23 oktober 2016: arts-bioloog drs. Engelbert zijn column van oktober gaat over de zaak Klaus Ross en Valstar legt verband met de zaak Lucia de B.

ValstarDrs. E. Valstar

Lucia de B. en Klaus R. : juridisch een pot nat?

Inleiding

In 2003 werd de verpleegkundige Lucia de Berk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf omdat ze in ziekenhuizen in de buurt van meerdere overlijdensgevallen had gewerkt en er vermoedens bestonden, voornamelijk achteraf, dat zij hierbij betrokken was. Er was geen spoor van bewijs : geen bewijs van onnatuurlijk overlijden ; wel aanvankelijk vermeend bewijs in een geval, geen motief, geen heterdaad, maar er was wel foutieve statistiek die de basis van haar veroordeling vormde. Het statistisch geklungel was afkomstig van een rechtspsycholoog dr H. Elffers, die tot mijn verbazing in eerste aanleg wiskunde heeft gestudeerd. Dat een wiskundige zo kan knoeien is bijkans onvoorstelbaar. In het vervolg hielden de diverse juristen/semi-deskundigen elkaar de hand boven het hoofd. Een verpleeghuisarts, maar ook rechtspsycholoog Ton Derksen, de schrijver Maarten ’t Hart en velen die over een extra goed analytisch vermogen beschikken (waaronder diverse hoogleraren statristiek en de Nobelprijswinnaar  de fysicus  ’t Hooft), hebben het toen voor haar opgenomen. Simpele feiten zoals dat op een ziekenhuisafdeling waar zij werkte in dezelfde periode voor haar 7 personen en in haar periode 6 personen waren overleden hadden al direkt een veroordeling van haar moeten voorkomen. Men had eerder zelfs lijken opgegraven van mensen die naar men meende een natuurlijke dood waren gestorven om in de lijken tevergeefs naar gif te zoeken, want misschien was er in de onderhavige gevallen toch sprake van een onnatuurlijke dood door toedoen van Lucia de B..

Recent kwam de medisch technoloog Klaus Ross die ook Heilpraktiker is in feite op soortgelijke wijze in het nieuws, ook al is over zijn geval het laatste woord niet gezegd. Wel is duidelijk dat bij Klaus Ross moord dan wel poging tot moord zeker niet ten laste wordt gelegd. Er wordt wel op soortgelijke onzingronden nu gedacht aan doodslag.

In casu het geval Klaus Ross

Klaus Ross, een medisch technoloog, had  in het Duitse Bracht, net over de grens met Venlo, een complementaire kliniek, waarin hij veelal terminale kankerpatienten behandelde. Hij gaf de patienten o.a. 3-bromopyruvaat, dat de vaak in kankercellen versterkte glycolyse remt en zo de groei van kanker in principe zou kunnen remmen. In juli zijn 3 patienten na een bezoek aan zijn kliniek overleden, nadat zij o.a. hoofdpijn kregen. Mogelijk zijn zij binnen 1 week gestorven.

Een gewezen journalist en gewezen chemicus, die in de biochemie en geneeskunde totaal niet thuis is, schreef op de website van de VtdK dat deze 3 patienten in de kliniek zouden zijn overleden. Ik heb uitgevogeld dat zij elders stierven. Het verwijt van deze VtdK-scribent dat Ross  vanwege de eerder bestaande klachten ook een arts in had moeten roepen slaat nergens op. Als je thuis hoofdpijn/uitslag krijgt of je wordt  niet lekker dan bel je je huisarts als eerste. In dit stuk werd gesteld dat 3-bromopyruvaat (3-BP) alleen in vitro zou zijn getoetst, terwijl er al in vivo bewijs is (zie bijvoorbeeld : PMID 25644152) dat het middel antikankeractiviteit heeft. Natuurlijk is meer onderzoek nodig. Feit is ook dat er op pubmed geen artikelen te vinden zijn die aangeven dat dit middel erg toxisch is. Inmiddels is duidelijk dat er ook geen overdosis van dit middel is gegeven. Het lijkt er dus op dat in tegenstelling tot wat de VtdK suggereert noch toxiciteit door 3-PB, noch een overdosering van deze stof in het spel zijn. De VtdK slaat dus weer op alle fronten de plank mis. Die 3 doden dan? Lijkt mij toeval: als er per jaar 1000 nieuwe terminale patienten binnenkomen zullen er ook wel meer dan 3 per week overlijden. Van die 1000 nieuwe patienten per jaar gaan er natuurlijk zeker 3 per week dood. De Poisson-verdeling geeft aan dat de standaardfout in  het  aantal doden per week de wortel uit dit aantal is. Gemiddeld 3 per week kunnen er dus makkelijk ook 1 of 5 zijn. Ook als er gemiddeld 2 per week overlijden is 3 in een week niet echt abnormaal.

Opmerkelijk is overigens dat  homeopatische arts Gio Meijer in het blad Uitzicht van de Moermanvereniging benadrukte dat Ross geen arts is (over zijn verder uitstekende opleiding, beter dan die van de gemiddelde Heilpraktiker sprak zij niet) ; ook merkte zij op dat de CAM-artsen in Nederland goed opgeleid zijn. Gezien wat ik hiervoor betoogd heb, mag het duidelijk zijn dat ik een dergelijk betoog zeer zwak vind. Ik heb collega Meijer mijn argumenten dat er inzake Klaus Ross sprake van toeval lijkt te zijn per mail doen toekomen. Er kwam zoals ik ook met bestuursleden van de AVIG gewend ben, wanneer het inhoudelijk wordt, geen reactie. Over de bewering van Meijer dat Ross zich voor arts heeft uitgegeven heb ik haar niet gekappitteld, maar ook dat heb ik  nergens bevestigd gezien.

Nadat de eerste rookpluimen omtrent Ross waren opgetrokken hoorden we even niets. Daarna kwam het bericht dat de Duitse justitie mensen ging ondervragen om te kijken of Ross niet te veel beloofd heeft.

We zullen zien hoe dit gaat aflopen, maar mij bekruipt het gevoel dat justitie net als bij Lucia de B. hier en in Duitsland weer flink aan het knoeien is. Trial by media heeft al plaats gevonden, terwijl er vooralsnog geen relevante juridische feiten zijn!


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Lucia de B en Klaus R.: juridisch 1 pot nat?...Arts-bioloog Engelbert Valstar over hoe jusititie omgaat met de zaak Klaus Ross"

  • Joke van Os :
    Heel blij ben ik met drs. Valstar zijn reactie; ik ondersteun hem voor 100%!
    Ik denk hierbij ook aan het tijdschrift "Medisch Dossier", de Nederlandse uitgave van het Britse "What doctors don't tell you", een fantastisch tijdschrift waaraan Drs. Valstar verbonden is geweest. En waarin vaak ook dit soort onderwerpen aan bod komen. Aanrader dus!
    Dank voor uw inzet!
  • Joke Roelofsen :
    Wat ben ik blij dat een vooraanstaand en bekend arts als Drs Valstar zich inzet voor een eerlijke en evenwichtige voorlichting een een daaruitvolgende rechtvaardige behandeling van Klaus Ross. Jammer dat de VvdK zoveel macht heeft en inspeelt op onderbuikgevoelens van mensen tegen alles wat niet door de reguliere artsen wordt toegepast. Men zou de "slachtoffers"van onnodig ingezette chemo kuren, met blijvende schade, eens moeten optellen. de meesten zijn al begraven. Bij Klaus Ross komen uitbehandelde patiënten en het is vaker voorgekomen dat ze opknapten dan dat ze dood gingen. Éen man met goede ervaringen haalde "Pauw!"Hij verklaarde geen negatieve ervaringen te hebben, integendeel, hij had lof over de behandeling en de persoon. Toch bleef de interviewer maar insinueren: Ja, dat kunt U nu wel zeggen: Ik ben gezond...maar wie weet wat er nog komt...... Zijn reactie was: Nou, dat zal ik dán wel weer zien, maar Klaus Ross heeft mij goed behandeld.Als men dan ook nog spreekt over zijn hoge rekeningen die men zelf moet betalen zeg ik weer: Hoe hoog zijn de rekeningen die ingediend worden door Nederlandse specialisten voor hun behandelingen. die rijzen ook de pan uit als het hele "protocol" zonder aanzien des persoons afgewerkt wordt. Ik ben ex-borstkanker patiënt. Liet me niet opereren maar volgde Moermantherapie e n veranderde mijn leefstijl. De chirurg zei; Mevrouw, U graaft Uw eigen graf......Na 25 jaar leef ik (73) nog en "natuurlijk" zeer gezond terwijl hij al dood en begraven is..Iedere patiënt is er zelf verantwoordelijk voor om, na goede informatie,te besluiten aan welke behandeling hij zich overgeeft. De VvdK mag wat mij betreft opgedoekt worden. Ik verwelkom de Vereniging Arts en Voeding ! met meer aandacht voor gezonde voeding bij ziekte. Droevig bericht:In Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem krijgen zusters/familie de opdracht om kinderen die afvallen en erg ziek zijn ruim te voorzien van zgn tussendoortjes als Snickers,IJsjes, hartige worstjes en ander zoet snoepgoed "om in gewicht toe te nemen, want ze hebben eiwitten nodig". (In Amerika hebben kinderzieknhuizen een Mc.Donalds restaurant)Ooit zo'n, voor gezondheid/herstel, desastreus advies gelezen. Ook de verse keuken is gesloten. "U krijgt nu op een modernere wijze Uw maaltijd aangeleverd: de kwaliteit is niet veranderd.". Een heel verschil met het Radboud Medisch Centrum waar alles zoveel mogelijk met verse producten bereid wordt. Joke Roelofsen. Putten

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>