Arts-bioloog drs. E. Valstar analyseert rapport van KWF over relatie voeding en kanker en concludeert vergaande onvolledigheid die sterkt riekt naar misleiding en manipulatie van het KWF. Deel: inleiding - persbericht

4 september 2004: Bron: arts-bioloog drs. E. Valstar.

In mei 2004 verscheen een rapport van het KWF waarin deze stelde dat de rol van voeding bij het ontstaan en omgaan met kanker minder groot zou zijn dan algemeen wordt verondersteld. Het KWF ondersteunde dat naar eigen zeggen door een aantal studieanalyses. Echter arts-bioloog drs. E. Valstar maakte een tegen analyse van geneomde studies en daaruit blijkt overduidelijk naar zijn zeggen dat juist veel duidelijker naar voren komt dat voeding en voedingsstoffen...

Lees verder ...