28 maart 2016: onderstaande column is een reactie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar op o.a. dit artikel Henk Franssen heeft het genezende licht gezien op de website van de VtdK - Vereniging tegen de Kwakzalverij van voormalig Volkskrant journalist Broer Scholtens. Als referentie naar bepaalde uitspraken over voedingssupplementen in onderstaande column zie ook deze literatuurlijsten

Valstar De wereld draait door

Inleiding

Collega Fransen is bezig met een aantal You-Tube-filmpjes, bedoeld als voorlichting omtrent kanker en  (natuur)geneeskunde.  Aanvankelijk wilde ik ook wel meedoen, maar toen mij duidelijk werd dat vooral niet artsen  op zouden treden en filosofie en aannemelijkheid van effectiviteit en niet  bewijs zoals ik dat graag zie de hoofdlijn bepalen, zag ik hier al snel vanaf. Er moet wel gezegd worden dat in de geneeskunde zoals de KNMG primair propageert harde bewijzen vaak ook niet aanwezig zijn.

Ondertussen had de VtdK hiervan lucht gekregen en schreef niet-arts Broer Scholtens hier een stuk over op de website van de VtdK. Ik ga wat dit stuk betreft alleen in op wat hij over mij zegt. Hij zegt dat ik bij Fransen met stip op de eerste plaats sta, maar over mij zegt hij dat 2 artsen met mij wat voeding en kanker betreft al in 1992 de vloer hebben aangeveegd. Er wordt verwezen naar het commentaar van oncoloog B Löwenberg en patholoog-anatoom JW Oosterhuis in het NTvG op het mede door mij geschreven Moermanrapport uit 1991, ISBN 90 39 90121 X.  Zie hiertoe het NTvG uit 1992, volume 136, nr. 6, blz. 262-263.  Löwenberg  en Oosterhuis stelden feitelijk dat het slechts een selectie opmerkelijke patiënten betrof. Het had een placebo-gecontroleerd onderzoek moeten zijn. Zij zeggen letterlijk :’Het is 50 jaar na dato raadselachtiger dan ooit waaraan de Moerman-aanhangers hun aanspraken ontlenen’. Broer Scholtens sluit zich hier klakkeloos bij aan. 

Scholtens heeft mijn reactie daarop in het NTvG (1992 Apr 4;136(14):709-10) niet gelezen en negeert zeer veel ander onderzoek dat vooral hierna is gepubliceerd. In het NTvG  zei ik dat  de heren wel aangeven dat voeding preventief van belang is, maar vergeten te zeggen dat ook dit ten tijde van Delprat werd ontkend! Ook stelde ik dat de auteurs niet ingingen op het feit dat er meerdere genezingen in het onderzoek zaten waarvoor ‘spontane regressie’ geen verklaring kon zijn en dat ‘spontane regressie’ juist bij louter reguliere therapie wel erg zeldzaam is. Omtrent het placebo-effect merkte ik toen op dat er in de literatuur geen bewijzen waren dat tumoren door psychologische factoren in regressie kunnen gaan. Ik merkte voorts ook  op dat er in de oncologie al met vitaminen gewerkt werd. Ik noemde onder andere de genezingskans verhogende werking van Leucovorin (de actieve vorm van foliumzuur) naast 5-FU als extra adjuvans bij de behandeling van darmkanker stadium C.  Dus voor de goede orde : in tegenstelling tot de vijftiger jaren van de vorige eeuw (de tijd van het rapport Delprat) had voeding ten tijde van het Moermanrapport volgens de reguliere vakliteratuur al zowel preventieve als therapeutische consequenties.

Wat het placeboeffect betreft zou ik nu nog willen zeggen, dat nu juist de bijwerkingen van ‘reguliere’ kankerbehandeling zodanig zijn, dat placebocorrectie niet mogelijk is.  Het is vreemd dat zij niet alleen bewijzen van voedingsstoffen voor preventie dan wel behandeling respectievelijk bagatelliseerden en negeerden, maar dan ook nog eens  aan ‘niet-regulier’ strengere eisen wilden stellen met betrekking tot placebo-correctie.  Analyses van onderzoeken met placebo versus niets en meta-analyses daarvan hebben overigens inmiddels laten zien dat placebocorrectie voor waarneming door de patient op korte termijn relevant is (bij pijn : “Ik heb net een pil gekregen en de pijn wordt nu al minder”). Bij zoals dat heet ‘observer-reported’ uitkomsten (bijvoorbeeld de grootte van een tumor op de foto meten) is in dergelijk onderzoek geen placeboeffect versus niets aantoonbaar (zie bijvoorbeeld PMID 15266510, een Cochrane-review en PMID 15257721.

Van mijn voorgaande reactie is door de VtdK kennis genomen, maar Scholtens heeft niets gewijzigd ook wordt niet vermeld dat ik met Fransen juist niet mee doe.

Nieuw onderzoek

Het Moerman-rapport is 23 jaar oud. Het is dus niet vreemd dat er heel veel nieuw onderzoek is. De bagatellisering van Scholtens van  het recentere PSK (in hetzelfde stuk op de website van de VtdK) is onterecht. Het Japanse onderzoek is van goede kwaliteit. Zij wijzen goed onderzoek dat uitsluitend in het Engels is verschenen toch ook niet om dat feit af? Bovendien is er  wel degelijk ook goed onderzoek  omtrent PSK in bijvoorbeeld de Lancet gepubliceerd. Zo is er bijvoorbeeld een recente meta analyse, geheel in het Engels, die op basis van de 6 RCT’s met betrekking tot PSK bij longkanker tot de conclusie komt dat PSK  als adjuvans de overleving bij longkanker verbetert (PMID 25784670). Wat Scholtens over PSK zegt is derhalve onjuist en niet up-to-date. Er is echter veel meer nieuw onderzoek. Heel veel is te vinden op www.ngoo.nl in de therapeutische  lijst aldaar. Scholtens heeft niet goed door dat de wereld ook wat onderzoek aangaat ‘steeds doordraait’. Een gepromoveerd chemicus, benevens medisch anafalbeet, die vermoedelijk zijn pensioen tracht aan te vullen door uiterst  demagogische stukjes voor de VtdK te schrijven, zou toch moeten weten dat de wetenschap inmiddels veel verder is ofwel dat had hij moeten en kunnen zien. Het beste bewijs dat de orthomoleculaire en dan vooral de nutritionele geneeskunde inmiddels veel verder is had hij op de website www.ngoo.nl kunnen vinden, maar natuurlijk ook op www.pubmed.com . Zo is OK-432 een per injectie toe te dienen extract van een bepaald type gedode streptococcen zeer effectief bij kanker. Zie in deze lijst nummer 1230, maar meer nog nummer 263. Bij de laatste verwijs ik naar een meta analyse van OK-432 als adjuvans bij de behandeling van het niet kleincellig longcarcinoom : de sterfte (!) wordt erdoor met 7,5 % verlaagd (zie Sakamoto J et al; J Immunother 24 : 250-6 ; 2001 ;  PMID  11394503 ; voor het gemak van Broer Scholtens : dit hele artikel is in het Engels). Overigens betekent de insinuatie dat blanken niet op PSK zouden reageren in geval van darmkanker, dat het bewijs hiertoe aan Scholtens is, nog afgezien van het feit dat hij dan toch in ieder geval toegeeft dat dit middel voor in ieder geval Japanners van uit zijn optiek toch echt therapeutische consequenties heeft!! Een ander voorbeeld is OK-432. OK-432 is een therapeutische evenknie van de immuuntherapie met BCG bij blaaskanker. Iets anders is bijvoorbeeld de remming door lycopeen van de progressie van prostaatkanker(ook in genoemde lijst te vinden) : zie expliciet : PMID 11489752 en PMID 12930422. Tot slot melatonine, waarvan in genoemde lijst vele studies te vinden zijn. De recente meta analyse van Wang et al, die ik niet in mijn lijst noem bevestigt de positieve conclusies van de RCT’s uit mijn lijst : zie PMID 22271210 : melatonine verbetert bij solide tumoren in een vergevorderd stadium het resultaat van  de behandeling, vermindert de bijwerkingen en verlengt het leven aantoonbaar extra (ook deze conclusie is observer-reported!).

Los van dit alles, zijn zeer veel van de RCT’s uit de lijst, ook al vermeld ik dat meestal niet, ook nog eens placebo-gecontroleerd, iets waaraan wat ik dan maar regulier onderzoek noem in de regel al niet kan voldoen!!!

Onderzoek neemt ook toe en steeds meer. In mijn lijst staat een onderzoek dat gunstig is voor curcuma bij het voorstadium van Kahler/het beginstadium van Kahler (PMID 22473809). Kijk je op pubmed en combineer je curcum* met 1970,1975 etc. t/m 2010, dan vind je 4,4, 12, 14, 14, 52 , 183 , 362 en 846 hits. Scholtens is zoals blijkt niet op de hoogte. Hij kwekt luidruchtig door.

De ‘stijl’ van Broer Scholtens

Broer Scholtens weeft in bijna al zijn stukjes het woord kwak, vaak al in de titel van een pennenvrucht.  De scheldende toon en het niet inhoudelijk zijn, ondergraven steevast zijn stukjes. Ik  denk dat er bij Scholtens grote frustraties spelen. De bijnaam Broer Kwak zou hem vanwege zijn habituele kwekzucht niet misstaan. Zo  doet hij net alsof de Landbouw-Universiteit niet bij machte is de eigen onderzoekspaden uit te stippelen en zet een huisarts die de baarmoederhalskankervaccinatie afraadt en zich daarbij op niet de beste bron beroept neer als een ‘lulletje rozenwater’. In het laatste geval suggereert hij dat deze prik zinvol is om baarmoederhalskanker te voorkomen en dus niet afgeraden mag worden.  Er is evenwel geen RCT die aan heeft getoond dat door deze prik de kans op en ook de sterfte  aan baarmoederhalskanker doet afnemen.  Nogmaals Scholtens scheldt, suggereert wat hij mensen wil doen geloven/dan wel is meestal niet inhoudelijk, mijdt weerwoord etc. Zijn ophitsende stijl past geheel in de extreem rechtse traditie van de VtdK.

Discussie en conclusie

Niet zoals Scholtens suggereert  hebben in 1992 met mij wat voeding en kanker betreft 2 artsen de vloer aangeveegd, nee, ik heb met hen toen al de vloer aangeveegd. Vervolgens negeert Scholtens latere literatuur. Al is Scholtens geen arts dan nog weet hij juist ook als chemicus dondersgoed dat je vooral de literatuur van de laatste 5 jaar moet raadplegen. Over zijn fiscale kwakzalverij met betrekking tot de BTW voor CAM-artsen heb ik het  dan nog niet eens. Durft hij over de BTW voor CAM-artsen met mij in tegenstelling tot Dragstra van ‘Kloptdatwel?’ wel in discussie?

Live in debat gaan oftewel letterlijk bij elkaar op de koffie komen gebeurt natuurlijk  niet, want dan moet hij zijn demagogie inhoudelijk staven, maar figuurlijk komt Scholtens ondanks dit in deze column wel degelijk op de koffie. Het bewijs dat voeding, kruiden etc. niet alleen preventieve, maar ook therapeutische consequenties hebben bij kanker is thans onweerlegbaar. Wie dat heden ten dage volledig ontkent en daar na evaluatie van de betere literatuur bij blijft is een kwakzalver vind ik.


Plaats een reactie ...

7 Reacties op "De wereld draait door: Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar reageert op de kwakstijl van journalist Broer Scholtens van de VtdK - Vereniging tegen de Kwakzalverij"

 • Luc :
  "Aanvankelijk wilde ik ook wel mee doen" achteraf blijkt dat dan vooral gebaseerd te zijn op het feit dat hij kan meedraaien in de hogere kringetjes van so called artsen specialisten. Als dat niet zo blijkt te zijn haakt meneer af.
  Als ik zou mee doen zou dat in de eerste plaats zijn omdat ik "op voorhand" inbreng met kennis van zaken heb over het onderwerp . Aub
  • e.valstar :
   Als ik ergens aan mee wil doen dan moet de kwaliteit voldoende zijn. Als blijkt dat het alleen maar vaag gepraat is en een poging om aardig over te komen plus mee te liften op mijn kennis dan doe ik niet mee.Met nadruk stel ik dat ik steeds bronnen noem uit bijna steeds reguliere tijdschriften. Ik verkoop geen Luckoek!
 • Lisebeth :
  Graag video serie in het Nederlands dat vergelijkbaar is met The Truth about Cancer - dus alleen over de werking van niet-regulier gebruikte middelen. Mensen tegenwoordig lezen weinig en kijken liever.
 • baul :
  Wellicht dat Dr Valstar zelf een serie video's zou kunnen verspreiden in de stijl van The Truth about Cancer...Daar ben ik wel benieuwd naar...
  • Klazien Drunen :
   Zijn de wetenschappelijke rapporten en boeken van Valstar dan niet overtuigend genoeg? Alsjeblieft geen video's. U heeft toch geleerd te lezen? Lezen is minder schadelijk voor je gezondheid dan overbodig lang achter de pc. zitten.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>