanuit gaat dat toevoegen van de vitaminen C en E dit wel zullen tegengaan. Curieus of liever laakbaar in dit verband zijn hierbij de innige contacten tussen de rapporteurs en de vleesindustrie waarover ik eerder gepubliceerd heb.
Vis heeft volgens het KWF niets met kankerpreventie van doen. Mispoes men mist interventie onderzoek dat een preventieve rol van vette vis mbt darmkanker aannemelijk maakt. Ook mist men duidelijke aanwijzingen dat vette vis de kans op prostaatkanker verlaagt. In het KWF-rapport wordt gezegd dat er na correctie voor verschillen in calorieinname geen relatie is tussen de vetinname en het risico op borstkanker. Onzin koolhydraten ipv vet bij gelijke energieinname verlagen het risico op borstkanker.

Het rapport van het KWF benadrukt ook te weinig dat veel calorieen slecht zijn en vermeldt niet ondubbelzinnig dat veel calorieen relatief uit juist veel vet bestaan. Kortom een lagere calorieinname wordt vooral door een vermindering van de vetinname bereikt ; een en ander is ook zeer relevant mbt hart- en vaatziekten.

Mbt prostaatkanker mist het KWF de beschermende rol van visomega-3-vetzuren en de ongunstige rol van alfa-linoleenzuur (veel in lijnolie!). Calcium blijkt duidelijk het risico op darmkanker te verlagen ; 10 jaar terug was dit echter nog niet duidelijk.
Wat alcohol betreft wordt te weinig benadrukt dat alcohol bij meer vormen van kanker een rol in negatieve zin heeft dan vroeger werd gedacht. In het bijzonder is nu duidelijk dat meer dan 3 glazen per dag ook het ontstaan van darmkanker bevorderen. De sterk bevorderende rol van alcohol mbt borstkanker wordt door het KWF-rapport gelukkig uit en treure bevestigd. Wat gemist wordt is evenwel een correctie voor de energieinname ; de rol van alcohol zal dan iets minder groot blijken te zijn verwacht ik.
De rol van selenium ter preventie van prostaatkanker en die van een multi ter preventie van darmkanker worden beide ten onrechte gebagatelliseerd.
Mijn conclusie is dat het KWF-rapport heel slecht is ; er wordt zelfs verkeerd geciteerd en de relatie voeding en kanker is niet minder dan gedacht maar nu juist veel duidelijker dan voorheen. De nadruk op iets minder preventie door groenten en fruit bij slechts enkele kankers is bovendien ten onrechte eenzijdig benadrukt. Hierdoor is ten onrechte de suggestie gewekt dat voeding er voor de preventie van kanker niet zo veel toe doet.

E. Valstar, arts en bioloog

Plaats een reactie ...

Reageer op "Arts-bioloog drs. E. Valstar analyseert rapport van KWF over relatie voeding en kanker en concludeert vergaande onvolledigheid die sterkt riekt naar misleiding en manipulatie van het KWF. Deel: inleiding - persbericht"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Analyse rapport KWF-rapport >> Arts-bioloog drs. E. Valstar: >>