10 juni 2016: Enkele jaren geleden heeft arts-bioloog Engelbert Valstar zich ingezet om de ongelijkheid in BTW betalen voor complementair werkende artsen en alle andere artsen veranderd te krijgen.

En met succes want de belastingdienst heeft alle artsen in principe gelijkgesteld. De VtdK - Vereniging tegen de Kwakzalverij  heeft zich hier altijd tegen verzet en vinden het moeilijk om het standpunt van de belastingdienst te accepteren. In onderstaande column analyseert Valstar deze kwestie met specifieke aandacht voor de rol van de artsen uit het bestuur van de VtdK.

ValstarArts-bioloog Engelbert Valstar

Dwazen die zwijgen gaan ten slotte nog voor wijs door…..

Inleiding

De VtdK kan het verlies met betrekking tot de BTW voor CAM-artsen maar moeilijk verkroppen. Zij zien niet in dat met de BTW CAM-artsen anders behandelen dan bijvoorbeeld ziekenhuisartsen neerkomt op discriminatie en derhalve strafbaar is.

Over de voorwaarden waaronder deze behandelaars BTW-vrijgesteld  zijn kun je discussieren. Een feit is in ieder geval dat de belastingdienst hier zo vaag mogelijk over doet. Centraal staat de geneeskundige verzorging van het menselijk lichaam : het Europees recht geeft duidelijk aan dat handelingen daarvoor (en dan moet er niet van uitlenen van personeel sprake zijn) zijn in een lidstaat allemaal of BTW-vrij of allemaal belast tegen het zelfde BTW-tarief. Dat betekent overigens ook dat het aantal jaren studie er niet toe doet, terwijl de fiscus dat nu wel suggereert.

Wat er bij de VtdK aan het BTW-debacle voorafging, hun (domme) reacties daarop en een aantal vermakelijke knulligheden van hun voorzitter, huisarts Nico Terpstra en onzinnige beweringen van hoogleraar radiotherapie Lucas Stalpers zijn de zaken waar deze column overgaat.

Fiscale kwakzalverij

Voor de mislukte invoering van de BTW voor CAM-artsen schreven de bestuursleden van de VtdK : emeritus hoogleraar Van Dam, econometrist Giebels en Stalpers, radiotherapeut (inmiddels hoogleraar en naar eigen zeggen ook nog methodoloog) een ‘rapport’ om te adstrueren dat CAM-artsen in 2013 BTW zouden moeten gaan betalen. Een rapport dat door een befaamde fiscalist  op de website van IOCOB direct als fiscale kwakzalverij is gekwalificeerd. BTW betalen ‘moest’ aanvankelijk ook, maar omdat deze wet volgens de rechters in strijd was met het gelijkheidsbeginsel en dus discriminatoir, zijn alle CAM-artsen weer vrijgesteld. Zie ook mijn vele column’s over dit onderwerp in ‘Arts, therapeut en apotheker’  (ATA) van de de jaren 2013, 2014 en 2015. De afgang voor de VtdK was en is evident.

Het lijkt zelfs een boemerang-effect te hebben, namelijk dat velen die zich bezighouden met de geneeskundige verzorging van het lichaam, nu ook geen BTW meer rekenen. In het bijzonder geldt dit voor acupuncturisten, die geen arts  zijn. Door de Hoge Raad is zelfs een magnetiseur zonder BIG-registratie vrijgesteld van BTW.

Omtrent deze magnetiseur is recent door de VtdK nog fraude gesuggereerd op basis van idiote veronderstellingen. Met gewoon 2-3 behandelingen per uur kon hij binnen de gegeven tijd de door hem opgegeven omzet halen. De suggestie dat hij derhalve andere inkomsten bij zijn magnetiseurwerk, die BTW-plichtig zouden kunnen zijn, had ondergebracht dan wel anderszins een verkeerde voorstelling van zaken had gegeven, is gewoon infantiel. Maar ja de VtdK heeft al aangifte tegen de magnetiseur gedaan.

Op de website van het Nederlands Juristenblad exhibitioneren Renckens en Broer Kwak (een synoniem voor Broer Scholtens) de frustraties van de VtdK omtrent het door hen smadelijk verloren BTW-gevecht met de CAM-artsen nog eens nadrukkelijk. Zij stellen dat de rechters die de BTW voor CAM-artsen op vooral het gelijkheidsbeginsel hebben afgewezen, bij een goede dokter te rade moeten gaan. Aldaar noem ik ook het stuk van deze heren infantiel en stel dat juist zij naar een dokter moeten. De heren vergeten dat de uitspraak van de rechters ook betekent dat de BTW-heffing voor CAM-artsen discriminatoir was en dus ik zeg het nog maar een keer, ook strafbaar, net zo strafbaar als het allochtonen een hoger entreegeld dan autochtonen voor de toegang tot een museum laten betalen. Bij de belastingdienst moet nu nog doordringen, dat nu niet alleen de BTW-heffing door de fiscus bij CAM-artsen is gestopt, maar dat ook (en dat vergt wat doordenken)een juridische basis voor deze heffing nooit aanwezig is geweest!

Voorzitter Terpstra

Huisarts Terpstra heeft min of meer geruisloos de voorzittershamer van Catherine de Jong, anesthesiologe overgenomen. Deze voorzitter is nog passiever dan De Jong was. Hij schrijft ongeveer niets. Toen hij in een bibliotheek in de buurt van waar hij woont/werkt literatuur aangaande homeopathie vond, vond hij het een schande dat dit daar was. Terpstra begrijpt kennelijk niet dat je in dit land binnen ruime grenzen mag schrijven over wat je wilt en daar je opinie over mag geven. Inhoudelijk was Terpstra echter niet.

Dit is geheel in lijn met wat Terpstra mede naar aanleiding van een positieve recensie over mijn boek ‘Voedingsinterventie bij kanker’ zei op een forum van Medisch Contact : Heeft een meninguitwisseling op dit forum wel nut als het journaille dat de kluts kwijt is hier zomaar toegang heeft?? Deze van Hengel is een pleitbezorger van onbewezen onzin: lees zijn recensie op…..  . Terpstra vindt feitelijk dat zodra een journalist genuanceerd positief schrijft over wat hij/de VtdK niet belieft, dit van fora als van Medisch Contact geweerd moet worden. Hij stelt dat wat er in mijn boek staat niet bewezen onzin is. Collega Terpstra loopt achter : in mijn boek uit 2002 waren ruim 100 RCT’s aangaande kanker bij de mens verwerkt. Nu zijn er al meer dan 2800 RCT’s uit op pubmed geciteerde peer-reviewd zijnde tijdschriften aangaande therapeutische mogelijkheden. Deze lijst staat behalve de laatste aanvullingen op zowel www.ngoo.nl als op kanker-actueel. Het is een tsunami van bewijs voor het nut van CAM bij kanker. Deze en de eerdere lijst gewoon negativeren en deze juist hier noemen is een teken van toenemende onzekerheid bij Terpstra en de VtdK, omdat de innerlijke twijfel zover is toegenomen, dat ze er eigenlijk in beginnen te geloven. Noemen ze dat in de psychologie geen cognitieve dissonantie? Een ding is duidelijk, Terpstra is juist wat CAM en kanker betreft de kluts kwijt. Terpstra moet nodig met mij op televisie in debat.

Interessant is dat Terpstra via de oorspronkelijk voorzitters e-mail van de VtdK niet bereikbaar is, maar dat er van hem ook geen mailadres op de VtdK-website te vinden is.

De rol van radiotherapeut Stalpers bij de VtdK

Op mijn voorbeeld van een zinvolle orthomoleculaire toepassing : Carnitine bij ALS (tilt mediane overleving van 22 naar 45 maanden, terwijl het geneesmiddel riluzole maar iets van 6 weken toevoegt (zie PMID  23421600), reageert Stalpert :’Twee jaar geleden hield ik een praatje tegen kwakzalverij voor het AMC (circa 500 aanwezigen). De overgrote meerderheid was tegen kwakzalverij…. Maar een even grote meerderheid had zelf in de maand tevoren een voedingssupplement of ander complementair middel gebruikt. Zolang het maar niet door het standaardpakket vergoed wordt, ga ik niet gelijkhebberig in strijd of het toch kwakzalverij is.’ Een openbaar debat live op TV bijvoorbeeld lijkt Stalpert niet aan te durven.

Als een supplement veel beter werkt geen  en als een farmacon relatief slecht werkt wel vergoeding, is natuurlijk belachelijk, maar dan nog zodra het eerste wel betaald wordt door de verzekering de werking wel aanvechten en anders niet is nog belachelijker. Duidelijk is dat het geld in de geneeskunde een te grote rol speelt. Stalpert gaf ook aan dat zodra iets werkt het niet meer alternatief is. Is dan alles wat in de reguliere zorg niet onderbouwd is of bewezen onwerkzaam dan kwakzalverij volgens hem? Welnu bij mij is het en en met daarbij nzoveel mogelijk bewijs. Het woord alternatief verfoei ik in deze.

Na het blunderfestival omtrent de BTW, geeft Stalpert eigenlijk eerlijk toe hoe belangrijk het geld in de discussie is. In beide zaken draait het primair om geld en dat vind ik niet onverwacht, maar wel schandalig!!

Verder suggereert hij dat curcuma en ook prostasol ongunstig bij (prostaat)kanker zouden kunnen zijn, daarbij de overvloed aan gunstige feiten negerend. Er is meer maar daar ga ik nu niet op in.

Overall is Stalpers, al lijkt hij aardiger en is hij zeker goed in zijn vak, net als Vermeulen (ooit net als Stalpert hoogleraar aan het AMC, maar in zijn emeritus-periode er daar uitgegooid) een echte VtdK-apparatsjik. Men leze over Vermeulen in mijn column ‘Licet Iovi non licet bovi’ in nummer 2 van ATA uit 2014.

Feit is dat  Vermeulen nog steeds met Stalpert in het VtdK-bestuur zit

Conclusie

Deze bestuursleden van de VtdK: Terpstra en Stalpert doen net als Renckens, Vermeulen, de Jong en Van Dam in mijn column ‘Licet Iovi non licet bovi’ niet echt moeite om hun onzin voor zichzelf te houden. Voor wijs zullen ze dan ook zeker niet doorgaan.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Dwazen die zwijgen gaan ten slotte nog voor wijs door…..Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar analyseert de BTW voor (complementair werkende) artsen en de rol van de VtdK in deze kwestie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>